Nyheter

Oslopakke 3 mangler penger. Bør elbiler betale mer i bomringen?

Fornebubanen ryker på milliard etter milliard i økte kostnader. Samtidig gir stadig flere elbiler i bomringen mindre inntekter til Oslopakke 3. Nå tar flere politikere til orde for å øke takstene.

Trafikken gjennom bomringene i Oslo økte med 3,5 prosent i mai, sammenlignet med mai i fjor, men det er fortsatt langt igjen til nivået før koronapandemien.
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

– Elbilandelen øker jevnt og trutt hvert år, og det går utover inntektsgrunnlaget til Oslopakke 3. Det gjør det vanskelig å gjennomføre prosjektene, og nå målene, sier leder av Oslopakke 3, Terje Rognilien til Dagsavisen.

I mars var det 34,8 millioner passeringer i bomringen i Oslo, som består av tre forskjellige ringer. Stortinget har vedtatt at elbiler i hele Norge skal betale halvparten av det dieselbiler gjør i bompenger, og andelen som kjører elbil har økt hvert år.

Hele 32,6 prosent av passeringene var elbilpasseringer, og samtidig har andelen passeringer med diesel og bensinbiler aldri vært lavere.

Sammenlignet med februar i år økte trafikken med åtte prosent. De siste 12 månedene har vært en økning på 6,7 millioner passeringer, viser tall fra Fjellinjen.

Elbilandelen øker jevnt og trutt hvert år, og det går utover inntektsgrunnlaget til Oslopakke 3.

—  Terje Rognlien, leder av Oslopakke 3
  • 2021 bød på 14,2 millioner flere elbilpasseringen enn året før.
  • En økning fra 83 til 97,6 millioner elbilpasseringer gir en økning i elbilandelen fra 22,9 prosent i 2020 til 26,4 prosent av alle passeringer i 2021.
  • Fra 1. januar 2021 fikk alle el-varebiler fritak og i løpet av året har antallet passeringer med disse bilene doblet seg.

– Utfordringen nå er at det er såpass mye billigere å kjøre elbil at vi tror flere velger elbil framfor kollektivt, sier, Terje Rognilien.

Må finne penger

Det har vært intenst både i forhandlingsrommet om Oslopakke 3 og på rådhuset, etter at den siste milliardsprekken i byggingen av Fornebubanen ble kjent. Fornebubanen står nå i fare for å bli stoppet, til tross for at arbeidet med den åtte kilometer lange banen er godt i gang. Banen skal etter planen gå i tunnel mellom Fornebu og Majorstuen. Mange steder er anleggsarbeidet påbegynt, og det er sprengt ut en kilometer tunnel.

Men kostnadene med banen bare øker. Kostnadsrammen var beregnet til 16,2 milliarder kroner (2019), mens nye beregninger i januar 2022 tyder på at prisen kan stige til 21,5 milliarder. Nå beregnes totalsummen til 26,4 milliarder kroner, og Oslo-politikerne sliter rett og slett med å finne penger til å realisere den.

Naturlig med endringer

Oslo Ap mener at det er naturlig å gjøre endringer i bompengetakstene, og at elbiler skal ta en større andel.

– Nå snakker jeg på vegne av Oslo Ap, sier stortingsrepresentant og leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen til Dagsavisen.

Når vi nå ser hvor stor andel elbiler det er, så er det naturlig at elbiletakstene økes, uten at fossilbilene øker med det dobbelte, slik regelen er i dag.

—  Frode Jacobsen (Ap)

– Når vi nå ser hvor stor andel elbiler det er, så er det naturlig at elbiletakstene økes, uten at fossilbilene øker med det dobbelte, slik regelen er i dag. Nå er det sånn, at hvis elbiltakstene øker med en krone, skal fossiltakstene økes med to, sier Jacobsen.

Stortingsrepresentant Frode Jacobsen Ap).

Oslo Ap mener at vi fortsatt skal ha elbilfordeler.

– Ingen hadde vel sett for seg at vi skulle få så høy elbilandel som vi har i dag. Bompengene dekker flere ting. Mye går til bygging og drift av veier. Og bompenger finansierer drift og vedlikehold av kollektivtrafikken samt store kollektivprosjekter. Vi ser at vei- og kollektivutbygging blir dyrere enn planlagt, samtidig som inntektene faller. Bompengene skal både regulere trafikken, og motivere til å reise kollektivt. Slik systemet er i dag er det ikke bærekraftig for finansieringen av dette, sier Jacobsen.

Ruter har mistet 38 prosent av kundene sine under pandemien. Og selv om pandemien har bidratt til at alle har reist mindre, så har naturlig nok flere kjørt mer bil når oppfordringen var å ikke reise kollektivt. Markedsandelen for bil har økt fra 43 til 46 prosent fra 2019 til 2021. Det er satt salgsrekorder for bil, og veksten drives av elbil.

– Vi ser også at andelen som reiser kollektivt har gått ned under pandemien, samtidig som at flere kjører elbil fordi det er økonomisk gunstig. Alt dette skal finansieres, både veier og kollektivtransport, og modellen vi har i dag er under press, sier Jacobsen.

Ønsket politikk

– Å øke elbil-andelen er en ønsket politikk, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg til Dagsavisen.

Anne Rygg på Nasjonalteatret T-banestasjon

– Fortsatt er en stor andel av bilene i bomringen fossilbiler, så det er viktig med fordeler for elbilene også fremover. Samtidig får vi stadig mindre penger inn i kassa når færre og færre betaler full pris. Når det blir en full reforhandling av Oslopakke 3 i 2024, vil dette bli et naturlig tema, sier hun.

MDG mener det er rom for å øke takstene i bomringen, men at det fortsatt er fossilbilene som skal ta mesteparten av regningen.

– MDG er positive til å øke bomtakstene. Men skal takstene for elbiler økes, må takstene for fossilbiler økes tilsvarende, sier fungerende gruppeleder og leder av Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret, Eivind Trædal til Dagsavisen.

Oslos innbyggere skal være trygge på å ha rent vann de neste tiårene også, skriver Eivind Trædal (Mdg)

–– Det skal være en forskjell på elbiler og bensin og dieselbiler. Målet er både å få ned biltrafikken, og at alle kjøretøy skal bli elektriske så fort som mulig, sier han.

Han er klar på at staten bør gi mer støtte til kollektivsatsing, og heller skalere ned satsingen på motorveier.

MDG er positive til å øke bomtakstene. Men skal takstene for elbiler økes, må takstene for fossilbiler økes tilsvarende.

—  Eivind Trædal (MDG)

– Det vil være med på å redusere biltrafikken, sier Trædal, og nevner nye E18 som er under bygging som et skrekkens eksempel.

– Den veien vil garantert bli mye dyrere enn hva vi vet i dag, sier Trædal.

Han ønsker å nedskalere hele prosjektet.

– Det er nå vi kan trykke på bremsen, sier han.

– Den største tragedien er at man nå står i fare for å måtte skrote et viktig kollektivprosjekt, og samtidig bygge en ny motorvei som i stor grad går langs samme strekning, er langt dyrere, øker biltrafikken og gir svært negativ samfunnsnytte. Det et stort tankekors, sier han.

Vil ha opp takstene

SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås utelukker ikke at elbiler kan måtte betale mer i bomringen enn de gjør i dag.

– Det er en uunngåelig prosess som vil komme, sa hun i et intervju med Dagsavisen i forrige uke.

Men skal dette endres, må spørsmålet opp i Stortinget. Det er nemlig Stortinget som har vedtatt 50 prosentregelen, om at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av hva fossilkjøretøy gjør. I realiteten betaler de mindre.

– Venstre mener 50-prosentregelen fremdeles er viktig. I Oslo har elbiltaksten i bomringen ligget på under 30 prosent av fossilbiler, så det er fremdeles et godt stykke opp til 50 prosent. Det er viktig å ta med seg at det er elbilene som i høy grad har bidratt til Oslos utslippskutt de siste årene, slik at det blir for enkelt å legge det fram som at elbiler er et miljøproblem, skriver Marit Kristine Vea i en e-post til Dagsavisen.

Marit Kristine Vea er bystyrerepresentant for Venstre i Oslo.

Vi mener det generelle takstnivået i bomringen må opp ganske betydelig, både for elbiler og fossilbiler.

—  Marit Kristine Vea (V)

Hun er nestleder og miljøpolitisk talsperson i Oslo Venstres bystyregruppe.

– Vi mener det generelle takstnivået i bomringen må opp ganske betydelig, både for elbiler og fossilbiler. Det vil både gi større inntekter til Oslopakke 3, og gjøre det mindre fristende å kjøre bil. Også støtter vi helhjertet opp om andre tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. Det viktigste vi foreslår er kutt i billettprisene, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen