Nyheter

NHO om Fornebubanen: – Stans nå vil være dramatisk for bedrifter og beboere

Mens milliardene renner ut, politikerne krangler om løsninger og fordeler skyld, maner NHO Viken Oslo til å fortsette arbeidet med Fornebubanen, og enes om løsninger.

– Det er svært alvorlig at Fornebubanens prislapp vokser så dramatisk som den gjør, men samtidig er det viktig at politikerne våre nå går sammen og finner en løsning og ikke stopper prosjektet. Det ville vært synd om de eneste sporene Fornebubanen etterlater seg er gjengrodde hull og enorme kostnader, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo, Gjermund Løyning til Dagsavisen.

– Behovet for Fornebubanen vil ikke forsvinne. Dette vil være reiseveien for 9.000 passasjerer i døgnet mellom Majorstua og Fornebu, legger han til.

Advarer

NHO Viken Oslo, er opptatt av å advare mot stans av Fornebubanen. De mener det hele tiden vært en viktig del av løsningen for å sikre bedrifter og beboere et godt kollektivtilbud.

– Stans nå vil være dramatisk for bedrifter og beboere som har etablert seg i området under forutsetning av at banen bygges, sier han.

Gjermund Løyning, Direktør Samfunnskontakt NHO Viken Oslo

På Fornebu er det planlagt flere tusen nye boliger og arbeidsplasser, og han mener det derfor er viktig å ha et godt kollektivtilbud til Fornebu. Fornebubanen har vært på planleggingsstadiet siden 1919, da det første forslag om forstadsbane kom. Lenge før området var tenkt som flyplass.

Etter år med planlegging fram og tilbake, ble byggestart markert med taler og festivitas, da salven til ny tunnel mellom Fornebu og Majorstuen stasjon gikk av i desember 2020.

Da var prislappen drøyt 16 milliarder kroner. Nå har den vokst til 25 milliarder kroner, og politikerne skal nå avgjøre den videre skjebne.

– Nå må alle kloke hoder gå sammen for å finne måter å kutte kostnader på. Dette er ikke en tid for politisk spill, men for politisk handling. Politikerne må sette seg ned med byggherrer og entreprenører og finne gode løsninger sammen, sier Gjermund Løyning.

Nå må alle kloke hoder gå sammen for å finne måter å kutte kostnader på. Dette er ikke en tid for politisk spill, men for politisk handling.

—  Gjermund Løyning, NHO Viken Oslo

Han forstår at politikerne er i en fortvilet situasjon, men mener at det blir feil at det nå skal komme opp en masse forskjellige forslag til løsninger uten at man snakker sammen, enten det er snakk om å kutte på lengden på hele prosjektet, droppe enkelte stasjoner, eller droppe hele prosjektet.

– Vi er nå mest opptatt av å se fremover, og hva som kan gjøres for å få ned kostnadene, uten at det går ut over prosjektet, sier han.

– Når så mye penger brukes på et prosjekt, vil det gå ut over andre store prosjekter som for eksempel ny T-bane tunnel gjennom Oslo. Er det da riktig å bruke så mye penger for at noen skal få litt kortere reisevei?

– Jeg har forståelse for at noen kan finne det vanskelig, men det nytter ikke å sette prosjekter opp mot hverandre. Prosjektet har en samfunnsmessig verdi, det er politisk vedtatt, og byggingen er godt i gang flere steder. Vi kan ikke risikere at ettermælet av Fornebubanen blir gjengrodde byggegroper, halve tunneler og et enormt pengesluk, avslutter han.


Vil øke til 80 prosent

I Dagsavisen i går foreslo SV stortingsrepresentanter fra Oslo, at staten øker de statlige midlene fra 66 prosent til 80 på store samferdselsprosjekter. Noe de også har foreslått i et representantforslag til Stortinget.

Men hos Samferdselsdepartementet er det liten hjelp og trøst å finne.

– Jeg er kjent med de store kostnadsøkningene på Fornebubanen, og det er en alvorlig situasjon som er oppstått. Fornebubanen er et fylkeskommunalt prosjekt, og det er dermed lokale myndigheter som har ansvaret for prosjektet. Etter det jeg er kjent med, gjøres det nå ulike vurderinger knyttet til prosjektet. Staten bidrar med store midler til Fornebubanen - om lag 8,6 mrd. kr - innenfor den såkalte 50/50-ordningen. Videre bidrar også staten med midler innenfor tilskuddsordningen som er en økning fra 50 til 66 pst, skriver statssekretær Mette Gundersen (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen (Ap).

– Halvparten av denne økningen skal brukes til bedre kollektiv, og dette bruker lokale myndigheter til Fornebubanen. I dag er det slik at lokale myndigheter må bruke den andre halvparten av det økte tilskuddet, til reduserte bompenger – dette følger av forrige regjering sin politikk, skriver hun videre.

SV viste i Dagsavisens sak torsdag også til at det i Hurdalsplattformen ble sagt at regjeringen ville øke prosentsatsen til 70. Noe de mente var for lite.

– I Hurdalsplattformen framgår at regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige tilskuddet i 50/50-prosjektene til 70 prosent. Det er ikke tatt konkret stilling til innretningen på en slik økning ennå, avslutter statssekretæren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen