Nyheter

Fotografihuset åpner for å droppe Sukkerbiten

Siden 2018 har det foreligget en intensjonsavtale om å etablere en «verdensarena for fotografi» på Sukkerbiten i Bjørvika. Nå åpner Fotografihuset AS for å etablere seg i mindre lokaler på nabotomta.

Sukkerbiten, som ligger foran til høyre, er en av de få tomtene igjen i Bjørvika som ikke har en avklart fremtid.

Lørdag skrev Dagsavisen at det fremdeles ikke er noen avklart fremtid for Sukkerbiten, det hittil ubebygde området utenfor Operaen i Oslo.

Reguleringsplanen for tomta fra 2014 innebærer etablering av park, badestrand, torg og kulturbygg. På bakgrunn av dette inngikk grunneier Hav Eiendom og Fotografihuset AS i 2018 en intensjonsavtale om å bygge et fotografihus på 3700 kvadratmeter på Sukkerbiten.

Etter en åpen og internasjonal arkitektkonkurranse ble det levert inn 98 forslag og vinner ble kåret. Prosjektet ble imidlertid lagt på is i kjølvannet av kommunevalget i 2019 der Sukkerbitens framtid ble en viktig sak for flere partier. En planlagt utredning for friområdet på Sukkerbiten ble inkludert i byrådserklæringen.

Nå forteller styreleder Leif Holst Jensen til Dagsavisen at Fotografihuset AS åpner for å droppe Sukkerbiten.

Åpen for Operastranda

– Vi har jo ikke gitt opp, men vi har innsett at det store fotografihuset som man prosjekterte for noen år siden må modelleres i en litt annen størrelse eller også eventuelt ivareta noen andre interesser og hensyn.

Styreleder Leif Holst Jensen sier at det ved den nye Operastranda er prosjektert en paviljong som ennå ikke er bygget.

– Der er det også 800 kvadratmeter kulturbygg som er interessant for oss i Fotografihuset, sier Jensen.

– Så dere er åpne for å flytte planene fra Sukkerbiten til det nå ubebygde område ved Operastranda?

– Hvis vi her og nå hadde blitt tilbudt paviljongen som et fotografihus, så ville vi sagt ja til det, fordi da hadde vi endelig fått realisert det, også hadde vi sluppet å bli eieren av konflikten til reguleringen av Sukkerbiten.

Jensen innrømmer at de tror det er realistisk å skalere ned fra det opprinnelige prosjektet.

– Det er nok et litt for dyrt og ambisiøst prosjekt for oss i forhold til hva jeg tror er mulig å realisere, sier han og legger til:

– Vi trenger beliggenheten og vi trenger et fotografihus for å fremme våre interesser, men vi trenger ikke hele bygget som var prosjektert på Sukkerbiten.

Dette forslaget fra Arkitektkontoret Atelier Oslo vant i 2019 oppdraget om å tegne det nye Fotografihuset på Sukkerbiten. Nå spøker det for planene.

Holder fast ved Bjørvika

Selv om Fotografihuset primært ønsker å etablere seg på Sukkerbiten og åpner for å flytte til nabotomta, er det ikke ønskelig å se etter alternativer utenfor Bjørvika.

– Vi vil veldig gjerne være i det området fordi det å være så sentralt vil ha stor betydning for muligheten til å eksponere oss mot publikum, sier Jensen.

– Ordfører Marianne Borgen foreslo før valget i 2019 at Fotografihuset kunne etableres i kornsiloene på Vippetangen. Kunne det ha vært aktuelt om dere ble tilbudt det?

– Vi har foreløpig en intensjonsavtale med Hav og Oslo i ryggen på beliggenheten i Bjørvika. Vi opplever at den er så mye mer sentral og attraktiv for publikum, enn siloene på Vippa er. Det er mye mer krevende å få trukket folk ut dit enn det er å trekke folk til Sukkerbiten, svarer Jensen og legger til:

– Vår hovedprioritering er å være på Sukkerbiten eller Operastranda, som vi har blitt forespeilet og som vi har jobbet for i mange år. Vi tror det ville være det beste for oss og byen.

– Ikke kommersielle

Jensen opplever at Fotografihuset i noen sammenhenger framstilles som den store stygge ulven i Sukkerbiten-debatten.

– I noe av retorikken har det blitt fremstilt som en stor kommersiell aktør. Vi er ikke et kommersielt selskap som skal drive kommersiell virksomhet der, sier han og viser til at Fotografihuset AS er eid av fotografiinteresser og -organisasjoner.

Selv opplever ikke Jensen at det er så mange som er mot Fotografihuset. Han mener det ikke er så store motsetninger mellom friområde eller fotografihus som det har fremstått i debatten.

– Så er det klart at hvis man tar den største mest brutale tegningen av fotografihusprosjektet som ser ut som en firkanta kloss, og ser for seg at det stenger andre interesser ute, så kan jeg skjønne dem som er skeptiske, sier han.


Bjørn Winquist

Journalist