Nyheter

Raser mot byrådet og Rødts sekstimersdag: – Dette er sosialistisk galskap

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, kjenner seg igjen i mye av det Rødt fikk gjennomslag for i neste års Oslo-budsjett. Men satsing på sekstimersdag, og fravær av ekstramidler til kollektivtransporten gir han det glatte lag.

Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt ble onsdag enige om et felles budsjett for Oslo i 2022. Dagsavisen snakket med Venstres Hallstein Bjercke og Høyres Anne Haabeth Rygg, rett etter at budsjettenigheten ble offentlig.

– Men mye av det Rødt fikk gjennomslag for, er det samme som vi hadde i vårt alternative budsjett, sier han til Dagsavisen.

Lite til kollektivtransporten

Minst fornøyd ut ifra det Bjercke har sett av budsjettet, er at byrådet ikke har satt av midler til noen redningspakke til kollektivtransporten i Oslo, og forsøksordningen på sekstimers arbeidsdag.

– Ruter alene trenger 540 millioner, mens byrådet har satt av 135 millioner korner, som er altfor lite. I tillegg har regjeringen gått inn med 500 millioner, men dette skal fordeles nasjonalt, og det er usikkert hvor mye Oslo får av denne potten. Samtidig ser vi at Viken er på etterskudd økonomisk, og konsekvensen er kutt i rutetilbudet og økte billettpriser. Dette igjen vil føre til økt trafikk inn til Oslo, og større utslipp, sier Bjercke.

Dette er sosialistisk galskap, selv om det bare er et forsøksprosjekt i enkelte bydeler.

—  Hallstein Bjercke (V)

Om sekstimers dagen sier han dette:

– Dette er sosialistisk galskap, selv om det bare er et forsøksprosjekt i enkelte bydeler. Men sekstimers arbeidsdag vil knekke velferdsstaten, og en gjennomsnitts familie vil tape 200.000 kroner i året på dette, ifølge utregninger fra Finansdepartementet, sier Bjercke.

– Sekstimers arbeidsdag vil også føre til at vi nasjonalt får en manko på 68.000 helsearbeidere, i tillegg til de 20.000 vi mangler dag, sier han.

Svekkelse av økonomien

Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg har heller ikke fått lest budsjettet grundig, men fått med seg hovedpunktene.

– Dette budsjettet er en ren svekkelse av økonomien, og vil bare føre til økte utgifter. Ingen av disse økningene ser ut til å være dekket inn, sier hun til Dagsavisen.

Jeg savner en reell satsing på skole og klima.

—  Anne Haabeth Rygg (H)

– Jeg savner en reell satsing på skole og klima. Dette er to av de viktigste sakene i Oslo. Mange rehabiliteringer og nybygg er blitt skjøvet ut i tid, og det bekymrer. Det viktigste vi gjør er å sørge for at barna lærer å lese, skrive og regne. Da må de ha et bra skolebygg å lære i og gode lærere, sier hun.

Hun etterlyser også kraftigere tiltak for å få ned klimautslippene i byen.

– Hvert år står det ubrukte midler igjen på klimabudsjettene, og det er ikke jobbet bra nok på dette området. Transportnæringen står 47 prosent av utslippene, og vi har foreslått at alle som setter opp elbil-ladere får minst fem tusen i støtte. Vi ønsker også å sette av ytterligere 100 millioner kroner i klimafondet, sier Haabeth Rygg.

Hun er i likhet med Bjercke bekymret over manglende satsing på å få kollektivtransporten i rute igjen.

– Kollektivtransporten har hatt en god utvikling fram til pandemien rammet oss, og kollektivtransporten er et viktig virkemiddel for å få ned utslippene. Det er viktig at den utviklingen ikke stanses opp. Og det må byrådet ta inn over seg, sier hun.

Tredje boligsektor

Byrådet har gjentatte ganger snakket om en tredje boligsektor, men snakket og satsingen imponerer ikke Haabeth Rygg.

– 10 millioner kroner viser at det ikke vil skje noe revolusjonerende. Jeg hadde håper at de ville kommet med noen løsninger, for eksempel mer bruk av «leie til eie», slik at flere med liten egenkapital og normal inntekt kan komme seg inn på boligmarkedet sier hun.

I likhet med sin Venstre-kollega, har hun liten tiltro til sekstimersdagen.

«Det settes av en pott på to millioner kroner som kommunens virksomheter kan søke på til detaljplanlegging av et pilotprosjekt med sekstimers normalarbeidsdag/redusert arbeidstid i virksomheten», skriver byrådet i en pressemelding.

– Dette er utredet flere ganger, og i et land hvor vi trenger arbeidskraft er det håpløst å betale folk ekstra for å gå tidlig hjem. Det vi må gjør er å sikre at ansatte trives på jobb, at sykefraværet går ned, og at vi utdanner folk slik at vi får den kompetansen vi trenger, og da særlig innen skole, helse og eldreomsorg, sier Høyre-politikeren.

Rødt: – Det var en kamp

Rødts Siavash Mobasheri sa tidligere onsdag dette til Dagsavisen om sekstimersdag-satsingen:

– Dette er svært gledelig fra vår side og for alle som ønsker å redusere arbeidsdagen. Det passer bra i en tid der flere trenger jobb og vi må dele på jobbene. Med sekstimersdag får vi flere i arbeid og vi reduserer belastninga i disse yrkene.

Var det vanskelig å få gjennomslag?

– Det var en kamp. Selv om byrådspartiene har vedtatt sekstimes dag i sin byrådsplattform, så var det ikke enkelt å få dette gjennom. Men det var viktig fordi vi vet at det er stort ønske i fagbevegelsen og blant folk som er opptatt av å redusere arbeidsdagen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: