Nyheter

Hovedmannen i Lime-saken dømt til åtte års fengsel

Hovedmannen i Lime-saken, Sajjad Hussain (44), er dømt til åtte års fengsel for blant annet grov menneskehandel. Dommen blir trolig anket til Høyesterett.

Hovedtiltalte Sajjad Husain (44) var sjef og eier av dagligvarekjeden Lime, og har stått tiltalt for blant annet menneskehandel. Foto: Heiko Junge / NTB

Av Steinar Schjetne

Sajjad Hussain (44) var eier og sjef for dagligvarekjeden Lime, og var tiltalt for grov menneskehandel ved at han hentet minst ti pakistanere til Norge for å jobbe for seg. Nå er han blant annet funnet skyldig i grov menneskehandel, en rekke brudd på arbeidsmiljøloven og flere grove bedragerier.

Men lagmannsretten frikjenner ham også på en lang rekke av de mange punktene i tiltalen. Dommen falt fredag – hele to år etter at lagmannsretten startet sin behandling av ankene i den omfattende menneskehandelsaken høsten 2019.

Den eksploderte for sju år siden, da politiet og flere offentlige etater aksjonerte mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Mildere straff

Dommen i Borgarting lagmannsrett er ett år mildere enn den tingretten avsa, og hele fire år under aktors påstand på tolv års fengsel. Hussain må dessuten tåle inndragning av over 26 millioner kroner – også dette beløpet er lavere enn i tingretten.

Advokat John Christian Elden er tilfreds med at både straffen og inndragningsbeløpet er redusert, men er uenig i at det domfelles for menneskehandel. Han har siden ankebehandlingen startet anført at lovbruddene i Lime-kjeden omfattes av arbeidsmiljøloven og ikke straffelovens kapittel om menneskehandel.

– Dommen er på 1.248 sider, så den må leses før den ankes. Men mye ligger til rette for en prøving av lovanvendelsen her, sier Elden til NTB.

Aktor vurderer anke

– Jeg ser at lagmannsretten tilsynelatende har gjort de samme vurderingene for mange av de tiltalte som tingretten gjorde. Men jeg har bare raskt fått sett på slutningen og ikke fått satt meg inn i domspremissene, så jeg må ta forbehold, sier statsadvokat Geir Evanger til NTB kort tid etter at han fikk dommen oversendt fra domstolen.

Han bekrefter at det vil bli vurdert å anke blant annet straffeutmålingen til Høyesterett. I sin prosedyre begrunnet han påstanden om tolv års fengsel med «det store omfanget, både hva gjelder antallet fornærmede og tiden dette har foregått».

– Det er for tidlig å svare på nå, men er noe vi kommer til å vurdere de kommende ukene, sier han.

To frifunnet

Tolv personer har stått tiltalt i den svært omfattende saken – 14 personer har hatt status som fornærmet. Ni av de tiltalte nektet straffskyld da ankebehandlingen startet, mens tre innrømmet delvis straffskyld.

Nå er ti av de tiltalte domfelt, mens to – en 64 år gammel mann og en 70-åring som nylig fikk sin dom i en separat prosess – er blankt frifunnet. Straffene er gjennomgående lavere for de domfelte enn de tingretten ila for tre år siden.

Blant de domfelte er Sajjad Hussain foreldre, hans bror og brorens kone, samt Sajjads nåværende og tidligere kjæreste.

En av de tiltalte – hvis sak ble behandlet separat på grunn av helseproblemer – ble frikjent av lagmannsretten før sommeren. Han ble i tingretten funnet skyldig i medvirkning til menneskehandel og dømt til to og et halvt års fengsel.

Saken fortsetter under videoen

Historisk omfang

De tolv tiltalte er blitt forsvart av til sammen 25 advokater. Aktoratet består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Rent fysisk hadde ikke domstolen plass til alle som skulle ha en rolle i hovedforhandlingen, og måtte bygge om den største rettssalen i det gamle bygget før retten kunne settes.

Koronautbruddet i fjor førte til betydelige forsinkelser i saksgangen, men Evanger kjenner likevel ikke til noen annen sak i norsk rettshistorie som har hatt et slikt omfang og varighet som Lime-saken.

Selve domspapirene teller hele 1.248 sider. Tiltalen alene var over 50 sider lang.

Når lagmannsretten nå avsier dom, er det over fem og et halvt år siden den begynte sin gang gjennom rettssystemet, da Oslo tingrett startet sin behandling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dommen i Lime-saken

Sajjad Hussain (44), eier og sjef Lime-kjeden

 • Åtte års fengsel. Fikk ni år i tingretten.
 • Inndragning på 26,2 millioner kroner.
 • Fradømmes for alltid retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, retten til å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap, og retten til å sitte i noe selskaps styre.

Mann (54), eks-psykiater

 • 120 dagers fengsel. Fikk fem og et halvt år i tingretten.

Sajjad Hussains bror (45)

 • Ett år og åtte måneders fengsel. Fikk tre år og åtte måneder i tingretten.
 • Fradømmes retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, retten til å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap, og retten til å sitte i noe selskaps styre, i fem år.

Kvinne (44), brorens kone

 • Elleve måneders fengsel. Fikk ett år og åtte måneder i tingretten.
 • Fradømmes retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, retten til å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap, og retten til å sitte i noe selskaps styre, i to år.

Kvinne (35), Sajjad Hussains ekskjæreste

 • To år og åtte måneders fengsel. Fikk fire år i tingretten.
 • Inndragning på 120.000 kroner.

Kvinne (45), Sajjad Hussains søster

 • Ett år og fire måneders fengsel. Fikk to år og tre måneder i tingretten.

Mann (74), Sajjad Hussains far

 • Ett års fengsel. Fikk halvannet år i tingretten.

Kvinne (64), Sajjad Hussains mor

 • Ett år og to måneder. Fikk ett år og åtte måneder i tingretten.

Mann (47)

 • To og et halvt års fengsel. Fikk to år og åtte måneder i tingretten.
 • Inndragning på drøyt 570.000 kroner.

Mann (31), advokat

 • To år og ni måneders fengsel. Fikk fire år i tingretten.
 • Inndragning på 120.000 kroner.

Mann (64)

 • Frifinnes. Fikk ett års fengsel i tingretten.

Mann (70)

 • Frifunnet etter separat prosess på grunn av helseproblemer. Fikk to og et halvt år i tingretten.

Flere av de domfelte må sammen betale store beløp i oppreisning og erstatning til de fornærmede, hvorav flere er tilkjent beløp langt over 1 million kroner.

---