Nyheter

Vil ha Ukraina-skole: – Får de det til i Bergen, må vi få det til i Oslo

I Bergen har de en egen skole for ukrainske flyktninger. Oslo Høyre mener Oslo bør ha samme tilbud, og etterlyser mer informasjon fra byrådet.

Oslo Unge Høyre-leder Hassan Nawaz.

I Bergen kommune har de fått på plass en egen mottaksskole for ukrainske flyktninger på bare tre dager.

– Får de det til på noen dagers varsel i Bergen må vi få det til i Oslo også, Oslo Høyres helse- og sosialpolitiske talsperson Hassan Nawaz.

Han mener det er stor kapasitet av barnehageplasser i Oslo, og mener det ikke bør være et stort problem å åpne hele barnehager eller egne avdelinger for ukrainske barn i Oslo.

– Jeg blir ikke overrasket om det viser seg at noen av flyktningene har relevant utdannelse for å jobbe med disse barna, så det er viktig å kartlegge hva de kan, og hva de ønsker å jobbe med, sier han.

– Ikke utelukket

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), sier hun er i god dialog med Utdanningsetaten, og sier at de er godt i gang med å planlegge for skoletilbud til barna som nå skal bosettes i Oslo.

– Dette har kommunen lang erfaring med og et apparat og system som er bygget opp over tid. Foreløpig planlegges det ikke for tilsvarende løsning som i Bergen der de etablerer en egen «ukrainsk skole» for barn i mottak, men vi har ikke utelukket at det også vil være en mulig løsning for Oslos del. Alle elever som flytter til Oslo, uavhengig av hvor de kommer fra eller hvorfor de kommer til Oslo, vil i utgangspunktet få skoleplass ved den skolen som er nærmest bosted. I tilfeller der skolen ikke har plass, må man se til neste skole etter plass, sier hun.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Tilbud til barn under seks år

– Jeg er enig med Høyre at det er viktig at barn og unge får tilbud om aktiviteter så snart som mulig, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Barn av flyktninger har ikke lovfestet rett til barnehageplass før de blir bosatt i kommunen, mens barn i skolealder har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at de skal oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder. Ukrainske flyktninger har kollektiv beskyttelse og regnes som at de skal være i Norge mer enn tre måneder. Barn på mottak kan få barnehageplass, selv om de ikke har lovfestet rett til det

– Min byrådsavdeling ber derfor alle bydelene om å organisere et pedagogisk tilbud for barn i alderen 0–6 år, som kan tilbys de barna som bosettes i deres bydel, sier hun.

Byråden legger imidlertid til at tilbudets åpningstider og bemanning må tilpasses etter behov og muligheter i den enkelte bydel, men svarer ikke på om det bør være egne barnehager eller avdelinger for ukrainske flyktninger i Oslo.

Søknadsfristen for å ha rett på barnehageplass med oppstart i august eller september var 1. mars.

– Mange steder er det imidlertid god kapasitet og mulighet for å få plass utenom hovedopptaket for barn med rett til plass. Barn til foreldre som deltar i kommunens introduksjonsprogram har prioritet i opptaket.

Hun mener det er viktig at de får er tilbud der de kan leke og utvikle seg sammen med andre barn og trygge voksne, selv om de ikke har lovfestet rett til barnehageplass.

– Bydelen kan vurdere om det er noen av de voksne flyktningene som har riktig kompetanse til å ansettes i tilbudet, slik at barna også møter noen som snakker deres språk. Dette tilbudet håper jeg kan være på plass så raskt som mulig.

Leter etter språkkompetanse

I Oslo skal de ukrainske flyktningene gå i mottaksklasser, og få kartlegging av Språksenteret før de begynner. Språksenteret skal finne ut hvilket tilbud som best ivaretar den enkelte elev.

Utdanningsetaten i Oslo som har ansvar for skolene, har etterspurt personer som snakker ukrainsk eller russisk og som kan bidra i undervisningen. De har for tiden ikke et samlet tall på hvor mange som har meldt seg frivillig til å bidra med språkkompetanse i skolene.

– De fleste har tatt kontakt direkte med skolene, og ikke med oss. Nå som mer begynner å falle på plass, vil nok skolene som trenger det begynne å lyse ut stillinger. Hvis det senere blir nødvendig med flere folk, kan det være vi går bredere ut, men ingen planer nå, sier kommunikasjonssjef i etaten, Kristine Strømmen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen