Nyheter

Smittetopp blant barn og unge: Lærerne holder pusten før helgens Halloween

Utdanningsforbundet i Oslo håper at helgens Halloween-feiring ikke vil gi en ny smittetopp i skolene. Bydelsoverlegen i Alna, som har mest smitte i Oslo, mener det ikke bør innføres noen restriksjoner for barna, selv om han spår økende smitte kommende uker.

halloween

Koronasmitten øker i Oslo, og aller flest smittede er det i aldersgruppen 10-19 år. Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen, forteller at det tross høye og økende smittetall i Oslo, foreløpig er lite bekymrede telefoner fra oslolærerne:

– Jeg tror folk er i beredskap og håper det beste. Vi vil så gjerne ha vanlige skoledager. Samtidig tror jeg aller får et lite støkk når man hører om situasjonen i Tromsø, og at det kan bli aktuelt med nye nasjonale tiltak. Vi er nok litt avventende og holder pusten i håp om at det skal gå bra, Aina Skjefstad Andersen til Dagsavisen.

Selv om skolen skal ha en beredskap til å håndtere situasjonen, håper hun befolkningen nå følger rådene fra nasjonale myndigheter:

– Ikke minst her i Oslo der vi har hatt en veldig vanskelig situasjon som vi absolutt ikke ønsker oss tilbake til. Hverdagen har endelig i stor grad normalisert seg for elevene. Vi må for alle del holde på det, sier Skjefstad Andersen.

Leder av Unio Oslo kommune er Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet).

Ikke snørrete unger

Torsdag før den nye regjeringens pressekonferanse, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK at barn som er syke, må holde seg hjemme også på Halloween. To dager før det mange barn opplever som et av årets store høydepunkt var beskjeden klar:

– Snørrete unger kan dessverre ikke gå Halloween. Man må holde seg hjemme når man er syk, uttalte helseministeren før hun deretter kom med følgende oppfordring:

– Helseministeren oppfordrer ikke til å gi godteri til unger. Men Halloween har nok kommet for å bli, og det går an å gjøre det trygt og fornuftig på samme tid, og det håper jeg alle gjør i helgen, sa Kjerkol.

Uttalelsen medførte kritikk fra blant annet Anders Danielsen Lie, skuespiller og assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo. Nå beklager Kjerkol.

– Det er mye en fersk helseminister skal lære. Jeg har jo tre barn og vet godt at unger stort sett er snørrete hele vinteren, uten at det betyr at de er syke, sier Kjerkol til Dagbladet.

– Så derfor: Jeg beklager overfor alle snørrete og godtesyke barn og deres foreldre hvis jeg har skapt forvirring, sier Kjerkol, som bekrefter at snørrete barn kan gå halloween, mens syke barn må holde seg hjemme.

Siste døgn er det registrert 260 nye koronasmittede i Oslo. Det er 103 flere enn samme dag forrige uke, og 44 flere enn tirsdag. I snitt har det vært 131 nye smittetilfeller per dag de siste to ukene.

Samtidig viser tallene for Oslo at smitten er aller høyest i bydel Alna, der det har vært 709 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Stovner og Søndre Nordstrand.

Vi vil nok få betydelig mer smitte noen uker framover nå.

—  Marius Tyssvang, bydelsoverlege i bydel Alna

Lavest smitte er det i bydelene St. Hanshaugen, Nordre Aker og Ullern (se faktaramme nederst i saken).

– En naturlig utvikling

Marius Tyssvang er bydelsoverlege i Bydel Alna som har det høyeste smittetrykket i Oslo akkurat nå. Han kommenterer utviklingen i bydelen slik:

– Vi ser at det er stigende smittetall nå, der den største økningen ligger i aldersgruppen fra 6–19 år. I tillegg er det noe smitte blant vaksinerte lærere og foreldre.

– Jeg tenker at det vi ser i Alna er en naturlig utvikling nå når vi lever åpent og uten restriksjoner. Så lenge vi ikke har vaksinert de yngste barna må det bygges en flokkimmunitet i denne aldersgruppen. Det skjer fort nå siden smittetallene er såpass raskt økende i bydelen vår, sier bydelsoverlege Marius Tyssvang til Dagsavisen.

Marius Tyssvang

Han håper og tror at dette igjen vil føre til synkende smittetall noen uker fram i tid.

– Vi vil nok få betydelig mer smitte noen uker framover nå, men så håper vi at vi etter hvert skal være ferdig med pandemien om det ikke kommer en ny mutasjon av viruset.

– Når dere legger opp til fri smitte og flokkimmunitet, er du redd for alvorlige forløp eller alvorlige ettersykdommer slik man har sett hos en del barn?

– Vi stoler på Folkehelseinstituttets risikovurdering av dette. Hvis vi skulle fortsatt med strenge og inngripende tiltak overfor barn og unge ville det etter alt å dømme vært til stor skade for dere psykiske helse og livsutfoldelse. Selv om barna nå utsettes for litt mer smitterisiko, mener jeg gevinsten for dem er ekstremt mye større, sier bydelsoverlege Marius Tyssvang, og legger til:

– De fleste har veldig svake symptomer. Så alt i alt er vi på et ganske lavt risikonivå selv om det er høye smittetall, fastslår Tyssvang, som forteller at han er i jevnlig kontakt med de andre bydelene og Oslos smittevernoverlege Frode Hagen.

Klar oppfordring

På spørsmål om hva han tror er årsaken til at Alna nå topper statistikken over antall smittede i Oslo, sier bydelsoverlegen:

– Det kan være tilfeldig, men det kan også skyldes at folk bor noe tettere i denne bydelen.

Derimot er det en annen gruppe i befolkningen som bekymrer bydelsoverlegen:

– Min hjertesak nå er vaksinering av aldersgruppa mellom 18–44 år, der det i dag er 3.660 uvaksinerte i vår bydel. Med så høye smittetall som vi har nå, vil den lave koronavaksineringen av unge voksne kunne bety at de som smittes får store og alvorlige komplikasjoner. Derfor er mine klare oppfordring til denne gruppa; vaksiner deg så fort som mulig. Vi har god kapasitet på vaksinesenteret, forsikrer bydelsoverlege Marius Tyssvang i Bydel Alna.

Vet dere hvorfor mange i denne aldersgruppen ikke har vaksinert seg?

– Det er vanskelig å si, men da vi gjorde en liten pilot i aldersgruppen 65 til 74 år, viste det seg at mange rett og slett ikke oppholdt seg i bydelen, men kanskje var utenlands. En del var også redde for bivirkninger av vaksinen. For de under 20 år har jeg hørt at noen tenker det er mindre bivirkninger av å få korona enn av å ta vaksinen. Men vi har ikke spurt denne gruppen i detalj, forklarer Tyssvang.

– Alarmerende høyt

Når det gjelder smitte blant vaksinerte lærere og foreldre, er ikke det i et omfang som bekymrer bydelsoverlegen:

– Nei, ikke mer enn en vanlig influensasesong. Samtidig ser vi at skoler og barnehager allerede sliter med bemanningsproblemer fordi alle som har symptomer skal holde seg hjemme. Kabalen går ikke helt opp når det hele tiden skal tas så klare forholdsregler. Mye tyder på at vi får en vinter der mange skoler og barnehager vil slite med å holde bemanningen oppe, sier bydelsoverlege Marius Tyssvang.

Når det gjelder belastningen på sykehus og helsevesen ellers, mener Tyssvang RS-viruset blant barn og en økning i antall influensasyke fram mot jul, vil komme til å sette kapasiteten på prøve – slik danskene allerede har erfart:

– Vi får nok en vinter der vi må regne med å ha høyt fokus på smittevern generelt. Selv om meteren til Bent Høie er lagt i lomma, er god håndhygiene før alle måltider og etter dobesøk viktig å opprettholde sammen med regelmessig håndsprit, råder bydelsoverlege Marius Tyssvang i Bydel Alna.

Utdanningsetaten har tilbudt influensavaksine til alle lærere i Osloskolen for å holde sykefraværet på et minimum. Men i Oslobarnehagene er sykefraværet blant ansatte allerede er alarmerende høyt, ifølge Utdanningsforbundet:

– Vår største bekymring akkurat nå er knyttet til situasjonen for barna og våre ansatte i barnehagene. Høyt sykefravær påvirker driften og kvaliteten på tilbudet til barna, sier Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo.

– Kan bli et stort problem

FHI anslår at helsevesenet klarer seg godt gjennom vinteren dersom antallet innleggelser ved luftveisvirus ikke går særlig over 60 innleggelser i døgnet. Men dersom flere virusbølger slår til på samme tid, kan det bli vanskelig for sykehusene.

– Det å ha 60 innleggelser per dag har man tidligere klart under den ordinære influensasesongen i 2017/2018. Men hvis det summerer seg opp med en hard influensasesong, RS-virus og eventuelle andre luftveisvirus, som gir, eller kan gi, sykehusinnleggelser, så er det klart at vi har et stort problem, en stor utfordring, sier Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Slik er smitten fordelt i bydelene (tall per 100.000 innbyggere):

 • Alna 708,8
 • Stovner 627,3
 • Søndre Nordstrand 487,9
 • Bjerke 335,1
 • Østensjø 271,6
 • Vestre Aker 238,1
 • Sagene 224
 • Grorud 220,2
 • Grünerløkka 214,7
 • Frogner 204,2
 • Gamle Oslo 201,1
 • Nordstrand 196,3
 • Ullern 190,9
 • Nordre Aker 172,9
 • St. Hanshaugen 170,7

Kilde: Oslo kommunes koronastatistikk

---