Nyheter

Raser mot byggeplaner: – Det er jo litt ironisk, at når vi først skal få et signalbygg i Groruddalen, så er det et fengsel

Mandag ble det kjent at Statsbygg ønsker å bygge nytt fengsel i Oslo på Bredtvet. Nå mobiliserer lokalbefolkningen alle krefter for å få Statsbygg og politikerne til å snu.

Statsbygg ønsker å bygge nytt fengsel i Olso på Bretdvet, hvor Bredtveit kvinnefengsel idag er.

– Kampen er ikke over, lover beboer, styremedlem i Nedre Kalbakken borettslag, som er Oslos største småhusborettslag og nærmeste nabo til Bredtveit fengsel og BU-medlem i Bydel Grorud, Odd-Arne Eriksen (MDG).

– Vi vil fortsette å kjempe mot disse planene på vegne av alle innbyggerne i Groruddalen, sier Eriksen.

I sin begrunnelse skriver Statsbygg at siden det da i så fall vil samlokaliseres med dagens kvinnefengsel med 50 plasser, er det også det eneste alternativet som bedrer soningsforholdene for kvinner.

I tillegg mener Statsbygg det er mulig å ta viktige hensyn til nærmiljøet i Groruddalen, som å ivareta store deler av friområdet på tomten selv om dagens fengsel utvides, heter det. Det har vært stor motstand i lokalbefolkningen mot en samlokalisering mellom Oslo- og Bredtveit fengsel.

Ikke overrasket

Eriksen var ikke overrasket over at Statsbygg landet på nettopp Bredtvet, hvor dagens kvinnefengsel ligger.

– Ikke når man ser premissene som ble lagt til grunn. Både tomtens utforming, areal og tidlige tegninger var som spesiallaget for Bredtvet. Det må være lov å stille spørsmål rundt hele prosessen, sier han.

Søndag arrangeres det et fakkeltog på Bredtvet, hvor lokalbefolkningen og politikere tydelig vil vise sin motstand mot planene.

– Vi bryr oss om nærområdet vårt. Det er her vi lever og bor. Derfor er det viktig at vi nå forener alle krefter, og viser hva vi synes. Også lokalpolitisk er det bred enighet om at et nytt fengsel ikke bør legges til Bredtvet, sier Eriksen.

Odd-Arne Eriksen.

– Området hvor fengselet er tenkt er vårt nærmeste grøntområde, som vi da vil miste. Et område som er mye brukt av barnefamilier og hundeeiere. Et fengsel skal ligge der i minst 100 år, og vil ikke akkurat styrke området. Saken handler like mye om grøntarealer, dyr og livskvalitet for veldig mange mennesker, også kommende generasjoner, sier han.

Han er videre redd for at en nytt fengsel i Groruddalen ikke vil styrke selvfølelsen av å bo i Groruddalen.

– Det er jo litt ironisk, at når vi først skal få et signalbygg i Groruddalen, så er det et fengsel, sier han.

Han frykter en statlig regulering, og mener at politikerne nå må på banen.

– Det blir spennende og høre hva Ap sentralt, og ikke minst Sp, som har vært stille lenge mener om dette. Til sjuende og sist vil det hele ende opp med en politisk avgjørelse, sier han.

Oslo Ap vil vente

Oslo Ap har et årsmøtevedtak som sier at det ikke skal bygges nytt fengsel på Bredtvetjordene som Statsbygg går inn for.

Vi hører at planene er endret, vi vil gjerne se dem før vi konkluderer.

—  Andreas Halse, gruppeleder Oslo Ap

Men nå er tonen i Oslo Ap litt annerledes.

– Det er litt rart at Statsbygg nå velger Bredtvet uten å vise hva de faktisk foreslår. Da er det vanskelig å ha en ordentlig diskusjon, sier gruppeleder i Ap, Andreas Halse til Dagsavisen.

– Vi hører at planene er endret, vi vil gjerne se dem før vi konkluderer, sier han.

Statsbygg anbefalte også i 2020 å samlokalisere nytt Oslo fengsel med kvinnefengselet på Bredtvet. I fjor sommer gjennomførte Statsbygg et nytt tomtesøk for å finne mulige alternativer til Bredtveit. Da kom det 51 foreslåtte tomter, hvorav fem ble vurdert som gode nok til å være alternativer.

Dette er kortsiktig tankegang, som vil få langsiktige konsekvenser.

—  Odd-Arne Eriksen, BU Bydel Grorud

Nå har de landet på Bredtvet. BU-leder Eriksen mener det bør ses på flere muligheter.

– Hvis et fengsel må plasseres i Groruddalen, så er Kjelsrud et mye bedre alternativt. Her er det ønsker om politistasjon, og en mulig samlokalisering fremstår som fornuftig. Området inneholder også en stor fylling, som trenger å bli sanert bort. Spillolje fra fyllingen lekker ut i Loelven og videre ut i Oslofjorden, samtidig som det ødelegger for amfibier og annet dyreliv. Her har stat og kommune et ansvar, og muligheten til å få gjort noe med det, sier Eriksen.

Tomtene som er vurdert i tillegg til Bredtvet, ligger på Haugenstua i Oslo, Mastemyr i Nordre Follo, Heggedal i Asker, Solvang i Lier og Kroksrud i Ullensaker.

Må være i Oslo

Farukh Qureshi, leder av Fengselfunksjonærers forening (OFF), og bystyremedlem for Arbeiderpartiet, sier at Fengselfunksjonærers forening har et styrevedtak på at Oslo fengsel skal plasseres i Oslo.

Leder for Oslo fengselfunksjonærers forening, Farukh Quresh.

– Vi har registret reaksjonene fra nærmiljøet, men legger til grunn at det er mulig å realisere et nytt Oslo fengsel og ivareta nærområdet. Vårt første ønsker er at Oslo fengsel skal være på Grønland, mens vårt andre alternativ er Bredtvet sier han til Dagsavisen.

– Vi har begrunnet vårt vedtak faglig, og det går først og fremst på at det er mest hensiktsmessig å ha fengselet i nærheten av domstolene, politi, pårørende, bydelene og frivilligheten. Er fengselet utenfor Oslo, vil for eksempel mye av politiets ressurser måtte brukes til transport, og det vil medføre en merkostnad som ikke gir flere politi ute blant folk. Dette er feil måte å bruke fellesskapets ressurser på, sier han.

Vi har begrunnet vårt vedtak faglig, og det går først og fremst på at det er mest hensiktsmessig å ha fengselet i nærheten av domstolene, politi, pårørende, bydelene og frivilligheten.

—  Farukh Qureshi, leder av OFF

Han håper nå som Statsbygg har landet på et sted, at diskusjonen kan gå over i en ny fase, og flyttes fra plassering til hva et nytt fengsel skal inneholde.

– Et nytt fengsel må ses i sammenheng, og ikke som en isolert sak. Uansett lokalisering, er det viktig at politikerne tar en rask beslutning med hensyn til alle involverte parter. I rapporten fra Statsbygg skriver at de kan bygge nytt, og at det er mulig å ta viktige hensyn til nærmiljøet i Groruddalen, som å ivareta store deler av friområdet på tomten. Det er her diskusjonen bør ligge nå, mener han.

Han avslutter med en bønn til politikerne.

– Det blir for enkelt å si at man er for et nytt Oslo fengsel i Oslo by fra Stortingets talerstol og ved besøk på Oslo fengsel, og deretter si nei til det eneste reelle alternativet i byen vår. Sier man nei, så har man et særlig ansvar for å fremme noen reelle alternativer. Det har ikke skjedd så langt. Derfor forventer vi at det søkes løsninger som ivaretar alle aspekter ved plassering av et nytt Oslo fengsel, sier han.

Han er også opptatt av at et nytt fengsel vil bedre kvinners soningsforhold.

– Dette er også muligheten for å gjøre noe med soningssituasjonen for kvinner. Skulle Oslo fengsel ende opp et annet sted, er jeg redd det spøker også for en bedret soningssituasjon for kvinner, sier han.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen