Nyheter

Ingen vei tilbake for Ammerudhjemmet

Sykehjemsetaten er håndfast på sin beslutning, til tross for lokalpolitikernes forsøk på å stanse nedleggingen av sykehjemmet.

– Hver dag når jeg står opp, er det som et mareritt. Det er helt grusomt. Det er veldig usikkert å få beskjeden før sommerferie, og på så kort tid når jeg har et stabilt liv, med hus, bil og andre ting jeg må betjene, sier Fatma Kanat (24).

For én måned siden fikk hun og kollegaene sine beskjeden om at Ammerudhjemmet, der de jobber, skulle legges ned, og at de måtte finne seg nye jobber. Siden har nærmiljøet, fra ansatte til politikere, reagert kraftig på at et av Groruddalens viktigste kulturtilbud blir borte.

Torsdag tok Rødt initiativ til et ekstraordinært møte i Grorud bydelsutvalg, i håp om å kunne få flere svar og løsninger for å prøve å snu nedleggelsen.

– Hele verden raste

Den mest sentrale grunnen for nedleggelsen har vært overkapasitet av sykehjemsplasser, som koster kommunen millioner. Da Kanat var til stede under åpen halvtime i møtet, krevde hun svar på flere spørsmål i avviklingsprosessen.

– Jeg vil vite hva kravene er for å få en sykehjemsplass. Jeg vet om mange pårørende som er utslitt av hele søknadsprosessen, fordi de får avslag i første omgang og må opp til en større instans for å få søknaden behandlet, og da har de fått plass på sykehjem, forteller hun.

Hun stilte også spørsmål om hvordan sykehjemsetaten (SYE) har tenkt å styrke ressurser i hjemmetjenesten, ettersom de vil at flere eldre skal bo hjemme.

Vi visste at det kom til å være forandringer, men trodde at vi ansatte skulle få beholde jobben. Da beskjeden kom raste hele verden for meg.

Vi visste at det kom til å være forandringer, men trodde at vi ansatte skulle få beholde jobben. Da beskjeden kom raste hele verden for meg.

—  Fatma Kanat

Foran alle oppmøtte fortalte Kanat også om hvordan hun trivdes i jobben sin, og hvor vanskelig det er å måtte slutte på Ammerudhjemmet.

– Vi visste at det kom til å være forandringer, men trodde at vi ansatte skulle få beholde jobben. Da beskjeden kom raste hele verden for meg. Jeg som er 24 og nyutdannet kommer til å få meg jobb, men jeg kommer aldri til å ha det samme arbeidsmiljøet lenger.

Fatma Kanat

Da hun var under utdanning, var Kanat bestemt på å ikke jobbe på sykehjem. Etter en praksisperiode på Ammerudhjemmet, likte hun det unge miljøet der så godt at hun valgte å bli.

– På andre sykehjem jeg har jobbet har det vært en holdning at «slik er det, og slik skal det alltid være», mens på Ammerud er det åpent for å komme med ideer, for å være kreativ, som bidrar til å skape nye løsning. Det har gitt meg mye mestringsfølelse, sier sykepleieren.

Vil sende tydelig signal

Det var Mari Rise Knutsen som tok initiativ til det ekstraordinære møtet. Hun er gruppeleder for Rødt i Grorud bydelsutvalg.

– Formålet med møtet var å få informasjon fra Sykehjemsetaten om prosessen, og hvor endelig beslutningen om avviklingen var. Representanten fra Sykehjemsetaten sa nei da vi spurte om det var noen vei tilbake for dette, sier hun.

I en uttalelse som Rødt har jobbet med i forkant av det ekstraordinære møtet, og som med innspill og tillegg fra flere andre partier ble enstemmig vedtatt under møtet vektlegger lokalpolitikerne at Ammerudhjemmet er mer enn et sykehjem, men også et viktig kulturtilbud i bydelen. Det er hver enkelt bydel som avgjør hvor mange sykehjemsplasser man vil kjøpe av Sykehjemsetaten (SYE).

«For oss ser det ut til at terskelen for å få plass på sykehjem er blitt for høy. Den trange bydelsøkonomien bidrar til at bydelene må holde tilbake så lenge som mulig. Byrådet og deretter bystyret har ansvar for at bydelsøkonomien er som den er.»

– Bydel Grorud har ikke lagt ned så mange sykehjemsplasser de siste årene. Per nå trenger vi langt flere plasser enn det vi har budsjettert med. Vi får en eldrebølge rundt 2030 når de store kullene som ble født etter andre verdenskrig kommer i 80′årene, og vi må tilrettelegge for dette, sier Knutsen.

Mari Rise Knutsen

Uttalelsen var enstemmig, noe hun er glad for.

– Vi oppnådde det jeg ønsket med møtet: å sende et tydelig signal fra lokale folkevalgte til byråd og bystyret, gjennom en enstemmig uttalelse som anerkjenner Ammerudhjemmets plass i nærmiljøet og bydelen. Selv om direktøren for SYE sa at beslutningen var endelig, var bydelsutvalget samstemte om å ikke resignere, og vi krever fortsatt at byrådet stanser nedleggingen, sier hun.

Fikk ikke forlenget festeavtale

Kirkens bymisjon, som driver Ammerudhjemmet, har en festeavtale med kommunen som går ut i 2054. Fordi det kreves at man har leieavtale på 40 år for å delta i anbudskonkurranse kan ikke Kirkens bymisjon delta, siden avtalen er kun 33 år i tid. De har ikke søkt om forlenget festeavtale.

Knutsen, som stilte spørsmål om dette under møtet, mener at SYE viser uvilje ved å begrunne med at EFTA-domstolen kan komme til å reagere dersom kommunen viser fleksibilitet.

– Sånn som jeg har forstått det mener Kirkens bymisjon at de ikke har fått forståelsen om at de måtte søke om å forlengelse av festeavtale etter 2054, ettersom det er de som har bygningsmassen, og har feste på tomta. Her har jeg en følelse at SYE ikke har forsøkt å hjelpe Kirkens bymisjon. Et så veldrevet sykehjem burde man kommet i møte med og opplyst om før den muligheten gikk ut, sier hun.

Ikke rom for å utvide

Til stede under møtet torsdag var Anne Berger Sørli, fungerende etatsdirektør i SYE.

– Vi har overkapasitet av sykehjemsplasser i Oslo. Vi må tilpasse antall sykehjemsplasser til bydelens faktiske kjøp. Hver sykehjemsplass koster i underkant av én million kroner, og det er jo bedre at de midlene går til faktiske helsetjenester til innbyggerne enn til tomme sykehjemsplasser.

På spørsmålet om det er satt opp alternativer for eldre beboere, svarer hun:

– Når vi startet avviklingen av Ammerudhjemmet, hadde vi 60 ledige sykehjemsplasser i Oslo. Bydelene har varslet å avvikle ytterligere 74 plasser. Så det er ledig senger. 17 beboere har allerede flyttet. Det er i dag 62 beboere igjen i Ammerudhjemmet, der 52 allerede står på venteliste til annet sykehjem. Vi jobber med å sørge for at de får plass etter sitt ønske.

Sørli forteller at de har kommet langt med avviklingen. Skriftlige avtaler med Kirkens bymisjon er underskrevet, og beboere har begynt å flytte. Selv om lokalpolitikere ikke vil gi opp håpet, er saken allerede bestemt.

– Avtalen om drift av Ammerudhjemmet med Kirkens bymisjon utløper 31.desember 2021, uansett hva slags vedtak byen fatter. Det er en avtale som hadde en varighet. Det er ikke rom for å utvide avtalen. Da bryter man norsk lov, avslutter hun.