Nyheter

Regjeringen øker bostøtten med 71 millioner kroner

Siden 2013 har regjeringen brukt 23 milliarder kroner i bostøtte. På sitt siste budsjett, for 2022, øker regjeringen Solberg støtten nok en gang.

På de nye bydelskontorene på Tøyen Torg er bydelsdirektør Tore Pran spent på hva slags budskap kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har med seg til torsdagens møte.

Jeg håper han har med seg gode nyheter, og ikke minst penger.

—  Tore Pran, bydelsdirektør Bydel Gamle Oslo.

– Jeg håper han har med seg gode nyheter, og ikke minst penger, sier han med et smil i det vi setter oss ned rundt møtebordet.

Mange som får bostøtte i Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo er den bydelen i Oslo som har høyest andel med mottakere av bostøtte.

– Vi er ikke den bydelen som har flest kommunale boliger, men den som mottar flest søknader om kommunal bolig. Det er cirka 1.750 kommunale boliger i bydelen. I løpet av et år er det cirka tre tusen husstander som mottar statlig bostøtte, dersom man medberegner de som kun mottar kommunal bostøtte er tallet høyere, sier enhetsleder for Boligenheten i Bydel Gamle Oslo, Bjørg Stillingen til Dagsavisen.

– 12 prosent av husholdningene eller husstandene i bydelen har boligsosiale utfordringer, sier hun videre.

Tore Pran sier at bostøtte er et av de viktigste virkemidlene de har for å hjelpe dem som sliter med å få endene med å møtes.

– Den treffer målgruppen, og løser problemet der og da, sier han.

Det var 123.000 bostøttemottakere i landet i 2019 og 124.000 i 2020. Hittil i år er antallet drøyt 110.000, men tallet vil øke før året er omme.

– Bostøtten er en av støttene som treffer leieboerne. Det er nesten 75 prosent som har høyere bokostnader enn bostøtten, så taket er for lavt, sier styreleder i Leieboerforeninger, Martin Gustavsen.

Bostøtten er en av støttene som treffer leieboerne.

—  Martin Gustavsen, Leieboerforeningen

Øker bostøtten med 71 millioner

Statsråd Astrup kom ikke tomhendt til møtet, og kan berolige Pran med at de også i år øker bostøtten. I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å øke bostøtten med 71 millioner kroner, til rundt 3,1 milliarder kroner totalt, forteller Astrup.

– Forslaget er del av en samlet innsats mot barnefattigdom og vil bidra til at om lag 17.000 eksisterende mottakere i gjennomsnitt får 3.800 kroner høyere bostøtte per år. I tillegg vil om lag 1.100 nye husstander få i gjennomsnitt 8.600 kroner per år. Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har det blitt utbetalt om lag 23 milliarder kroner i bostøtte, sier Nikolai Astrup til Dagsavisen.

Av de 110.043 husstandene som fram til september har fått bostøtte er 21.279 av dem i Oslo, 2.782 er i bydel Gamle Oslo. På landsbasis er 29,3 prosent barnefamilier, i Oslo 29,1 prosent mens for bydel Gamle Oslo er andelen 34,1 prosent. Mottakerne i bydel Gamle Oslo får også mer i snitt enn landsgjennomsnittet.

Mens gjennomsnittlig bostøtte per måned er 2.871 kroner for landet sett under ett, er det 3.782 kroner for Oslo, og 4.001 kroner for bydel Gamle Oslo.

– I inneværende år har vi gjort forbedringer som betyr over 150 millioner kroner mer i året, og nå legger vi ytterligere 71 millioner kroner på det igjen, sier Astrup til Dagsavisen.

– Styrkingen i bostøtten fører til at egenandelene blir lavere og inntektsgrensene høyere for husstander med flere enn én person, sier Astrup og bruker en trebarnsfamilie som eksempel:

– Et par med tre barn i Oslo som har en samlet årsinntekt på 405.000 kroner, har i dag en samlet bostøtte per måned på 1.464. De vil neste år få 2.956 per måned. Noe som er en dobling, sier Astrup.

I noen kommuner kan man få både statlig og kommunal bostøtte. Alle som har krav på det kan få statlig bostøtte, betalt av Husbanken, etter Husbankens regler, administrert av kommunen. Noen kommuner, som Oslo, yter også kommunal bostøtte etter kommunens egne regler.

Ekspertutvalg

– Det er veldig bra at man får til et løft for så mange utsatte husholdninger, som kan være med å jevne ut levekårene. Det som er viktig for oss når man videreutvikler bostøtten er at man tar innover seg de store prisforskjellene i markedet. I distriktene er den veldig god, men det er stor forskjell på Oslo og distriktene, skyter Pran inn.

Til det hjertesukket svarer statsråden:

– Vi har satt ned et ekspertutvalg som skal se på alle aspekter ved bostøtten slik at det treffer best mulig. Vi har gjort store endinger i bostøtten de siste årene, men vi vil gjør den enda bedre og mer treffsikker, sier Astrup, og legger til at ekspertutvalget skal legge fram rapporten i juni neste år.

Om Astrups forslag også blir vedtatt politikk avhenger av det nye stortingsflertallet. Statsbudsjettet legges fram for Stortinget 12. oktober og det er ventet at statsminister Erna Solberg (H) formelt vil meddele sin avskjed til Stortinget og Kongen etter at budsjettet er lagt fram, skriver NTB.

Solberg-regjeringen vil så fortsette som forretningsministerium inntil en ny regjering er klar. En av de første store oppgavene for den nye Støre-regjeringen blir å gjøre om på Solberg-regjeringens budsjettforslag og så sikre støtte for eget forslag i Stortinget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen