Nyheter

Reagerer etter BPA-brems: - Byrådet må ha sovet i timen

Etter at Dagsavisen skrev om Leonard (11), som stod i fare for å miste sine assistenter ved ny BPA-utlysning, snudde byrådet, og avlyste konsesjonsutlysningen.

Det var fredag at Dagsavisen kunne melde at byrådet trakk i nødbremsen og stoppet Velferdsetatens konsesjonsutlysning for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), etter sterke reaksjoner fra flere hold.

– Dette er en viktig seier for Leonard, og andre brukere av BPA-ordningen. Så det er en viktig seier at byrådet når har trukket tilbake konsesjonslysningen, sier leder av Helse og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (FrP) til Dagsavisen.

Ser på saken på nytt

– Men det burde ikke vært så mange feil og stor usikkerhet rundt konsesjonen fra byrådets sin side. De kan umulig ha satt seg inn i hva BPA betyr for dem som trenger det, og deres pårørende, Byrådet må ha sovet i timen, sier hun.

Det er stor politisk enighet om at BPA-ordningen skal gi brukerne selvstendighet og likeverd.

—  Aina Stenersen, Frp.

Hun er glad for at byrådet nå skal se på saken på nytt.

– BPA-ordningen er et likestillingsverktøy, som skal gi brukerne et fullverdig liv. Det skal ikke kun være et helsetilbud, som det lå an til å bli, sier hun.

Aina Stenersen (Frp).

Frykt

Leonard (11) og familien har kjempet en lang kamp for å få sikret at skolegutten kan leve et så normalt liv som mulig, og etter at de fikk brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble livet til Leonard langt bedre. Dette fortalte familien om i Dagsavisen mandag forrige uke, men med en viss frykt: I august kom nemlig Velferdsetaten på banen med en ny konsesjonsutlysning for BPA-ordningen i Oslo. Og ordlyden i denne fikk både familien og organisasjoner som Uloba og Norsk Handikapforbund til å steile.

Kort fortalt var frykten at ordningen, som er ment å være et likestillingsverktøy, skulle ende med å bli en ordinær helsetjeneste, med mindre fleksibilitet og selvbestemmelse for brukerne.

Velferdsetaten forsvarte den nye konsesjonsutlysningen i saken hos Dagsavisen med at de ikke mente at den nye utlysningen ville forringe ordningen.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste, Robert Steen (Ap) sa til Dagsavisen i forrige uke, at ordningen skal være like god som i dag også i fremtiden.

Men han er ikke enig i at de har sovet i timen.

– Byrådet har absolutt ikke sovet i timen. Konsesjonsrunden for eksisterende ordning går ut i april og må fornyes for å sikre brukerne videre tjenester. Dette vet selvfølgelig også Aina Stenersen, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Robert Steen (Ap).

– Det var ingens intensjon å forringe kvaliteten på tjenesten, så da det opplevdes slik, måtte vi stoppe opp. Jeg ga derfor beskjed om å avlyse konkurransen. Det gjorde jeg for å skape arbeidsro, og bedre tid til dialog og sørge for bred medvirkning. Oslo har fått skryt for å være gullstandard for BPA fra flere hold, så det må kunne tolkes som at vi gjør mye bra. Vi kan være et godt eksempel i hvor viktig det er å lytte til og ha dialog med viktige samarbeidspartnere som Rådet for personer med funksjonsnedsettelser og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Og at det er klokt å ta seg tid til å stoppe opp når det kommer gode og viktige innspill, skriver Steen.

Byrådet ønsker å videreføre brukervalg i BPA og sikre at alle som har rett til BPA i Oslo skal få tilstrekkelig hjelp til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.

– Det følger av byrådets politiske plattform at FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) skal legges til grunn for kommunens arbeid., sier Steen.

Trygghet

For Leonard og familien betyr byrådets snuoperasjon, at de får ro og trygghet i hverdagen.

– Først og fremst er at det er trist at vi må ha denne runden. Det er mange som ikke skjønner hva vi driver med, og hvilke redskap BPA er, sier moren til Leonard, Lise Udklit til Dagsavisen.

– Dette vitner om mangel på forståelse. BPA er et likestillingsverktøy, slik at de med nedsatt funksjonsevne kan delte likeverdig i samfunnet, sier hun til Dagsavisen.

Leonard har seks assistenter, som er rundt ham store deler av døgnet.

– Leonard er nå en lykkelig gutt, sier Lise Udklit, som ble litt overrasket da han i et innslag på Dagsrevyen fortalte at han drømte om å bli enten politi militær eller statsminister.

Leonard ville ikke vært den samme gutten som han er nå uten BPA. Og jeg ville ikke vært den samme mammaen.

—  Lise Udklit

– Statsministerdrømmen hadde jeg ikke hørt om før, så den kom litt overraskende, sier moren med et smil.

Hun er glad for at ordningen nå tas opp til ny vurdering.

– Nå blir det mer demokrati, og alle organisasjonene får si hva de mener, sier Lise Udklit.

– Leonard ville ikke vært den samme gutten som han er nå uten BPA. Og jeg ville ikke vært den samme mammaen. BPA-ordningen gir bare positive ringvirkninger, og de som får nytte av ordningen, blir positive bidragsytere i samfunnet, sier hun.

– Stor politisk enighet

Også Høyres fraksjonsleder i bystyret, James Stove Lorentzen har lenge engasjert seg i saken, og er glad for at byrådet snur.

Det er stor politisk enighet om at BPA-ordningen skal gi brukerne selvstendighet og likeverd.

—  James Stove Lorentzen (H).

– Det er stor politisk enighet om at BPA-ordningen skal gi brukerne selvstendighet og likeverd. Selv om det snart kommer en NOU og en sak fra byrådet om fremtidens BPA-ordning så er det ingen grunn til å vente på disse, vi vet hva vi mener og hva som er intensjonen med ordningen, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

James Stove Lorentzen (H).

– Derfor er det så viktig at byråden følger dette opp fra politisk hold og ikke overlater til en etat å styre den nye anbudskonkurransen. Etaten hadde tydeligvis ikke oppfattet de klare politiske signalene om hvordan ordningen skal være og det må byråden ta ansvaret for. Jeg er glad for at brukernes organisasjoner sa så klart ifra og at byrådet nå har snudd etter at særlig Høyre og FRP tok saken opp i både helse -og sosialutvalget og i bystyrets spørretime. Nå regner jeg med at både byråden og etaten går i tett dialog med brukerorganisasjonene og får på plass en god ny kontrakt som grunnlag for en ny anbudskonkurranse, sier Høyre-politikeren videre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen