Nyheter

Raser mot skoleangrep: – At Høyre prøver å så tvil om Osloskolen er ikke annet enn desperat valgkamp

Resultatene i Osloskolen er gode, mener Arbeiderpartiet, som reagerer sterkt på det de mener er svartmaling fra Høyre.

I dag er det lærerspesialister innenfor blant annet realfag, norsk lese- og skriveopplæring, yrkesfag, begynneropplæring for 1.-4. trinn og fremmedspråk. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

– De siste årene har elevene i Oslo fått bedre avgangskarakterer både på ungdomsskolen og i videregående opplæring, og flere elever fullfører og består skoleløpet. Dette er resultater som taler for seg. Rart å påstå at kunnskapen i Osloskolen er svekket når resultatene så tydelig viser noe annet, sier stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen til Dagsavisen.

Kunnskapshull

I Dagsavisen lørdag gikk Høyre ut og mente byrådet ikke tar kunnskapshullene i skolen på alvor, og kommer med ti tiltak til Osloskolen.

– Det er mange elever i Osloskolen som har gått glipp av mye verdifull undervisning under pandemien, og Oslo har ikke en plan for hvordan man skal ta igjen denne tapte læringen, sa Mathilde Tybring-Gjedde (H) til Dagsavisen lørdag.

– Osloskolen har gått i feil retning i tre år på rad. Før pandemien var det flere elever i barneskolen som slet med lesing og regning. De nasjonale prøvene peker i feil retning, sa Tybring-Gjedde.

Også Tybring-Gjeddes partikollega, og bystyrepolitiker, Mehmet Kaan Inan, er klar på at det er store kunnskapshull.

– Når vi behandlet budsjettet i Oslo bevilget vi mye mer til Osloskolen enn byrådet. Nettopp fordi kunnskapshullene er så store. Mange av tiltakene vi skal legge fram for bystyret er sterkt etterspurt av mange rektorer og lærere vi har møtt og snakket med under pandemien, skrev skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre, Mehmet Kaan Inan, i en SMS til Dagsavisen før helgen.


– Trist å se

Det får Siri Gåsemyr Staalesen til å ta fram rødblyanten.

– Det er trist å se hvordan Mathilde Tybring-Gjedde svartmaler Osloskolen, og fremstiller det mye dårligere enn det det er. Fakta er det motsatte av hva Høyre roper høyt om, resultatene i Osloskolen er de siste årene svært gode, med få unntak. Lesing gutter femte trinn må vi selvsagt jobbe med sier AP-representanten.

– Det har aldri vært høyere snitt på avgangskarakterene både ungdom og videregående skole. Aldri før har frafallet vært lavere, og aldri før har det vært flere som har søkt yrkesfag. Og Oslo scorer fortsatt best på de nasjonale prøvene. Alt dette etter at Ap og Raymond Johansen tok over styringen av byen, sier Siri Gåsemyr Staalesen.

Aps Siri Gåsemyr Staalesen mener at Osloskolen ikke er i så dårlig forfatning som Høyre mener. Likevel vil Ap styrke skolen med en milliard om de kommer i regjering.

Hun påpeker at årsaken til dette er at byrådet har brukt mer penger på skole, mer penger til flere lærere og tettere oppfølging av leverer, samt gratis AKS til de minste.

– At Høyre prøver å så tvil om Osloskolen er ikke annet enn desperat valgkamp. Resultatene fra nasjonale prøver stabilt over resten av landet. Hva har Høyre gjort med kunnskapsutviklingen de siste åtte årene i norsk skole? Det gjenspeiler seg ikke i en generell heving av resultatene på nasjonale prøver rundt om i landet.

Det er trist å se hvordan Mathilde Tybring-Gjedde svartmaler Osloskolen, og fremstiller det mye dårligere enn det det er.

—  Siri Gåsemyr Staalesen, Ap.

– Det har vært interessant å følge hvordan en mangfoldig høyreside har angrepet Osloskolen og byrådet i koronaåret 2020. At Høyre prøver å så tvil om Osloskolen er ikke annet enn desperat valgkamp. Trenden med stadig færre søkte seg til yrkesfag i en Høyrestyrt by har snudd. Andelen som søker yrkesfag har økt hvert år siden 2016, og antall lærlinger og lærebedrifter øker mer i Oslo enn i landet for øvrig. Det er viktig med et variert tilbud til byens elever som jo representer et stort mangfold, sier Ap-representanten.

– Pandemien har vært krevende for mange elever i Osloskolen og Arbeiderpartiet etterlyste nasjonale tiltak for å møte kunnskapshullene elver har fått dette året allerede i april i år. Mathilde Tybring-Gjedde burde rette pekefingeren mot sin egen regjering som ikke følger opp barna våre. Arbeiderpartiet går til valg på å ansette flere lærer og bedre oppfølging av hver enkelt elev, sier hun.

Vil gi et løft

Nå håper Ap at de etter høstens valg vil sitte i regjering. Og det betyr ifølge Siri Gåsemyr Staalesen et løft for skolen. Ikke minst vil de satse på yrkesfag, noe som Ap lanserte for kort tid siden.

– Med Arbeiderpartiet i regjering vil yrkesfaga endelig få et løft. Vi lover en milliard kroner over fire år – og en garanti om læreplass til alle som vil ta fagbrev. I tillegg vil vi ha mer praksis inn i skolen fra tidlig av – og sette av penger til nytt utstyr for yrkesfagene, sier Staalesen, og legger til at denne satsingen gjelder hele landet.

– VI trenger flere stolte fagarbeidere, avslutter Siri Gåsemyr Staalesen.

Høyres Mathilde Tybring Gjedde har fått se Siri Gåsemyr Staalesens kritikk av henne, og hennes utsagn om Osloskolen.

Og hun svarer slik:

– Mobbeombudet, Elev- og lærling ombudet og Oslos skoleledere har slått alarm om dårligere læringsmiljø i Osloskolen og mindre fokus på lesing og regning. Dyktige fagfolk har sluttet i protest mot hvordan Osloskolen styres. Utdanningsetaten selv erkjenner at flere elever sliter på barneskolen, særlig gutta. Mener Arbeiderpartiet at de også driver med svartmaling? Nå bør Ap begynne å lytte til genuine bekymringer, og ta ansvar for at de sosiale forskjellene øker i Osloskolen, skriver hun i et tilsvar.

Nå bør Ap begynne å lytte til genuine bekymringer, og ta ansvar for at de sosiale forskjellene øker i Osloskolen.

—  Mathilde Tybring-Gjedde.

Hun er klar på at elevene nå fullfører videregående i rekordantall.

– Det er riktig at de samme elevene som Ap og SV anklaget for å jukse på nasjonale prøver for 10 år siden, nå fullfører videregående skole i rekordantall. Det skyldes jo nettopp at de har gått i en grunnskole med sterkt fokus på grunnleggende ferdigheter, slik at de er rustet og motivert til å bestå videregående. Det er derfor urovekkende at Arbeiderpartiet bagatelliserer at langt flere elever på barneskolen sliter med lesing og regning, og at mobbetallene går feil vei i 7. klasse. Dette er elever som kan ende opp på frafallsstatistikken om noen år dersom vi ikke tar grep nå.

Mathilde Tybring-Gjedde. (H)

Høyre ønsker å styrke språk og prioritere basisfagene.

– Høyre vil styrke språkarbeidet i barnehagene og prioritere basisfagene norsk og matematikk de første skoleårene. Vi vil kartlegge hvordan elever og skoler har det, slik at vi kan gi bedre tilpasset opplæring og støtte. Vi vil bygge lag rundt elevene med faglig oppdaterte lærere, skolehelsesykepleiere, miljøarbeidere og spesialpedagoger. Selv om Ap har overlatt skolepolitikken til SV, så håper jeg de lar seg inspirere av våre forslag, skriver hun avslutningsvis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!