Nyheter

Bydelen har høyest andel uvaksinerte: – Vi opplever ikke vaksineskepsis fra innvandrere

I mars fikk bydelen ekstra vaksiner, men likevel har den høyeste andelen uvaksinerte. Folkehelseinstituttet peker på skepsis blant innvandrere som en mulig årsak. Bydelsoverlegen i Gamle Oslo peker på en annen årsak.

– Noe av utfordringen hos oss er at vi har mye gjennomflytting. Vi har mange som flytter til Norge for første gang, og så flytter de videre – enten ut av bydelen eller landet kort tid etterpå uten å endre folkeregistrering. Det er dermed mange som på papiret bor i Gamle Oslo, selv om de har flyttet andre steder, sier bydelsoverlege i bydel Gamle Oslo, Simen Ravlo.

Disse regnes nå som uvaksinerte i bydelens statistikk. Ravlo forteller at de vært i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) om tallene, men ettersom bydelen ikke klarer å tallfeste de som ikke lenger bor i bydelen, har de latt tallene stå sånn de er i dag.

Bydel Gamle Oslo fikk i mars sammen med bydel Søndre Nordstrand, Grorud, Alna, Bjerke og Stovner 20 prosent mer vaksiner til de eldre aldersgruppene fordi smittetrykket var vedvarende høyt. Det satte fart på vaksineringen, og bydelene ligger godt an når det gjelder fullvaksinerte.

Men bydel Gamle Oslo hadde derimot 30 prosent fullvaksinerte, 20 prosent delvaksinerte og hele 50 prosent uvaksinerte, ifølge tall fra FHI for 29. juni. Det var den høyeste andelen uvaksinerte i hele Oslo. Etter at Dagsavisen publiserte saken tirsdag morgen har Oslo kommune kommet med nye tall for status per tirsdag 6. juli. Bydel Gamle Oslo har nå kommet seg ned til 38 prosent uvaksinerte, 31 prosent delvaksinerte og 31 prosent ferdigvaksinerte. Bydelen har fortsatt den høyeste andelen uvaksinerte, men tallene beveger seg fortløpende. Se oversikt over bydelene nederst i saken.

Opplever ikke vaksineskepsis

Tall fra FHI viser også at innvandrerbefolkningene i Oslo har en lavere vaksineringsgrad enn majoritetsbefolkningen. I tillegg har FHI tidligere gjennomført en spørreundersøkelse der flere med innvandrerbakgrunn svarte at de ikke ønsket å ta koronavaksinen. Denne undersøkelsen ble riktignok utført før Norge kom i gang med vaksineringen, og mange kan ha endret mening siden den gang.

– Opplever dere vaksineskepsis eller at innvandrere i bydelen takker nei til koronavaksine?

Nei, vi opplever ikke vaksineskepsis fra innvandrere. Det er god oppslutning til vaksinen blant innvandrerbefolkningene i bydelen, og de aller fleste takker ja, sier Ravlo.

I Oslo totalt sett har over 97 prosent av dem som har fått tilbud om vaksine takket ja til vaksinen, ifølge TV 2. Smittevernoverlege Simen Ravlo forteller at det er vanskelig å føre statistikk over hvor mange som takker nei.

– Vi registrerer ikke årsaken til hvorfor folk takker nei. Vi har for eksempel hatt innbyggere som har takket nei fordi de på det tidspunktet var bortreist, men som tok vaksinen da de kom hjem igjen.

Saken fortsetter under bildet

Bydelsoverlege i bydel Gamle Oslo, Simen Ravlo.

FHI: – Flere årsaker

– Tallet er lavere hos alle innvandrergruppene i Oslo. Men det kan skyldes mange ulike årsaker, ikke bare skepsis til koronavaksinen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Bukholm peker også på at de ulike bydelene har ulik alderssammensetning, slik at bydeler med en stor ung befolkning dermed vil ha mange uvaksinerte, sammenlignet med bydeler med en eldre befolkning og dermed mange vaksinerte.

Polen er en av landegruppene som skiller seg ut med lavere vaksineringsgrad, særlig i aldersgruppa 16–44 med en dose. Der er kun 17 prosent vaksinert.

– Det kan være mange ulike årsaker til det. Noen av dem kan være vaksinert i hjemlandet, uten at det er blitt registrert i Norge ennå. Vi har ikke tall på hvor mange det gjelder, men det kan være tilfellet for flere fra Polen og andre land i Baltikum.

Bukholm kjenner også til at bydel Gamle Oslo og andre bydeler opplever mye gjennomflytting.

– Det kan også være en forklaring. Det kan være at personer faktisk ikke har vært i Norge på det tidspunktet det ble sendt ut tilbud om vaksine, sier Bukholm.

Heller ikke byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap) har opplevd at representanter fra ulike minoritetsmiljøer forteller om skepsis.

– Vår erfaring er at de aller fleste innbyggere er positive til koronavaksine. I kontakt med organisasjoner og representanter fra ulike minoritetsmiljøer opplever vi ikke skepsis, men snarere tvert imot gode dialoger og innspill hvordan vi kan nå ut til flest mulig med informasjon og tilbud om vaksine. Alt i alt har Oslo en meget god oppslutning om vaksinering, skriver Hansen i e-post til Dagsavisen.

Byrådet har faste dialogmøter med både religiøse og ikke-religiøse representanter og organisasjoner fra ulike minoritetsmiljøer. Også Rina Mariann Hansen understreker at de ikke kjenner til årsaken til at noen ikke har tatt vaksine.

– Folk med innvandrerbakgrunn er like forskjellige og med ulik bakgrunn i likhet med resten av befolkningen. Derfor trenger vi mer kunnskap før vi faktisk kan si noe om årsak til ulik vaksinasjonsgrad i befolkningen, skriver hun.

Får hjelp fra fastleger og bydelsmødre

Simen Ravlo forteller at de har hatt utfordringer med å nå alle i de ulike innvandrerbefolkningene i bydelen.

– Dette er Ikke et nytt problem, og vi trenger ikke hjelp til å nå innvandrerbefolkningen i bydelen vår nå. Vi er en bydel med mange ulike mennesker og grupper, og vi opplever at vi kjenner dem godt, og vet hvordan vi skal nå dem.

De bruker gjerne kjente personer i de ulike miljøene, blant annet organisasjonen Bydelsmødre eller fastleger de vet har god kontakt i miljøene. Ravlo forklarer at det er vanskelig å vite om dette fungerer, ettersom de ikke vet om personene som avtaler time for vaksinering har fått informasjon via kjente personer i miljøet. Å sende ut personer fra bydelen til å banke på dør for å gi informasjon om vaksinen, har ikke fungert så godt.

Integreringsminister Guri Melby (V) foreslår i Aftenposten at man kan starte med drop-in vaksinering for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig.

– Vi har også drøftet det, og det er noe vi kan begynne med når vi nærmer oss slutten av vaksineringen. Det kommer til å senke terskelen for å svinge innom.

Ifølge integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) er det allerede etablert et lavterskeltilbud for innbyggere over 45 år som ennå ikke er vaksinert.

– De kan få vaksine etter avtale på seks apotek. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger som skal gjøre vaksinasjon mest mulig tilgjengelig for alle i byen vår, skriver hun til Dagsavisen.

Ravlo forteller at de en del innvandrere med muslimsk bakgrunn tok kontakt fordi de var usikre på om det var tillatt å bli vaksinert under Ramadan-fasten.

– Da vi kunne formidle informasjon om det, var det veldig mange som vaksinerte seg. Mange ser også at flere i familien er vaksinert.

Bydelen vaksinerer nå i likhet med flere bydeler gruppe 11. Gamle Oslo vaksinerer aldersgruppa 25-37, mens bydel Bjerke avlaster og vaksinerer de som er 38-39.

– Vi vaksinerer fortløpende og tallene samkjøres av Helseetaten opp mot de andre bydelene. Vi har ikke fått beskjed fra Helseetaten at vi henger etter.

Vaksinestatus hos personer som er over 18 år og eldre, per bydel 6. juli 2021.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: