Nyheter

Slik skal kommunen fjerne egne biler: – Vi eier flere kjøretøy enn hva vi har bruk for

Byrådet ønsker stadig bedre luft i Oslo, og vil ved hjelp av redusering av bilparken og bildeling mellom kommunale virksomheter, redusere klimautslippene i hovedstaden.

Einar Wilhelmsen & Espen Nicolaysen ved Utviklings- og kompetanseetaten på Helsfyr.

Oslo-byrådet har satt strenge klimamål for hovedstaden, og det har vært mye debatt om hvor lang tid det vil ta før målene er nådd. Nå vil kommunen selv bidra ved å redusere antall tjenestebiler med en fjerdedel, og ansette en egen logistikkonsulent som skal styre bildelingen.

– Vi eier flere kjøretøy enn hva vi har bruk for. Vi vil kvitte oss med en fjerdedel, og finne digitale løsninger for bildeling. Både for kjøretøy, og for kommunens elsykler, sier finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen (MDG).

Så neste gang ordføreren trenger bil for å dra et sted å klippe ei snor, må hun ta det som er ledig, og risikere å komme i en varebil?

– I prinsippet ja. Men nå har vel ordføreren egen biltjeneste, humrer finansbyråden.

Mange av våre tjenestebiler går svært lite gjennom et år, og det er lite lønnsomt å sittet på dem. Derfor ønsker vi nå en skikkelig gjennomgang av hva vi har og hva vi trenger. Det er ingen vits å eie kjøretøy vi nesten ikke bruker.

—  Einar Wilhelmsen (MDG), byråd

Målet for byrådet er å optimalisere bruken, og ikke ha flere kjøretøy enn hva de trenger.

– Mange av våre tjenestebiler går svært lite gjennom et år, og det er lite lønnsomt. Derfor ønsker vi nå en skikkelig gjennomgang av hva vi har og hva vi trenger. Det er ingen vits å eie kjøretøy vi nesten ikke bruker, sier han.

50 prosent

Transportsektoren står for 50 prosent av Oslos utslipp. Mye er gjort, blant annet flere elbiler, biogass lastebiler, krav til at eksterne leverandører skal bruke utslippsfrie anleggsmaskiner, utbygging av sykkelveinettet og bedre kollektivtilbud.

Men dette er ikke nok til å få utslippene ned på et nivå byrådet ønsker.

– Men vi har fremdeles en jobb å gjøre og byrådet jobber kontinuerlig med både små og store tiltak for å redusere klimagassutslippene, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til Dagsavisen.

Bildeling

Nå tar finansbyråden grep i egne etater.

I dag har kommunen 1.238 tjenestebiler, noe som var forventet å øke til 1.348 innen 2025. Om lag 350 av disse går mindre enn 5.000 kilometer i året.

– Byrådet skal snu denne utviklingen, og redusere dette antallet til 1.000, sier Einar Wilhelmsen til Dagsavisen.

– Kommunen inngikk tidligere i år avtale om koordinerte felleskjøp av små og mellomstore biler for bydeler og etater. I 2014–2015 var det mange virksomheter som gjorde et krafttak for å få opp elbil-andelen, nå vil kommunen få fart på den resterende utskiftingen. Det tas grep for å øke utskiftingstakten på nullutslippskjøretøy og – maskiner, samtidig som at bildeling har vokst fram som et nytt og spennende alternativ for å få ned det totale antallet biler som kommunen kjøper inn, sier han.

Byrådet regner med å bruke 100 millioner kroner mindre på innkjøp av kjøretøyer, og har estimert med en reduksjon av klimautslipp på 2.000 tonn.

– Det er i budsjettet for 2022 blant annet satt av midler til en mobilitetskoordinator som blant annet skal optimalisere den samlede bil- (og elsykkel) kjøringen i kommunen. Dette vil kreve systemstøtte både til trafikkstyring og utlån på tvers av bydelsgrensene, sier finansbyråden.

749 gressklippere

I dag har Oslo kommune 786 personbiler, og 452 varebiler. De aller fleste av personbilene er skiftet til nullutslippsbiler, mens det på varebiler fortsatt er en vei å gå.

– Men vi ser at det stadig kommer nye varebiler på markedet som dekker kommunens behov, sier Wilhelmsen.

Men når kommunen kvitter seg med en bil, betyr ikke det nødvendigvis at biler er borte fra veien. Blir det solgt, vil ny eier ha den på veien, og den vil forurense som før.

– Det kan man si. Men kommune tar ansvar for egne utslipp. Når vi går foran vil vi være med på å skape etterspørsel for utslippsfrie løsninger, og det er en viktig del av det grønne skiftet at vi går foran, sier Wilhelmsen.

Det er ikke bare kjøretøy som kommunen eier.

– Kommunen har 749 gressklippere og 100 traktorer. Det trenger ikke være slik at alle kommunale virksomheter som har en liten gressflekk trenger egen klipper. Her er det fullt mulig å dele på noe som bare blir brukt noen få ganger i løpet av sommeren, sier Wilhelmsen og lover at man ikke skal går tilbake til de gamle skyveklipperne.

– Selv om det sikkert hadde vært bra for folkehelsa, sier han med et smil.

– Vi vil også gå igjennom alt hva kommunen eier av parkmaskiner og andre maskiner, og bytte ut disse med utslippsfrie løsninger ut ifra behov. Men dette ligger litt lenger fram i tid, sier Einar Wilhelmsen.

Lyser ut

Allerede neste uke vil Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune lyse ut en stilling som vil få som oppgave å se på kommunes bilbruk, og finne gode løsninger for bildeling, som digitale, nøkkelfrie adganger til bilene.

I dag er det verken en kultur eller løsninger for bildeling innad i kommunen.

—  Espen Nicolaysen, Utviklings og kompetanseetaten

– Vi ønsker bedre oversikt over bilene, og ikke minst hvordan de vil bli brukt. I dag er det verken en kultur eller løsninger for bildeling innad i kommunen, sier seksjonsleder for samfunnsansvar i etaten, Espen Nicolaysen til Dagsavisen.

– Et eksempel er i vår egen etat. I garasjekjelleren har vi en bil som blir lite brukt. I samme garasje har Utdanningsetaten et par biler, uten at jeg vet hvor mye de blir brukt. Men her må det være mulig å få til en deling, sier Nicolaysen.

Han er også klar på at en reduksjon av kjøretøy ikke vil ha en umiddelbar effekt på utslippene, og at det vil ta tid før kjøretøy som er solgt videre vil være borte fra veien.

– Men målet er å kjøpe inn færre biler, og det vil ha en betydning, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist