Nyheter

Reagerer sterkt på bompengehopp: – Mange har ikke råd til dette

For å få Oslopakke 3, og ikke minst Fornebubanen, i havn ser politikerne seg nødt til å heve satsene i bomringen. Og for elbilistene blir det et kraftig prishopp.

– Fornebubanen kommer først og fremst beboere på Fornebu til nytte. Det store flertallet av Oslos befolkning bor i øst, og dette er neppe en bane de kommer til å bruke, og da er det urimelig at de skal være med på å betale dette gjennom økte bompenger.

Det sier bystyrerepresentant Bjørn Revil i Folkets Parti FNB, (tidligere kjent som Bompengepartiet). Han er lei for at bilistene skal være med på å finansiere en stor budsjettoverskridelse ved hjelp av bompenger.

Fornebubanen kommer først og fremst beboere på Fornebu til nytte. Det store flertallet av Oslos befolkning bor i øst, og dette er neppe en bane de kommer til å bruke, og da er det urimelig at de skal være med på å betale dette gjennom økte bompenger.

—  Bjørn Revil, Folkets Parti

– Jeg tror folk blir enda sintere denne gangen enn sist. Mange har ikke råd til dette på toppen av dyre strømregninger og økte matvarepriser, sier Revil. Han kaller bompengeøkningen for kynisk og mener det er pensjonistene, de funksjonshemmede og barnefamiliene som rammes mest.

– De kan ikke velge bort bilbruken og det vet byrådet utmerket godt. Her tråkker man på de med dårligst økonomi.

Bjørn Revil, gruppeleder for FNB i bystyret.

Etter at Fornebubanen sprakk med milliarder, har Oslopakke 3-forhandlingene trukket ut i tid, for å finne finansieringsmuligheter til budsjettoverskridelsen. Fredag morgen ble det kjent at partene skal være enige om en løsning. Og den er, ifølge flere medier: Mer bompenger.

Enigheten forutsetter at Fornebubanen bygges og at bompengene økes kraftig, men er ennå ikke vedtatt politikk.

– To av tre reiser i Oslo skjer til fots, med sykkel eller kollektivtransport, og vi vet at de med minst å rutte med er mer avhengig av gode alternativer til bilen. Det er god fordelingspolitikk å omprioritere plass og ressurser til de mest miljøvennlige transportformene, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav (MDG) til Dagsavisen.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav.

– Hverdagen blir enklere, tryggere og bedre for store og små med et bedre kollektivtilbud, flere sykkelveier og mindre støyende, plasskrevende og forurensende biltrafikk. Derfor er jeg glad for at vi får økt satsingen på kollektivtransport med denne avtalen. Denne kollektivsatsingen vil gjøre det bedre for folk i hele byen, men det er ikke noe hemmelighet at MDG ønsket å få inn flere kollektivprosjekter og kutte kollektivprisene. Det ville ikke Høyre og Viken være med på, sier Stav og la til at

økte bomtakster er helt nødvendig for å skape en by som gjør det enkelt å velge miljøvennlig.

Avtalen mellom de politiske toppene i Oslo og Viken betinger at forhandlingsresultatet godkjennes av Oslo bystyre og Akershus fylkesting.

Revil mener det er greit at Fornebubanen kommer, men mener at Bærum kommune burde tatt en enda større del av regningen.

Fornebubanen.

To omganger

For å finansiere pakken vil bompengene i Oslos bomringer bli satt opp i to omganger, skriver NTB, som viser til saker i både Aftenposten og Avisa Oslo. De vil først bli satt opp i september i år og deretter i januar 2024. Pakken skal reforhandles i 2024.

Bompengeøkningen skal finansiere prosjektene som anses som mest nødvendige i årene framover. Foruten Fornebubanen er dette nytt signalanlegg for T-banen, drift av kollektivtrafikk og å dekke inn etterslep av vedlikehold for trikk og T-bane. Det blir ikke penger til ny Majorstuen stasjon eller ny bilvei i Oslo.

Det blir aller størst bompengeøkning for elbiler i indre ring utenfor rushtid, og prisen vil i 2024 bli tre ganger høyere enn i dag. Elbiltakstene skrus opp til halvparten av bensintakst, og dette er den største økningen lokale myndigheter kan gjøre uten å kollidere med Stortingets retningslinjer.

– Etter dette forliket lønner det seg fortsatt å kjøre elbil framfor bensin- og dieselbil i og rundt Oslo, skriver generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bru i en e-post til Dagsavisen.

Elbilistene skal være med og betale for de viktige kollektivsatsingene i Stor-Oslo, men skal Oslo nå sine ambisiøse klimamål, må det fortsatt lønne seg å velge elbil.

—  Christina Bru, Norsk elbilforening

Hun mer det er riktig at også elbilistene skal være med og ta sin del.

– Elbilistene skal være med og betale for de viktige kollektivsatsingene i Stor-Oslo, men skal Oslo nå sine ambisiøse klimamål, må det fortsatt lønne seg å velge elbil, sier hun videre.

Et stortingsvedtak slår fast at elbiltakstene skal betale halvparten av hva fossilbilister gjør. Og Norsk elbilforening frykter at det vedtaket står for fall etter at samferdselsminister, Jon Ivar Nygård, varslet endringer denne uka. Til NRK sier han at Statens vegvesen har fått i oppdrag å se på dette.

– Oslopakke 3-forhandlingene har vært bundet av stortingsvedtaket om at nullutslippsbilene kun skal betale halvparten av taksten, og jeg vil sende en kraftig advarsel til samferdselsminister Jon Ivar Nygård om å ikke rokke ved dette, sier Christina Bru.

Også NAF er svært kritiske til bompengeøkningen, og kaller den i en pressemelding for «desperat».

– I Oslo sier allerede én av tre at bompengekostnadene er for høye for sin økonomi. Med disse økningene sender politikerne en saftig ekstraregning til de som bruker bil, og det kommer på toppen av en utvikling hvor mange kjenner på press i privatøkonomien, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver.

Nytt bompengeopprør

– Banen trengs, og gravingen er for lengst i gang. Men dette er feil løsning, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar fra Oslo.

Aydar mener at Ap og Høyre vil kunne få et nytt bompengeopprør i fleisen i lokalvalget.

– Staten må spytte inn mer penger, slik regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen. Nå brukes i stedet nesten alle penger i Oslo og Akershus i et tiår, minst, på Fornebubanen. Svært mye annet må settes på vent. Det går ikke an, sier Aydar. Hun mener lokk på motorveiene ved Furuset og Manglerud haster, og frykter at de nå settes på vent, mens løftet om billigere kollektivbilletter også settes til side.

– I stedet blir både bompengene og kollektivprisene stadig høyere, sier Rødt-representanten.

Stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, skriver at det går et viktig skille mellom de private ideelle aktørene og de kommersielle.

Dårlig for miljøet

Heller ikke Oslo Venstre er fornøyde.

– Dette er ikke en god nok avtale for miljøet. Høyre og Arbeiderpartiet sender en altfor stor del av den økte regningen for de store overskridelsene i Oslopakke 3 til elbilistene. Det blir ikke noe særlig dyrere å kjøre diesel- og bensinbiler, den svært forurensende tungtransporten skjermes i for stor grad og det blir ikke noe billigere å reise kollektivt, sier nestleder Marit Kristine Vea (V) til Dagsavisen.

Marit Vea i Venstre.

Hun mener det er rimelig at elbiltakstene økes noe.

– Men problemet i denne avtalen er at bomtakstene økes mye mer for elbiler enn fossilbiler. Da lønner det seg plutselig ikke like mye å velge elbil fremfor en diesel- eller bensinbil. Byrådet svikter også løftet sitt om å redusere prisen på kollektivbilletter. Det er ikke god klimapolitikk, sier Vea.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: