Nyheter

Fikk livsgleden tilbake med seks assistenter

Først da funksjonshemmede Leonard (11) fikk innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kunne familien Udklit på Brobekk begynne å leve et normalt familieliv. Nå frykter familien at Oslo kommunes konsesjonsutlysning vil frata funksjonshemmede muligheten til å definere hvordan de skal bruke assistansen.

Leonard med moren Lise Udklit og assistenten Iver.