Nyheter

Én av tre ansatte var syke: Kan måtte droppe dusj og stell for eldre

Hjemmetjenesten i Oslo har utfordringer med høyt sykefravær på grunn av smittesituasjonen. Noe som kan gå ut over tilbudet til brukerne.

Det begås mange overgrep på norske sykehjem. 
Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

I forrige uke ble 27.500 personer sykmeldt med en koronarelatert diagnose. Det utgjør halvparten av alle som ble sykmeldt.

– Antall nye sykmeldte i Norge er høyt, men øker ikke lenger slik vi så gjennom januar. Nye smittevernregler som gjør at mange ikke lenger er pålagt karantene, er sannsynligvis en medvirkende årsak, skriver Nav-direktør Hans Christian Holte i en melding på Navs nettsider.

For hjemmetjenesten i Oslo er fraværet på bristepunktet.

– I Bydel St. Hanshaugen var en tredjedel av de ansatte syke mandag. Det går, men vi tåler ikke så mye mer, sier fylkesleder i Sykepleierforbundet, Bård Eirik Ruud til Dagsavisen.

– Det finnes beredskapsplaner. Blir de aktivert må vi redusere tjenestetilbudet, for eksempel dusj og praktisk bistand i hjemmet som vask og annen rengjøring, sier han.

Bård Eirik Ruud

Halvparten

27.500 personer ble i forrige uke sykmeldt med koronarelaterte diagnoser, viser foreløpige tall. Det utgjør 49 prosent av alle som ble sykmeldt. Uken før ble 27.750 personer sykmeldt med koronarelatert sykdom, som da utgjorde 51 prosent av de sykmeldte.

Antall nye personer som ble sykmeldt i forrige uke, er 28.000 flere enn i samme uke i fjor.

Det var flest nye sykmeldte i forrige uke som jobber innen helse- og sosialtjenester, med 14.500. 6.400 av disse hadde koronarelaterte diagnoser.

I Oslo er det fire leverandører av private hjemmetjenester. Også de merker utfordringene med høyt sykefravær.

– I desember lå sykefraværet på 8–9 prosent men økte til 15 prosent i januar. Vi forventer at det vil fortsette å øke, sier daglig leder i 2Care Oslo AS, Henriette Nilssen til Dagsavisen.

– Vi har greid oss ganske bra gjennom pandemien. Men det er utfordrende når mange er syke på en gang, sier hun.

Siden 2015 har 2Care Oslo levert hjemmesykepleie dag/natt og praktisk bistand til alle 15 bydeler i Oslo med over 500 brukere totalt. Fra 2019 har de også levert de samme tjenestene til Bærum kommune, med ca. 180 brukere. Totalt har de over 200 medarbeidere.

– Vi har en reservepool hvor vi kan hente inn ansatte ved behov, så vi har ikke hatt behov for å redusere tilbudet. Vi har levert nødvendig helsehjelp og utført alle besøk gjennom pandemien, sier Henriette Nilssen.

– Det har vært store kostnader for leverandører ved sykefravær spesielt nå når regjeringen kun dekker fra dag 6 . Både hjemmetjenester , skoler, sykehjem har hatt et enormt sykefravær og har vært i en sårbar situasjon da man er i kontakt med mange mennesker . Smittevern har vært ekstremt viktig forebyggende arbeid som 2Care har stort fokus på. Vi har opprettholdt alle tjenester og brukere har fått den nødvendige helsehjelpen de har hatt krav på. Jeg ønsker å gi en stor honnør til alle medarbeidere som har stått i frontlinjen og holdt ut i disse to svært krevende årene. Jeg tar av meg hatten for dem alle, sier hun.

Daglig leder i 2Care Oslo, Henriette Nilssen

Vi har en reservepool hvor vi kan hente inn ansatte ved behov, så vi har ikke hatt behov for å redusere tilbudet.

—  Henriette Nilssen, daglig leder 2care Oslo

Bruk av vikarer skaper ofte frustrasjon hos brukerne, som helst vil at de samme personene skal komme hver gang.

– Vi har fått spørsmål om hvorfor og når den faste kommer tilbake , så brukerne våre har nok også kjent på fraværet, sier hun.

Forhøyet fravær

Norlandia er en annen stor aktør innen hjemmetjenester og har 750 brukere og rundt 200 ansatte. Også de tilbyr hjemmetjenester i alle Oslos bydeler, samt i Bærum og Drammen.

Som følge av forhøyet sykefravær vil brukerne oppleve at det kommer flere ulike ansatte, enn i en normal driftssituasjon.

—  Ida Meisland Eide, Norlandia hjemmeomsorg

– Som følge av den høye smittetoppen i samfunnet for øvrig, er situasjonen hos oss også utfordrende med forhøyet sykefravær, sier daglig leder Ida Meisland Eide til Dagsavisen.

Daglig leder i Norlandia hjemmeomsorg, Ida Meisland Eide.

Hun sier at de i all hovedsak har greid å levere de tjenestene de skal.

– Hvordan merker brukerne et økt sykefravær?

– Som følge av forhøyet sykefravær vil brukerne oppleve at det kommer flere ulike ansatte, enn i en normal driftssituasjon. Vi har også økt bruk av vikarer, sier Eide, som mandag hadde 15 ansatte borte på grunn av sykdom.

Håper toppen er nådd

Hovedtillitsvalgt ved Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Ouguir el Hassan sier til Dagsavisen at ved sykehjemmene er situasjonen bedre enn fryktet.

– Vi var veldig bekymret før jul, for at mange skulle bli syke. Men slik har det heldigvis ikke gått. Vi har klart oss fint. Situasjonen har variert fra sykehjem til sykehjem, og vi har kunnet låne personell fra andre sykehjem, om situasjonen har krev det, sier han til Dagsavisen.

– Vi får håpe at smittetoppen nå er nådd, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen