Nyheter

350 barn skadd i elsparkesykkel-ulykker i Oslo

Ung i trafikken frykter dødsulykker med barn: siden 2019 har 350 barn blitt skadd i elsparkesykkel-ulykker i hovedstaden.

Oslo 20210706. 
En person kjører elsparkesykkel i Oslo sentrum.
Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi ser med skrekk på at veldig mange barn og unge kjører rundt i gatene uten hjelm, to på en og bryter trafikkreglene. I verste fall kan en dødsulykke bli en realitet, sier daglig leder Stig Eid Sandstad i Ung i trafikken.

Skadetallene for elsparkesykkel-ulykker i juni vakte mye oppsikt, og overlegene ved Oslo universitetssykehus (OUS) fikk stort gjennomslag etter sin formaning om stans i nattebruken av fremkomstmidlene. Overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt slo fast at ingen enkeltaktivitet utgjorde så mye skade som elsparkesykler.

Ulykkene i hovedstaden har imidlertid forekommet lenge. De 421 som ble skadd i juni utgjør nærmere 15 prosent av de 2950 som er blitt behandlet for skader i Oslo siden april 2019. 350 av de skadde har vært barn under 18 år, og 105 av dem har vært under tretten år, ifølge tall fra OUS tidligere i juli. Ung i trafikken tror mørketallene er store.

– Begrenset kyndighet

– Mange av aktørene har 18-års aldersgrense, noe som da vil si at de yngste brukerne har tatt eller fått låne foreldres bankkort. Tanken er sikkert god, men vi frykter at foreldrene ikke helt vet hva de sier ja til. Sommeren er en fantastisk tid, og det siste vi trenger er en dødsulykke. Vi har ingen å miste, sier Sandstad.

Daglig leder Stig Eid Sandstad i Ung i trafikken.

Mens ulykker med barn har utgjort 12 prosent av skadene siden april 2019, var andelen skadde barn i juni oppe i 17 prosent.

– Barns kyndighet er jo begrenset, da de er mindre utviklet og ikke har den selvreguleringen og risikovurderingen som skal til for å ferdes trygt på en elsparkesykkel. Alle klarer å kjøre rett fram, men problemene kommer når en må forholde seg til andre. Ta med i betraktningen at kjøretøyet er ti ganger så farlig som vanlig sykkel, ja da kommer ulykkene, sier Sandstad.

Påstanden om at elsparkesykkel er ti ganger farligere enn en vanlig sykkel stammer fra en rapport Statens vegvesen la fram i mars. Beregninger vegvesenet gjorde, basert på skadetall fra Oslo, fant at risikoen for å bli skadd i en elsparkesykkel-ulykke er ti ganger høyere enn med vanlig sykkel.

Blant skadene som ble rapportert om tidligere i juli var brudd på hodeskallen og andre bruddskader. Flere av hodeskadene var alvorlige, og overlege Siverts ved OUS framhevet at mange av dem som var ankommet legevakten ville få varige mén.

– Noen får skader de må leve med resten av livet

Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet forteller at de har advart mot ulykker med barn. Imidlertid har de så langt ikke sett noen tall som beskriver skadesituasjonen, bare mottatt indikasjoner om at få barn er blitt skadd.

– Før åpningen i vår sa vi at «heldigvis har få barn blitt skadd, men det er bare et spørsmål om tid». Vi ser at kjøretøyene ikke bare blir brukt som fremkomstmidler, men også som leketøy, både av barn og voksne. Dessverre det ikke overraskende at så mange barn blir skadet. Vi må krysse fingrene for at går bra med de fleste, men noen av barna har fått skader de må leve resten av livet med, tror Oretorp, som opplever at det har vært lite oppmerksomhet på barn som del av skadeproblematikken rundt elsparkesykler.

Han forteller at det i Oslos bybilde er svært mange personer under 18 år å se på utleide elsparkesykler. Tross aldersgrensen flere selskaper setter for tjenestene sine, påpeker Oretorp behovet for nasjonale regler.

– Barn og unge voksne har ikke evnen til å tenke konsekvenser. Den delen av hjernen er ikke ferdig utviklet. Det bør være en aldersgrense, fordi elsparkesykler har så enormt farlige innebygde egenskaper, sier Oretorp, som mener elsparkesykler burde registreres som motorvogner.

Ung i Trafikkens tips til foreldre:

  • Be alltid barnet eller ungdommen om å bruke hjelm.
  • Minne dem om at det bare er lov til å kjøre én person på elsparkesykkelen. Boten for å kjøre med mer enn én person er 3000 kroner. Som forsørger blir du da ansvarlig for boten.
  • Be dem putte mobilen i lomma og konsentrere seg om veien.
  • Informere barnet eller ungdommen om trafikkreglene. Stopp ved rødt lys og kjør pent i områder med mye folk. Her er maks tillat fart 6 kilometer i timen.
  • Minne dem på å ta hensyn til samtlige trafikanter og å være tålmodig. Trafikken er et stort samarbeid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen