Nyheter

Bislett-angrepet: Dette bør endres i norsk psykiatri, mener rettspsykiatrisk sakkyndig

Mannen som ble drept på Bislett tirsdag ble dømt til tvunget psykisk helsevern i desember 2020 og i november 2021 var han allerede ute på permisjon. Psykolog og rettspsykiatrisk sakkyndig Pål Grøndahl mener Norge må se til Sverige.

Psykologspesialist Pål Grøndahl har flere ganger figurert i norsk rett som sakkyndig. Foto: Terje Pedersen / NTB.

Mannen som ble skutt av politiet tirsdag på Bislett var på permisjon fra psykisk helsevern, opplyste politiet tirsdag kveld. Flere har stilt spørsmål ved hvordan han kunne være utenfor psykiatrisk institusjon. Rettspsykiatisk sakkyndig og psykologspesialist Pål Grøndahl har selv vært sakkyndig i nærmere 200 saker og har tatt mange oppdrag for både domstoler og andre aktører som kriminalomsorgen, helsetilsynet og private aktører.

– Slipper man farlige sinnslidende personer ut for tidlig?

– Ja, det er det store spørsmålet som vi ikke har noe entydig svar på, sier Pål Grøndahl.

– I noen tilfeller er det vel opplagt slik, mens i andre tilfeller påstås det at man har vært konservativ og holdt vedkommende for lenge. Vi skal helst ikke holde folk for lenge mot sin vilje. Man anser det som uhensiktsmessig og overgrepspreget å være for lenge på en døgninstitusjon og dessuten er det dyrt, sier Grøndahl.

Tre uker

Personer som blir dømt til tvunget psykisk helsevern i Norge skal minimum være på en døgninstitusjon i tre uker og utredes der, forteller Grøndahl.

– Hvis man utover de tre ukene vurderer at aktive psykotiske symptomene ikke er uttalte, vil vedkommende skrives ut på et lavere behandlingsnivå til et distriktspsykiatrisk senter (DPS), forklarer Grøndahl.

Tanken rundt dette er ifølge psykologen at å få behandling på DPS er bedre enn at man sitter for lenge på en kostbar døgnplass.

– Så dette er et kapasitets- og kostnadsproblem?

– Ja, det er ikke sikkert det er behov for å motta omfattende behandling på sengepost, som i tillegg er veldig kostbart. På DPS trenger man nødvendigvis ikke å være hele dagen, der har man rimelig frihet til å gjøre andre ting, mens man tar sin medikasjon og går til sine samtaler, men bor hjemme.

Nedbygging et problem

Både Pål Grøndahl og mangeårige rettspsykiater Randi Rosenqvist, som har vært sakkyndig for mannen som ble drept på Bislett, peker på at det er et stort press på døgnplasser i psykisk helsevern, som er blitt gradvis bygget ned, og at konsekvensen blir at alvorlig syke noen ganger blir sluppet ut for tidlig.

En gate på Bislett er sperret av etter kniv-angrepet tirsdag formiddag.

– Når vi vet at sengekapasiteten i psykiatrien er gått fra å være 2,5 døgnplasser per tusen innbyggere i 1990 til 0.8 døgnplasser i 2020 så er det opplagt at kapasiteten er en stor utfordring. Den dramatiske nedbyggingen fører til at du blir presset til å skrive ut folk som har roet seg ned, sier Randi Rosenqvist til Dagsavisen.

– Hvis vi fortsetter i den nedbyggingstakten som vi har hatt de siste tiårene, så er vi nede i null plasser i 2042, sier Grøndahl.

Ser til Sverige

Hendelsen på Bislett kommer bare uker etter angrepet i Kongsberg der fem mennesker ble drept. Om man skal unngå lignende tragiske hendelser der farlige psykisk syke går fritt, råder Pål Grøndahl å se på systemet, ikke eventuelle personsvikter.

– Hva kan gjøres annerledes for å unngå at syke folk som er en fare for andre mennesker går fri?

– Noen skal vite om en person er syk og ustabil, så jeg vet ikke riktig hva som har skjedd der, men det vil jo bli en gransking. Det blir det alltid. Men jeg tenker det er viktigere å finne systemsvikten enn en eventuell menneskelig svikt. For individsvikten vil alltid oppstå i ethvert yrke, når som helst. Er det derimot deler av systemet som ikke fungerer slik det burde, er det der vi bør rette fokus, sier Pål Grøndahl.

Han viser til at man har valgt å organisere psykiatrien annerledes i Sverige, og at det kan være en mulig vei å gå også i Norge for å lette trykke på døgnplasskapasiteten.

– I Sverige har man egne rettspsykiatriske klinikker som tar seg av pasienter som har begått straffbare handlinger, men som er alvorlig psykisk syke. Kanskje bør vi også vurdere dette, altså skille rettspsykiatrien fra sivilrettslig psykiatri, for slik vi gjør det i dag så blir et veldig press på de få døgnplassene som er hvis det skal bli et oppholdssted for kriminelle sinnslidende, sier Grøndahl til Dagsavisen.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Angrepet på Bislett

Dette vet vi om hendelsen på Bislett der en mann ble skutt og drept av politiet etter å ha truet forbipasserende med en kniv.

* Klokken 9.02 tirsdag meldte Nettavisen at en mann var skutt av politiet på Bislett i Oslo. Klokken 9.17 bekreftet Oslo-politiet på Twitter at det var blitt avfyrt skudd etter en konfrontasjon mellom politiet og minst én person.

* Politiet varslet at de søkte i området etter flere mulig skadde personer. Det kom senere fram at ingen forbipasserende var blitt skadd, men at de var blitt truet med kniv av mannen som ble skutt.

* Klokken 10.13 bekreftet politiet at en tjenesteperson var skadd i hendelsen. På en pressekonferanse klokken 17 sa politiinspektør Grete Lien Metlid at det går bra med politibetjenten.

* Klokken 10.19 beordret Politidirektoratet bevæpning av politiet i hele landet.

* Klokken 10.54 meldte NRK at mannen hadde dødd av skadene han fikk da han ble skutt av politiet.

* Klokken 12.07 opplyste politiet at det ikke var noen informasjon som tilsa at det som hadde skjedd var terrorrelatert.

* Mannen slapp mandag ut på en kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon der han sonet en dom på tvunget psykisk helsevern. Dommen fikk han i desember i fjor etter at han knivstakk en mann i Oslo og truet forbipasserende. Det er ikke klart om han hadde meldeplikt til politiet. Han hadde en adresse på Bislett der han skulle oppholde seg.

* Det er flere likheter mellom hendelsen mannen ble dømt for i fjor, og tirsdagens hendelse på Bislett. Mannen var barbeint og i bar overkropp og truet tilfeldig forbipasserende med kniv i begge tilfeller. I dommen om hendelsen i 2019 kom det fram at han var psykotisk da hendelsen skjedde og også hadde ruset seg.

* Mannen er født i 1988 og er utenlandsk statsborger, opplyser politiet. Han har en utvisningssak på seg, men det har vært problemer med å klargjøre hvilket land han skal utvises til. Det siste politiet har fått opplyst er at han er fra Kasakhstan.

(NTB)