Nyheter

Elevene måttet teste seg i klasserommet foran alle: – Personvernet har ikke blitt ivaretatt

Slik har det vært på Sagene skole siden massetestingen startet for snart tre uker siden. Det var lærer og tillitsvalgte Yuna Wigen kritisk til, og denne uka skal elevene få teste seg hjemme. Mot slutten av denne uka begynner også massetestingen av elevene på barnetrinnet i Oslo.

Yuna Wigen er lærer og tillitsvalgt ved Sagene Skole.

– Alle elevene går inn i klasserommet sammen med læreren sin, og så tester de seg sammen med læreren. De får testsvarene i felleskap, og noen av de elevene som har fått positivt svar, har syntes at det var vanskelig. Personvernet har ikke blitt ivaretatt, sier lærer og tillitsvalgt på Sagene skole, Yuna Wigen.

Hun forklarer at elever med positiv testsvar deretter veiledes ut av klasserommet med munnbind på, og drar hjem for å ta en PCR-test.

– Alle vet hvem som har fått positiv test. Det virker som om flere skoler i Oslo har gjennomført testene på denne måten, vel vitende om at personvernet brytes, sier Wigen.

Skolen går over til hjemmetesting

– Vi massetester elevene for at de skal få en mer normal hverdag. Men når det gjøres foran alle i klasserommet blir det jo en enda mer ekstraordinære situasjoner. Det blir veldig mye dramatikk rundt det hele, sier Wigen, og legger til:

– Det jeg ønsker er åpen diskusjon om hvordan dette gjennomføres. Jeg synes foreldre også bør vite hva de har sagt ja til. Jeg vet ikke om skolene har opplyst om at de ikke ivaretar personvernet.

Etter diskusjoner internt skal elevene på Sagene skole få ta testen hjemme før de møter opp på skolen denne uka, for første gang siden massetestingen startet for tre uker siden.

– Vi har tatt noen runder på skolen min, og vi har vært ganske uenige om hvilke hensyn som skal veie tyngst når vi avgjør om testinga skal skje på skolen eller hjemme, sier hun.

Wigen forteller at hun har vært i kontakt med flere skoler som har valgt å la elevene gjennomføre testene hjemme helt siden massetestingen startet opp.

Burde vært avklart

– De fleste på ungdomstrinnet har, så langt vi vet, tatt testen hjemme, sier Jorunn Folkvord, kontaktperson for grunnskolen i Utdanningsforbundet.

Skolene fikk beskjed av Utdanningsetaten i Oslo at de stod fritt til å velge hvordan testene skulle gjennomføres, men elevenes personvern måtte ivaretas.

– Her har ikke lokal handlefrihet vært et gode. Det som er unisont og felles er en massiv opplevelse av frustrasjonen over uklare beskjeder. Det å ikke å vite hva som gjelder, og hva som faktisk vår oppgave, sier Folkvord.

Folkvord mener det burde vært avklart i forkant at opplæringen skulle foregå på skolen, og at testene deretter skulle gjøres hjemme.

– Du trenger ikke ha juridisk utdannelse for å forstå at du ikke kan ivareta personvernet i forbindelse med smittetesting i et klasserom. Hvor fornuftig er det da å ta testen på skolen? Det blir som om vi skal se hvem av oss som spredde smitte i gangen mens vi ventet på læreren. Så skal den smittede eleven gå hjem med dårlig samvittighet?

Da massetestingen startet opp meldte Utdanningsforbundet en bekymring for personvernet forteller Odd Erling Olsen, hovedtillitsvalgt for videregående skoler i Oslo. Han regner derfor med at de fleste videregående skoler nå lar elevene teste seg hjemme. 

– Vi meldte også bekymring dersom en elev får positiv test samtidig som læreren har ansvar for 20-30 andre. Vi er ikke bemannet for å håndtere en slags krise og stor gruppe elever samtidig, sier Olsen.

God dialog

Rektor på Sagene skole, Peter Fossland, forklarer at de utførte testene på skolen de første to ukene for å kunne sørge for god opplæring, og sikre gjennomføring.

– Vi snakket med elevene i forkant, og informerte dem om at det kunne skje at vi fikk positive tester på skolen, så de skulle være forberedt. Det er klart at det er vanskelig å unngå at andre får med seg at elever får en positiv test, fordi de da blir sendt hjem og kanskje ikke møter opp på skolen neste dag. Det er en utfordring uansett hvordan man gjør det, sier han.

Ifølge Fossland hadde de en god dialog internt med de ansatte, og kom fram til at de syntes det var best at elevene tar tasten hjemme.

– Vi har prøvd å lete etter gode løsninger, og sett på ulike alternativer for å håndtere det på skolen. Det opplever vi at vi gjort, sier Fossland, og legger til:

– Vi har ikke konkludert med at personvernet ikke ble ivaretatt, men det var og er en problemstilling, og vi har hatt en god dialog med FAU om personvernet.

Han er usikker på om retningslinjene fra Utdanningsetaten burde vært tydeligere.

– Hver enkelt skole har nok forsøkt å finne løsninger som passer for dem. Det er kanskje ikke er så dumt at man åpner opp for litt fleksibilitet siden skolene er litt forskjellige, sier han.

«Krevende»

Utdanningsetaten har ønsket å være tydelige, samtidig som de ville åpne for at skolene skal kunne finne den løsningen som passer dem best, skriver seksjonssjef i etaten, Anne Myhrvold, i en e-post til Dagsavisen.

– Noen skoler har gjennomført hjemmetesting hele veien, mens andre valgte å gjennomføre testing på skolen de første ukene for å hjelpe elevene i gang. En del har valgt å videreføre testing på skolen da elever og foreldre er fornøyde med det, skriver Myhrvold.

Elevenes personvern ivaretas ved testing på skolen ved at elevene kun ser sitt eget prøvesvar, ifølge Myhrvold.

– Skolen vil ikke opplyse om andres prøvesvar. Dersom eleven tester positivt, vil det bare være eleven selv og eventuelt den foresatte som får beskjed om dette, skriver hun, og legger til:

– Vi har forståelse for at dette kan være krevende for elever som tester positivt. Men det er ingen løsning her som er ideell. Hvem som er i karantene vil uansett bli synlig, fordi de vil bli borte fra skolen de påfølgende dagene. Dersom testene gjennomføre hjemme, vil det også bli synlig om elever ikke kommer på skolen.

For elevene på barneskolen er det allerede bestemt at testene skal tas hjemme med bistand fra foresatte.

Dette ble gitt beskjed om før helgen, og testene skal etter planen bli sendt ut til barnetrinnet onsdag. Massetestingen av elevene starter ikke før mot slutten av uka, ifølge etaten.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen