Nyheter

Håper på bedring for Oslos rusbrukere: – Det er ikke jointen som er problemet

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) håper på en enklere hverdag for rusbrukere, etter at byrådet og Høyre er blitt enige om en tjuvstart på rusreformen.

– Det er bra Oslo kommune prøver å gjøre noe for rusbrukere etter nederlaget i Stortinget, sier leder av Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen, til Dagsavisen.

Da Stortinget skulle stemme over rusreformen i fjor høst, falt forslaget som ville avkriminalisere rusbruk, slik at rusbruk fortsatt er straffbart og forbudt. Et stort flertall i Oslo bystyre var for reformen, som Stortinget anført av Ap vendte tommelen ned for.

Nylig har Oslo Høyre og byrådet funnet enighet om en «rusreform-light» der de vil innføre det de kan innen gjeldende lovverk.

– Den nye praksisen vi jobber for å innføre er: Blir du tatt for bruk og besittelse av for eksempel cannabis, så vil man få tilbud om oppmøte på rådgivende enhet som en påtaleunnlatelse med vilkår. Istedenfor ruskontrakter som ikke innebærer rådgivningstimer, helsehjelp, og så videre, sier Oslo Høyres Helse- og sosialpolitisk talsperson, Hassan Nawaz til Dagsavisen.

Vekk med ruskontrakter

I stedet for en fullstendig rusreform vedtok Stortinget dette i juni i fjor:

  • Alle kommuner må opprette rådgivende enheter for russaker, og har fått midler til dette fra 1. juli 2022.
  • Politiet får anledning til å avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos disse rådgivende enhetene.

Og det er dette Oslo vil bygge videre på. Enkelt fortalt vil nye praksisen fremover innebære at Oslo politidistrikt viser enkeltpersoner til rådgivende enheter for bedre forebygging og bedre hjelp i forbindelse med ulovlig rusmiddelbruk.

Arild Knutsen håper og tror at den nye praksisen vil gjøre det lettere for brukerne. Men han er særlig opptatt av at praksisen med såkalte ruskontrakter opphører.

Det er bra Oslo kommune prøver å gjøre noe for rusbrukere etter nederlaget i Stortinget.

—  Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk

– Vi håper at dette er slutten på ruskontrakter, sier Arild Knutsen, som selv er tidligere rusbruker, og har kjent utfordringene på kroppen ved det å bruke rusmidler.

– En ungdom som i dag blir tatt for bruk av rus, blir nå tvunget til å inngå ruskontrakter. Der må de møte jevnlig til samtaler med en kommunalt ansatt, og avlevere urinprøver tre ganger i uken i ett år. Ruskontraktene er verre enn straff, sier han.

Ved den nye praksisen vil de som blir tatt i bruk og besittelse av rusmidler bli henvist til rådgivning, og få påtaleunnlatelse som straffereaksjon. En påtaleunnlatelse betyr at påtalemyndigheten anser en person som skyldig til straff, men likevel unnlater å fremme straffesak.

Tvang og straff

– En ruskontrakt har ingen hensikt. Nå vil man få muligheten til å møte ungdommen i samme øyehøyde, sier Knutsen.

– De blir pålagt å møte til rådgivning, men i stedet for å bli møtt med tvang, blir den enkeltes situasjon kartlagt, og man går i allianse med den som blir tatt. Det er ikke jointen som er problemet som gjør at man skal tvinges og kontrolleres og krenkes i ett år. I stedet kan man hjelpe til med de tilbakeforliggende problemene, sier han.

Knutsen frykter at tvang og straff, som han mener er svært krenkende, ikke virker forebyggende. Men heller fører til at de går over på narkotiske stoffer som går raskere ut av kroppen enn hasj.

– En hasj-joint kan avsløres på en urinprøve opp til en måned etter bruk. Syntetiske rusmidler for eksempel, er raskt uten av kroppen, og synes ikke på urinprøver. Straff og tvang forverrer problemene. Løsningen er en indikativ forebygging, hvor man kan bistå når rusen begynner å bli et problem, sier Knutsen.

Milepæl

– Dette er en historisk milepæl i ruspolitikken som føres i hovedstaden. Dessuten er det en viktig sak hvor Høyre har fått med byrådet – og viser vei i norsk ruspolitikk, sier Nawaz fra Oslo Høyre.

Høyres Hassan Nawaz.

Dette er en historisk milepæl i ruspolitikken som føres i hovedstaden.

—  Hassan Nawaz (H)

– Oslo kommune vil praktisere dette innenfor dagens regelverk. Solberg-regjeringen satte av penger til formålet, hvorav Oslo fikk 16 millioner kroner til å etablere rådgivende enheter og bygge opp kompetanse i bydelene, sier han.

Han er klar på at kampen om en fullverdig rusreform fortsetter.

– De høye overdosedødsfallene vi ser i Oslo, er et resultat av straffelinjen som Arbeiderpartiet ønsker å videreføre. Derfor er det viktig at vi nå kan vise flere personer til rådgivende enheter for bedre forebygging, sier han.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: