Nyheter

Budsjettenighet uten svar om CO2-fangst i Oslo

Spørsmålet om CO2-fangst på Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo blir ikke avklart i budsjettenigheten.

Fortum Oslo Varme fikk nylig avslag på sin søknad til EU om prosjektstøtte.

Det utløste krav fra SV om at staten må gå inn og redde prosjektet. Men i budsjettenigheten bes selskapet i stedet om å søke EU på nytt.

Det skal redegjøres for status i prosjektet når revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai.