Nyheter

Advarer politikerne: Dette er konsekvensene av å stoppe Fornebubanen

Mens politikerne får den ene milliardsmellen etter den andre, og er i tenkeboksen for hva de skal gjøre videre, fortsetter anleggsarbeidet med den nye Fornebubanen med uforminsket styrke.

Fornebubanen.

For snart to år siden startet anleggsarbeidet med den nye Fornebubanen som skal gå mellom den gamle flyplassen og Majorstua stasjon.

Fornebubanen ser nå ut til å koste 23,2 milliarder kroner, og blir ferdig i juni 2029. Det meldte Fornebubanen selv i en pressemelding fredag.

– En ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet Fornebubanen bekrefter at det vil koste mer og ta lengre tid enn forventet å bygge banen, skriver etaten i pressemeldingen.

De 23,2 milliardene er 4,7 milliarder mer enn vedtatt kostnadsramme, i 2018-kroner.

– Den forventede økningen i kostnader gjør at prosjektet trenger mer penger enn vedtatt. Det er opp til Oslo bystyre og Viken fylkesting å ta stilling til om kostnadsrammen skal økes, skriver Fornebubanen.

En kilometer

– Oppstart for anleggsarbeidene var i desember 2020 på Fornebu. Vi er i gang for fullt med arbeider på Madserud, Skøyen, Lysaker og Fornebu. I tillegg har vi inngått en stor tunnelkontrakt mellom Fornebu og Lysaker. Vi har også revet en betydelig bygningsmasse og sprengt ut en stor byggegrop på Fornebu S, der det skal bygges en by over Fornebu stasjon og base. Vi har også lagt om Snarøyveien, rammet ned spunt og gravd ut flere steder på Fornebu, Lysaker, Skøyen og Madserud, skriver kommunikasjonssjef Line Fredriksen i Fornebubanen i en e-post til Dagsavisen.

– Frykter dere stans i arbeidet?

– Vi håper at vi unngår stans og at kontrakter som er inngått kan gå som planlagt, sier Line Fredriksen.

Fornebubanen skal i sin helhet gå under bakken. Tunnelen skal drives (graves) fra flere punkter samtidig, og det skal etableres fem tverrslag på strategiske punkter langs den cirka åtte kilometer lange tunnelen.

Vi håper at vi unngår stans og at kontrakter som er inngått kan gå som planlagt.

—  Line Fredriksen, kommunikasjonssjef Fornebubanen

– I tillegg til å bygge cirka åtte kilometer tunnel, skal vi bygge seks stasjoner: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. Vi har bygget omtrent 10 prosent av hele Fornebubanen. Vi har sprengt ut omtrent en kilometer tunnel, sier Line Fredriksen videre.

Line Fredriksen, kommunikasjonssjef Fornebubanen.

Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune, der byggherre er Oslo kommune ved etaten Fornebubanen. Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslos østkant på 1960- og 70-tallet.

– Hva betyr det hvis prosjektet blir lagt på is eller utsatt?

– Fornebubanen er både arbeidsgiver, oppdragsgiver og kontraktspart. En stopp eller langvarig utsettelse vil kunne bety at personell må omdisponeres og at kontrakter må endres og i mange tilfeller avsluttes. Hvis vi stopper anlegget nå, vil det påløpe kostnader for å «reparere terrenget», og sette det tilbake til slik det var før vi startet anlegget, skriver kommunikasjonssjefen.

– Har dere kommet for langt til at det kan stoppes?

– Det er ikke opp til Fornebubanen å vurdere. Prosjekter kan alltid avlyses dersom rammebetingelsene endres vesentlig fra forutsetningene. Det er et politisk valg. Å stanse Fornebubanen vil få en rekke konsekvenser. Fornebubanen har inngått kontrakt med flere entreprenører og vi har anleggsarbeid på bred front, skriver hun.

– Dere har inngått kontrakter med entreprenører for nær tre milliarder kroner. Hva skjer med disse kontraktene om arbeidet stanses eller utsettes?

– Noen kontrakter nærmer seg ferdigstillelse og noen pågår. Dersom man avslutter en kontrakt før den er ferdigstilt, vil entreprenøren kunne ha krav på avbestillingserstatning. Denne knyttes vanligvis til entreprenørens fortjenestetap ved at kontrakten ikke kommer til utførelse. I grove tall vil vi anslå at dette utgjør cirka 10 prosent av kost for gjenstående arbeid. Da har vi ikke tatt med at entreprenøren i et slikt tilfelle også vil få tilleggsarbeider med å tilbakeføre terreng med mer. Da vil erstatningskravet kunne gå ned, sier hun.

Fornebubanen.

– Er det inngått nylige kontrakter?

– Nei, ikke om anleggsarbeider. Siste var forberedende arbeider Madserud senhøsten 2021. Konkurransen om tunnelarbeider fra Lysaker-Vækerø pågår nå, som planlagt. Vi er i prosess, men ikke helt klare med tildeling.

– Er det boliger som er revet?

– Nei, ingen privatboliger, avslutter kommunikasjonssjef Line Fredriksen.

Store konsekvenser

Skanska er en av de store entreprenørene på Fornebubanen, og konserndirektør kommunikasjon, Audun Lågøyr, sier til Dagsavisen at en stans i arbeidet vil få store konsekvenser.

Kommunikasjonsdirektør i Skanska, Audun Lågøyr.

Han er generelt sett bekymret over den store kostnadsutviklingen vi har sett den siste tiden innen ulike prosjekter innen bygg og anlegg.

– Nå er det viktig med god dialog mellom politikere, offentlige byggherrer og bygg – og anleggsnæringen. Jeg regner med at ut ifra den store samfunnsnytten Fornebubanen har, tror jeg at det er lite trolig at pågående prosjekter blir stanset. Men det er mer usikkert med det som ligger lenger fram i tid, sier han.

Tidligere er det blitt spekulert i om man kan kutte enkelte stasjoner for å få ned kostnadene.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som faktisk vil skje på Fornebubanen, men det sier seg nesten selv at stopp i pågående prosjekter vil føre til store kostnader og permitteringer av ansatte, sier han.

– Viktig å fortsette

Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) er klar på at det er viktig at arbeidet med Fornebubanen nå fortsetter uten ytterligere opphold og forsinkelser.

– Vår ambisjon er at vi nå finner sammen i et godt og konstruktivt samarbeid. Noe som er nødvendig ved kriser som denne. Vi har erfaring med E18, og jeg er sikker på at vi her også finner gode løsninger sammen, sier hun til Dagsavisen.

Hun mener at Fornebubanen må ses i sammenheng med klimamålene, og hun mener at disse ikke kan nås om Fornebubanen utsettes eller forkortes.

Vår ambisjon er at vi nå finner sammen i et godt og konstruktivt samarbeid. Noe som er nødvendig ved kriser som denne.

—  Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum

– Fornebubanen må ses i en større sammenheng. Det er ikke bærekraftig med fortsatt masse biltrafikk inn og ut av Fornebu-området, så dette er et viktig prosjekt for hele hovedstadsområdet. Vi må folk til å velge kollektivt fremfor privatbilen, sier Hammer Krog.

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H), under anleggsstarten av den nye Fornebubanen i november 2020.

– Det er viktig med fremdrift, og flere store kontrakter skal undertegnes den nærmeste tiden. Det er viktig at det ikke blir stopp i arbeidet. Å bygge kun fram til Lysaker, som noen forslår, er ingen god idé. Da når vi ikke nullmålet om utslipp, sier hun.

Hammer Krog sier at hun bruker mye tid på å snakke med politiske kolleger på tvers av alle partier for å finne en løsning.

– Vi har sett at det blir budsjettsprekker på omtrent alle store bygg og anlegg. Pandemien med økte råvarepriser og leveringsutsettelser har gjort sin del, og nå fikk vi krigen i Ukraina i tillegg, sier ordføreren i Bærum.

Til Bærum kommunes nettsider sier hun at staten må bidra til å løse finansieringen.

– Særlig ettersom årsaken til kostnadsoverskridelsene i stor grad ligger utenfor de lokale partenes kontroll. Vi ser at staten er i den unike situasjon at de øker sine inntekter, blant annet på grunn av energikostnadene, og mener derfor at de bør bidra inn mot finansieringen av et viktig klimaklokt samferdselstiltak. Vi ønsker å ta dette opp med samferdselsstatsråden, sier Hammer Krog.

---

Disse entreprenørene jobber med Fornebubanen

  • Fornebubanen er et stort prosjekt som er delt inn i flere kontrakter. Det er derfor flere entreprenører som har oppdrag for Fornebubanen:
  • Grunnarbeider Fornebu sør: Skanska (ferdigstilles sommer 2022).
  • Tunnel fra Fornebu til Lysaker: Implenia (ferdigstilles høst 2023).
  • Forberedende arbeider Lysaker: HAB Construction (ferdigstilles vår 2022, altså snarlig).
  • Tverrslag og forberedende arbeider Skøyen: NRC (senhøst 2022).
  • Forberedende arbeider Madserud: Martinsen & Duvholt (vinter 2022/2023).

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen