Nyheter

Klokka 12 smalt det på Kuben videregående skole. Det skulle ta fire timer før Utdanningsetaten tok kontakt

Vi var jo selvfølgelig i kontakt med skolen med en gang, sa skoledirektør Marte Gerhardsen til Oslo-politikerne onsdag om knivstikkingen på Kuben videregående skole. Det stemte ikke.

Dagsavisen har fått bekreftet fra rektor og flere andre kilder at følgende skjedde da det smalt på Kuben videregående skole mandag:

  • 12:10: Politiet rykket ut med store styrker til skolen på Økern i Oslo etter at de fikk meldingen om et masseslagsmål.
  • Rundt 12.30 er hendelsen skrevet om i flere medier.
  • 12.57 ringer rektor til sin nærmeste leder i Utdanningsetaten, men får ikke svar.
  • 14.00 holder rektor pressetreff om hendelsen.
  • 14-15 tiden: Rådgiveren ved skolen tar direkte kontakt med kriseteamet i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ber dem sende kriseteam til skolen dagen etter, og får avtalt dette. Rådgiveren tar i samme tidsrom kontakt med bedriftshelsetjenesten.
  • Skoleledelsen forsøker å ringe 4-5 andre personer i etaten, men får ikke kontakt.
  • Først kl. 16.00 ringer en kontakt fra etaten tilbake til skolen. Kontaktpersonen i etaten tilbyr da å følge dem opp over telefon.
  • Klokka 18:05 kom en e-post fra Marte Gerhardsen som inneholder ros for håndteringen av hendelsen, men ikke tilbud om støtte, hjelp eller bistand.

Da skoledirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, var i møte i kultur- og utdanningsutvalget onsdag for å svare på spørsmål om håndtering av skolemiljø og voldsepisoder i Osloskolen, fikk hun flere spørsmål om hvordan Utdanningsetaten hadde bistått Kuben videregående skole etter masseslagsmålet og knivstikkingen mandag. På spørsmål om hvor lang tid det tok før Utdanningsetaten var i kontakt med skolen, svarte Gerhardsen:

– Vi var jo selvfølgelig i kontakt med skolen med en gang. Det er vi alltid når sånne ting skjer.

Nå har Dagsavisen fått bekreftet fra flere hold, deriblant rektor ved Kuben videregående skole, at det tok timevis fra det smalt, og saken var bredt ute i de største mediene, til etaten var i kontakt med skolen.

– Vi har veldig proffe rektorer i Osloskolen, men når denne typen hendelser oppstår må vi kunne forvente at etaten bistår i håndteringen. Jeg synes likevel at skolen har håndtert dette etter beste evne alene, og på en veldig god måte. Men at Utdanningsetaten ikke tar telefonen og ikke tilbyr hjelp før flere timer senere er drøyt, og det rimer ikke med forklaringen om at vi har et system som støtter folk, og fanger opp ting som skjer. Det virker som om hele Norge fikk med seg dette før etaten tok kontakt med skolen, sier bystyrepolitiker Hallstein Bjercke (V).

Han er nestleder i Kultur- og utdanningsutvalget, og ledet møtet.

– Da jeg var i bystyret var jeg ikke klar over at det hadde tatt så lang tid for skolen å få kontakt med oss. Det beklager jeg, svarer direktør for Utdanningsetaten Marte Gerhardsen i en e-post.

Videre skriver hun at Kuben videregående skole denne uka har håndtert en svært krevende hendelse, og at hun mener de har løst en vanskelig situasjon på en svært god måte.

– Kuben har fått bistand fra vårt kriseteam og fra bedriftshelsetjenesten. Jeg har i dag blitt gjort kjent med at vår beredskapsorganisasjon ikke var raskt nok tilgjengelig for skolen. Det er sterkt beklagelig. Vi har hatt et møte om situasjonen i dag, og lager nå nye rutiner som sørger for at vi er umiddelbart tilgjengelig ved neste hendelse, skriver Gerhardsen.

Rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Olav Hauge, forteller til Dagsavisen at han mener situasjonen ble godt håndtert internt på skolen.

– Jeg vil understreke at jeg har veldig dyktige ansatte på skolen, og jeg synes vi håndterte situasjonen godt. Jeg savnet ikke oppfølging fra etaten, men jeg undret meg litt over at de ikke var tilgjengelige da vi tok kontakt, sier han.

Informasjonen til politikerne

Venstres Hallstein Bjercke ledet møtet i kultur- og utdanningskomiteen onsdag, og reagerer på inntrykket Gerhardsen ga Oslo-politikerne.

– Det er i beste fall en sminking av sannheten. Hendelsesforløpet hun beskrev for bystyret er langt fra det rektoren beskriver.

Under møtet understreket Gerhardsen at etaten har et system som fanger opp og støtter folk når ting som dette skjer.

– Det mener jeg blir direkte feil, når etaten verken tar kontakt eller tar telefonen før flere timer senere. Hvis det er et system for krisehåndtering, så fungerte det ikke her. Det gjør meg bekymra for om vi kan stole på informasjonen vi får fra direktøren i Utdanningsetaten, og om de i det hele tatt har et system for å håndtere kriser. Dette er det svært alvorlig. Det er noe byråden raskt må ta tak i.

To timer etter hendelsen møtte rektor pressen for å svare på alle henvendelsene. På dette tidspunktet hadde han ikke fått kontakt med etaten.

– Jeg møtte pressen kl. 14 fordi det var flere som tok kontakt, og jeg fant ut at det var best å gjøre det samlet. Det hadde vært fint å snakke med etaten først, men det gikk helt fint å håndtere det på egenhånd. Vi er en skole med yrkesfag, og vi jobber daglig med helse, miljø og sikkerhet (HMS). I HMS-verden vet vi at ting aldri går etter planen, og det er veldig viktig å evaluere håndtering og lære til neste gang, sier rektor Kjell Ove Hauge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: