Nyheter

Hanne er usikker på om hun bør ta dose 3: Dette bør du vite

Sykepleier Hanne Erøy fikk svimmelhet og kvalme etter dose 1 og 2 med koronavaksine. Hun fikk også målt høy grad av antistoffer i blodet etter dose 1 og 2. Hun bør likevel ta den tredje dosen, mener FHI.

I Tyskland kan koronavaksinen bli påbudt fra februar, om forbundsdagen stemmer for det. Her får en kvinne i Stuttgart i Tyskland vaksine.

Regjeringen endrer intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen av koronavaksinen fra seks til fem måneder for alle ned til 45 år. Det samme gjelder for voksne med alvorlige underliggende sykdommer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, meldte regjeringen i en pressemelding tirsdag. Men sykepleier Hanne Erøy har noen betenkeligheter.

Erøy har fått tilbud om tredje dose koronavaksine som helsepersonell, og har den siste tiden vært i tenkeboksen på grunn av to ting: For det første fikk hun plagsomme bivirkninger av de to første dosene, og for det andre har blodprøver som ble tatt på arbeidsplassen hennes vist at hun fikk et skyhøyt nivå av antistoffer etter de to første vaksinene.

– Har du så høye antistoffer som meg er jeg usikker på om det er nødvendig med dose 3.

Erøy, som er født og oppvokst i Moss, forteller at hun har hatt en del bivirkninger som svimmelhet og kvalme etter at hun fikk dose 1 og 2. Hun fikk også påvist krystallsyke. Nå lurer hun på om det er trygt og i det hele tatt nødvendig å ta dose 3.

På Ullevål sykehus der Hanne Erøy jobber som sykepleier har de tatt blodprøver før og etter vaksineringen av helsepersonell for å måle effekten av vaksinene. Etter at Erøy hadde fått dose 2 viste blodprøven at hun hadde ekstra høye antistoffer i blodet. Den 9. desember er hun som helsepersonell innkalt til vaksinering med dose 3. Men, hun er usikker på om det er nødvendig.

– Det finnes jo en måte å måle antistoffer i blodet på etter vaksinen, en enkel blodprøve som heter P-SARS-CoV-2-spike antistoff. Jeg har tatt den to ganger, og begge ganger viste den at jeg, etter å ha tatt dose 1 og 2, har høyere antistoffer enn det som er målbart i Norge, sier Hanne Erøy til Dagsavisen.

Stiller spørsmål

Folk over 65 år er de som skal få dose 3 først. Det er først og fremst de yngre Erøy stiller spørsmål om.

– Hos folk over 65 år synker antistoffene dramatisk etter en stund, men vi har ikke hatt tid til å få undersøkt effekten av tredje dose i stor skala hos de som er yngre ennå. Her har norske helsemyndigheter mulighet til å snakke med internasjonale forskningsmiljøer, men det er også gjort interessante studier for eksempel på Oslo universitetssykehus, der alle helsearbeiderne tok blodprøver før og etter vaksine. Så de sitter på en veldig god informasjonskilde som vil kunne styrke beslutningsgrunnlaget for å gi dose 3, sier Erøy. Hun frykter også at det kan være mange som ikke melder inn bivirkninger fordi skjemaet som må fylles ut er omstendelig og litt komplisert.

Sykepleier Hanne Erøy fikk bivirkninger av dose 1 og 2 og lurer på om hun trenger dose 3.

Ikke bare antistoffer

I starten av november kom nyheten om at regjeringen vil tilby alle helsepersonell den såkalte boosterdosen. Og kort tid etter kom planen om å tilby den til alle voksne. Nå er intensivering av vaksineringen regjeringens hovedstrategi for å bekjempe pandemien, og regjeringen har bedt kommunene om å vaksinere 400.000 i uka fram mot påske.

Dagsavisen har forelagt Erøys usikkerhetsmomenter for FHI. Og når det gjelder Erøys nivå av antistoffer så sier overlege Sara Viksmoen Vatle at dette kun gir ett bilde av en del av vaksineresponsen.

– Følg de anbefalingene som gjelder.

—  Sara Viksmoen Vatle, overlege

– De som måler lave antistoffer kan fortsatt ha god beskyttelse og da særlig mot mer alvorlig sykdom. At det måles høye antistoffer i blodet øker sannsynligheten for at vedkommende fortsatt er godt beskyttet, men vi vet ikke hvor høye nivåer som er nødvendig for å være godt nok beskyttet mot koronaviruset over tid, sier Sara Viksmoen Vatle.

– Vi anbefaler derfor ikke å måle antistoffer som et utgangspunkt, men å følge de anbefalingene som gjelder, sier Viksmoen Vatle.

Snakk med fastlegen

Professor og immunolog Anne Spurkland sier, likhet med overlege Vatle, at det er fornuftig å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger. Men hvorvidt en dose 3 burde gis til alle under 65 år, også de som har fått heftige bivirkninger av dose 1 og to, synes hun ikke er helt enkelt å si noe om.

– Vi vet at dose 1 og 2 gir god beskyttelse og at sjansen for å bli alvorlig syk om man likevel skulle bli smittet er veldig liten. Så om de som har fått store ubehag i form av bivirkninger etter å ha tatt de to første dosene vegrer seg for en tredje dose er det forståelig. Og jeg synes det er helt innenfor om de ønsker å velger det bort, men vil anbefale dem å snakke med sin egen fastlege før de bestemmer seg, sier Anne Spurkland.

– Snakk med fastlegen

—  Anne Spurkland, immunolog og professor

Når det gjelder sykepleier Hanne Erøys spørsmål, synes hun vurderingen blir annerledes.

– Helsearbeidere har fått tilbud om dose 3 fordi de utsettes for økt risiko, både i form av smitte og fordi de møter pasienter som de ikke selv skal smitte, så der synes jeg nok de burde ta dose 3 siden det ganske sikkert gir økt beskyttelse, sier Spurkland til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen