Nyheter

Leonard (11) og familien blir hørt. Nå trekker byråden i nødbremsen

Mandag fortalte Dagsavisen om hvordan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har sikret livsglede for Leonard (11). Etter at kommunens nye konsesjonsutlysning har skapt uro omkring ordningen, setter helsebyråd Robert Steen (Ap) nå foten ned.

Leonard med moren Lise Udklit og assistenten Iver.

Leonard (11) og familien har kjempet en lang kamp for å få sikret at skolegutten kan leve et så normalt liv som mulig, og etter at de fikk brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble livet til Leonard langt bedre. Dette fortalte familien om i Dagsavisen mandag, men med en viss frykt: I august kom nemlig Velferdsetaten på banen med en ny konsesjonsutlysning for BPA-ordningen i Oslo. Og ordlyden i denne fikk både familien og organisasjoner som Uloba og Norsk Handicapforbund til å steile.

Kort fortalt var frykten at ordningen, som er ment å være et likestillingsverktøy, skulle ende med å bli en ordinær helsetjeneste, med mindre fleksibilitet og selvbestemmelse for brukerne.

Stopper opp

Velferdsetaten forsvarte den nye konsesjonsutlysningen i saken hos Dagsavisen med at de ikke mente at den nye utlysningen ville forringe ordningen.

– Oslo skal fortsatt være en gullstandard for BPA, sier Robert Steen til Dagsavisen. Han forteller at ordningen skal bli minst like god som den er i dag.

– For Arbeiderpartiet – og Byrådet – er BPA som et likestillingsverktøy helt avgjørende for at vi skal ha like muligheter til å leve forskjellige liv. Vi politikere skal sørge for at folket har en stemme som blir hørt, representert og ivaretatt, sier han.

Byråd for eldre og helse Robert Steen (Ap). Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Takker for reaksjonene

På spørsmål om hva Steen nå vil foreta seg, svarer han:

–Det er ingens intensjon å forringe kvaliteten på denne tjenesten, så når det oppleves slik, må vi stoppe opp. Jeg har derfor gitt beskjed om at konkurransen skal avlyses. Det gjør jeg for å skape arbeidsro – og bedre tid til dialog rundt de innsigelsene som har kommet, sier Steen.

Når en eventuell ny utlysning kommer, framgår ikke av svarene til Steen.

–Jeg er helt sikker på at partene nå finner frem til gode løsninger i et godt samarbeid, til det beste for brukeren. Jeg vil takke Rådet og alle de organisasjonene som har tatt til orde for de mange brukerne som trenger denne ordningen. Deres stemme er viktig for oss, avslutter han.
Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist