Nyheter

Reagerer på kutt i tilbud for psykisk syke

Da Arbeiderpartiet var i opposisjon, sørget de sammen med SV for ekstra midler til fontenehusene i revidert budsjett. Men nå når de selv bestemmer, velger de å kutte støtten med 15 millioner kroner.

– Vi i Fontenehus Norge stiller oss spørrende til at regjeringen Gahr Støre reduserer driftstilskuddet til fontenehusene med 15 millioner kroner, sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag. Det er en reduksjon på 20 prosent, sier daglig leder Torhild Stimo til Dagsavisen.

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer eller tidligere rusutfordringer. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Møtte Solberg

Rett før helgen besøkte Høyres tidligere statsminister Erna Solberg og tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen Fontenehuset på Ullensaker for selv å se hvordan det drives.

– De har et stort personlig engasjement rundt Fontenehus, sier Stimo, som er skuffet over at nåværende regjering kutter i regjeringen Solbergs budsjettforslag.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor Ap i regjeringsposisjon stopper en utvikling de har støttet i mange år, og som de for bare et par år siden var pådriver for. At Sp i regjeringsposisjon stopper veksten i fontenehus når vi nå skal spre tilbudet rundt om i landet, på store og små steder, er også vanskelig å forstå, sier Torhild Stimo.

Hun synes det også er merkelig at fontenehusene ikke er løftet fram i SVs alternative budsjett som ble lagt fram mandag.

– Ikke et eneste ord, sier hun.

Det er vanskelig å forstå hvorfor AP i regjeringsposisjon stopper en utvikling de har støttet i mange år og som de for bare et par år siden var pådriver for.

—  Torhild Stimo, daglig leder av Fontenehus Norge

Men vi gir ikke opp, selv om det ser litt mørkt ut akkurat nå. Vi er i dialog med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og håper på støtte derfra, sier hun.

22 Fontenehus

I løpet av koronaperioden er det etablert åtte nye fontenehus. Det er nå 22 fontenehus i Norge. For få uker siden vedtok Skien kommune å søke om tilskudd i 2022, og Fontenehus Norge er i samtaler om nyetablering i Lillehammer, Lørenskog, Sel, Hamar, Kristiansand, Tønsberg og Stord.

– Vi ønsker å etablere oss i hele landet. Mister vi støtten får vi ikke etablert nye fontenehus slik vi har planer om og trenger. Hvis kuttet gjennomføres slik det står nå, vil det ikke bli etablert nye fontenehus i 2022, sier Torhild Stimo.

Tilskuddet til fontenehus har økt fra 10 millioner i 2013 til 60 millioner i 2021. Fontenehusenes hjemkommuner bidrar med driftstilskudd tilsvarende det beløp Stortinget årlig bevilger. Fontenehus er altså et spleiselag mellom stat og kommune. Men veksten i de statlige bevilgningene har vært avgjørende for etablering av nye fontenehus.

Økningen i de statlige tilskuddsmidlene har stort sett skjedd gjennom budsjettbehandlingene i helse- og omsorgskomiteen. Ap og SV har alltid vært en del av flertallet.

– Arbeiderpartiet har vært med på veksten av fontenehus i alle år. Partiet foreslo i sitt alternative budsjett for 2020 at bevilgningen til fontenehus skulle økes med 10 millioner. SV foreslo i sitt alternative budsjett for 2020 at bevilgningen til fontenehus skulle økes med 11,5 millioner. Dette var sterkt medvirkende til at også de tre regjeringspartiene (H, KrF og V) endret sitt budsjettforslag gjennom finanskomiteen innstilling. I helse- og omsorgskomiteen fikk en økning på 10 millioner kroner bred tilslutning, sier hun videre.

Fortsatt vanlig drift

Kuttet fra regjeringen går ut over etablering av nye Fontenehus, men ikke driften av de som allerede er på plass.

– Fontenehusene fyller de avskrekkende tomrommene mellom behandling, arbeid og skole. Behandling og arbeidsplasser er vel og bra, vi heier på bedre vilkår for både kliniske helsetjenester og sysselsettingstiltak, men budsjettet ser ikke ut til å ta høyde for at svært mange mennesker ikke kommer seg i jobb på normert tid, ei heller blir friske for alltid av et behandlingsforløp, Hvor skal disse menneskene gjøre av seg da? Fontenehusene dekker disse tomrommene, sier hun.

– Vi bidrar til at mennesker som sliter psykisk oppnår det som er hensikten med behandlingen og NAV-tiltaket: et anstendig liv som deltaker i samfunnet, sier hun videre.

Dagsavisen har spurt Helse- og omsorgsdepartementetet om hvordan de forklarer kuttet.

– Det er ikke snakk om kutt i støtten til Fontenehus. Vi foreslår å videreføre støtten på samme nivå som før pandemien inntraff, som i praksis betyr at Solberg-regjeringens forslag reverseres. Forslaget i tilleggsbrevet vil ikke ha betydning for driften til de eksisterende husene, men gir ikke rom til utvidelse per nå. Vi vil komme tilbake til dette i videre arbeid med regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, svarer statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i en e-post.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen