Nyheter

Reagerer på nedleggelse av Ammerudhjemmet: – Sier noe om hvordan man sparer inn på eldreomsorgen

Det har vært stor debatt rundt avgjørelsen av nedleggelse av Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. Nå mener Rødt at helsebyråden må ta ansvar, og Sp ber om en ny løsning.

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter.

– Jeg sitter i helse- og sosialutvalget i bystyret for Rødt. Jeg ser at vi fikk et notat 23. juni fra helsebyråd Steen. Men det notatet er datert 16. juni. Det ble altså ikke lagt ut sånn at bystyrerepresentantene eller helse- og sosialutvalgs-medlemmene kunne lese det før den 23. juni. Det syntes jeg er uhørt.

Det sier Rødts Maren Rismyhr til Dagsavisen.

Hun reagerer sterkt på nyheten om at Ammerud sykehjem legges ned ved nyttår, og at 116 ansatte fikk beskjeden først for noen uker siden, rett før ferien. Begrunnelsen for nedleggelsen er at Oslo kommune har for mange ledige plasser i på sykehjemmene og manglende forutsigbar tomtefeste for kommunen.

Varsel. Oslo rådhus.

– Jeg bor på Ammerud og har fulgt med på det i mange, mange år. Ammerudhjemmet er en hjørnesteinsbedrift. Ammerudhjemmet er en møteplass som fungerer. De har en stor gjeng med frivillige som har en tilhørighet til Ammerudhjemmet.

Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester svarer på reaksjonene lenger nede i saken.

Mister arbeidsplassen sin

– Det er mange godt voksne som jobber der, det skal godt la seg gjøre at de får en jobb et annet sted. Og det er aller verst for de beboerne som må flytte. Jeg tenker mitt når Sykehjemsetaten og byrådet velger å ta Ammerudhjemmet, fordi det er en ideell institusjon, så da har de ikke arbeidsgiveransvar. Det er ikke pent. Det er en lettvint måte å gjøre det på. Det er mange gamle sykehjem i Oslo som trenger å fornyes, sier Rismyhr.

Selv om det er Sykehjemsetaten som har bestemt nedleggelsen, mener hun helsebyråd Robert Steen (Ap) må ta ansvar. Det mener også Senterpartiets Bjørg Sandkjær.

Systemet har blitt for stort

– Jeg tenker at dette illustrer et større problem. Sykehjemsetaten er en veldig mektig etat som kan ta denne typen beslutninger på egen hånd. Vi kunne tenke oss å se på andre muligheter til å løse det viktige, å skaffe de riktige plassene rundt i bydelene. For eksempel om vi kunne sett på om bydelene selv skulle stått for beslutninger og drift av sykehjemsplasser, sier Sandkjær. Hun påpeker at hver bydel i Oslo er like store som en mellomstor norsk by, og at de bør kunne klare dette selv.

– Det kan virke som at når det skjer sånne typer beslutninger at systemet har blitt for stort. Vi burde heller flytte de beslutningene til bydelene også kunne lokale folkevalgte i bydelsvalget vært med på å ta denne typen viktige beslutninger for folk, sier hun.

Sykehjemsetaten har begrunnet nedleggelsen med at for mange av sykehjemsplassene står ledige. Det stiller Rødts Rismyhr seg tvilende til.

– Den faglige vurderingen er tøyd veldig langt de siste årene. Terskelen for å få sykehjemsplass er blitt veldig høy. I dag er gjennomsnittstiden du bor på sykehjem i Oslo under to år. Det betyr at de som kommer er temmelig sjuke og pleietrengende, sier hun.

Opprustning istedenfor nedleggelse

Bjørg Sandkjær mener Ammerudhjemmet burde bevares.

– Jeg tenker at alternativet her hadde vært å la Ammerudhjemmet rustes opp, istedenfor å rive ned og bygge opp en ny institusjon. Vi vet at behovet for den typen tilbud kommer til å øke i fremtiden. Det hadde vært bedre å ruste opp et godt tilbud, som Ammerudhjemmet er. Istedenfor å nå legge ned, for å så bygge nytt senere.

Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap) forteller at han skjønner at dette er krevende for ansatte og beboere ved hjemmet.

– Jeg forstår at dette er krevende for de ansatte på Ammerudhjemmet. De er ansatt av Kirkens Bymisjon, og vi bistår sammen med Kirkens Bymisjon, tillitsvalgte, vernetjenesten og NAV for å sørge for at de blir ivaretatt på en så god måte som mulig, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Det er Sykehjemsetaten som har ansvaret for å tilpasse volumet av sykehjemsplasser i tråd med bydelenes kjøp av plasser til sine innbyggere, og jeg har full tillit til deres vurderinger og beslutning, legger han til.

Nytt sted å bo

Steen utdyper at kommunen vil få økende overkapasitet av sykehjemsplasser. Han viser til samme begrunnelse som Sykehjemsetaten, men forsikrer om at alle beboerne vil få nytt sted å bo.

– I stedet for å drifte veldig mange tomme sykehjemsplasser, så vil vi bruke de neste årene til å avvikle de eldste og mest umoderne sykehjemmene samtidig som vi ruster opp og bygger nye sykehjem for å være godt forberedt med moderne sykehjemstilbudet når antall eldre i byen begynner å stige igjen. Dette er en prosess vi har holdt på med i seks år og det medfører dessverre at noen beboere og ansatte må flytte fra en kjær og kjent institusjon. Alle beboere vil få tilbud om nytt sted å bo, og vi vil gjøre alt vi kan for at de kommer til hjem de selv ønsker, avslutter byråden.