Nyheter

Har pusset opp portnerboligene på Caltexløkka for 10 millioner kroner

For to år siden bestemte byrådet seg for å pusse opp de to gamle portnerboligene på Caltexløkka. Nå er oppdraget utført.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) stod for åpningen av de to rehabiliterte portnerboligene på Caltexløkka.

– Dette vil bli et stort løft for lokalmiljøet, sa byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen, da han sto for åpningen onsdag ettermiddag.

200 år

Siden kong Frederik VIs tid på 1800-tallet har de to rødmalte portnerboligene stått langs alleen til Tøyen Hovedgård. Nå er de omkring 200 år gamle boligene rehabilitert.

Fram til slutten av 1900-tallet var begge bygningene utleid som bolig, men byggene har nå stått tomme lenge, blant annet fordi de ikke er egnet som boliger til Boligbyggs leietakere.

Nå er de to røde småhusene ved Caltexløkka pusset opp og blitt til varmestue med serveringsmuligheter og garderober for idrettslagene som trener og spiller på løkka.

Jeg er glad for at disse tomme, verneverdige husene får nytt liv og kommer til nytte igjen. Tomme hus kan lett skape utrygghet. Nå blir de i stedet til lokale klubbhus, sa daværende byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund (Ap) til Dagsavisen i oktober for to år siden.

Gul liste

De to små husene står på byantikvarens gule liste, og det er derfor begrenset hva som kan gjøres med dem.

– Jeg er glad for at vi har greid å kombinere byantikvarens krav og det å gjøre byggene funksjonelle, sier Omar Samy Gamal.

– Jeg gikk stadig forbi her før jeg ble byråd, og tenkte at disse ville det vært fint å pusse opp. Og da jeg ble byråd viste det seg at det arbeidet allerede var i gang, sier han med et smil.

De to nesten 200 år gamle portnerboligene på Caltexløkka er puset opp for 10 millioner kroner.

Byggene har et bruksareal på cirka 100 kvadratmeter, og består av tre hoveddeler; garderobeanlegg, klubbhus/kafé og tilliggende toalettanlegg.

Bygningenes originale interiør er forsøkt bevart og beskyttet så langt mulig i samarbeid med Byantikvaren. De fremstår derfor som unike og med et helt spesielt særpreg innvendig.

Dette blir et stort løft for lokalmiljøet.

—  Omar Samy Gamal (SV), byråd

– Dette blir et stort løft for lokalmiljøet. Vi har brukt mye på å legge til rette, og tidligere har vi lagt undervarme på kunstgressbanen som ligger ved siden av, sier Omar Samy Gamal.

Byggene forvaltes av Bymiljøetaten (BYM), mens Lille Tøyen Fotballklubb har driftsansvaret for husene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist