Nyheter

Høyre ber byrådet ta ansvar for Stovner: – Vi forventer at byrådet tar grep i revidert budsjett

Det nytter ikke å rope på staten, mener Oslo Høyre, som ber byrådet ta ansvar for Oslos hardest koronarammede bydel.

Høyrepolitiker James Stove Lorentzen ber byrådet vise at de virkelig satser på unges psykiske helse.

I mandagens Dagsavisen etterlyste Bydel Stovner mer statlige penger for å få barn og unge i bydelen på fote etter pandemien. Det opprører Høyres James Stove Lorentzen, som mener det ikke nytter å rope på staten, og ber byrådet ta ansvar for Stovner.

– BU-leder Rashid Nawaz (Ap) gjør som alle Ap-folk, de roper på regjeringen, men dette er først og fremst et ansvar og en oppgave for byrådet. Tiltakene Nawaz etterspør er lokale kommunale lavterskel, og de koster ikke all verden, og det kan og bør kommunen ta ansvar for, sier James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Han er Oslo Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i bystyret.

Forventer grep

I en ny delrapport knyttet til barne- og unge, som blir presentert torsdag, viser at det haster med å sette inn ekstra tiltak på en rekke områder for å ruste Bydel Stovner bedre for fremtiden.

– Ungdommen på Stovner er hardt rammet. Tiltak må derfor settes inn raskt. Ansvaret for at dette gjøres hviler ikke på bydelen alene, men også på Oslo kommune og nasjonale myndigheter som styrer kommuneøkonomien, sa leder av Koronautvalget i bydelen, Erik Orskaug til Dagsavisen.

Også BU-leder Rashid Nawaz er bekymret.

– Vi klarer ikke å trylle fram mer penger. Vi må få mer midler fra storsamfunnet, sa BU-lederen i mandagens avis.

Vi forventer at byrådet tar grep i revidert budsjett, uten å vente på regjeringen.

—  James Stove Lorentzen (H)

James Stove Lorentzen er helt enig at det trengs strakstiltak rettet mot barn, og unge, og særlig i bydeler som har slitt mest under pandemien.

– Vi forventer at byrådet tar grep i revidert budsjett, uten å vente på regjeringen. Sommerskole, sommerjobber er tiltak vi har ønsket å prioritere, men opplever at byrådet er for tilbakeholdne, dette er året for ekstra innsats ikke pause. Kommunen har allerede flere lavterskeltilbud innen psykisk helse, det kan de bygge videre på og flere av de ideelle organisasjonene har gode tilbud som kommunen kan støtte, sier han.

Bydel Stovners budsjett har blitt økt kraftig i vår periode, og midlene har blant annet blitt brukt til tiltak som styrker barn og unges psykiske helse.

—  Robert Steen (Ap), helsebyråd

Avviser kritikken

– Byrådet har slettes ikke skjult seg bak staten, slik James Stove Lorentzen hevder, vi har tvert imot satset tungt på tiltak for god psykisk helse, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til Dagsavisen.

– Bydel Stovners budsjett har blitt økt kraftig i vår periode, og midlene har blant annet blitt brukt til tiltak som styrker barn og unges psykiske helse. Det står jo i veldig kontrast til Høyre, som i sine alternative budsjetter har foreslått omfattende kutt i bydelsbudsjettet i Stovner, sier Steen. Han forteller at byrådet under koronapandemien har styrket innsatsen ytterligere, og bare for noen uker siden satt de av 10 millioner kroner i strakstiltak for psykisk helse i hele byen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap).

Pengene ble da fordelt slik:

  • 1,8 millioner til en ny psykologstilling til hver Ung Arena (sentrum, vest og sør). En fjerde psykologstilling legges til en av Groruddalsbydelene med vertsfunksjon for unge fra hele Groruddalen.
  • 700 000 til støtte til studenthelse i regi av Studentsamskipnaden i Oslo for vårsemesteret 2021..
  • Seks millioner gikk til ett ekstra årsverk i hver av bydelene fra 1. juli og ut året til å styrke lavterskeltilbud for alle aldersgrupper.
  • 500.000 til oppgradering av kontakttelefonen i Sosial og ambulant akuttjeneste i Helseetaten, og styrking med ett ekstra årsverk for å kunne betjene flere personer med psykisk helseutfordring og eldres hjelpetelefon.
  • Dessuten én million som frivillige organisasjoner kan søke om til aktiviteter rettet mot mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, ensomhet og utenforskap.

Tar psykisk helse på alvor

Stove Lorentzen fra Høyre understreker imidlertid at det ikke er politisk uenighet om å ta psykisk helse på alvor, og at det ikke er uenighet om at det er spesielt krevende for mange nå etter 13 måneder med pandemi.

– Det tilsier at det må jobbes både med de akutte utfordringene, men også langsiktig. Her må byrådet på banen, noe vi etterspurte allerede i februar. Det nærmer seg fremleggelse av revidert budsjett og da forventer vi at byrådet har tatt noen grep, sier Høyre-politikeren.


Kan omprioritere

Han utfordrer nå byrådet og byrådsleder Raymond Johansen til å satse enda mer på barn og unges psykiske helse etter pandemien.

– Bydelenes økonomi er god. Finner de ikke midler, er det mulig å omprioritere, som for eksempel bruke midler fra Groruddalssatsingen, sier Stove Lorentzen.

– Vi har tatt opp dette ved flere anledninger, og utfordret byrådet på unges psykiske helse senest for tre måneder siden. Det irriterer meg at byrådet bare skjuler seg bak staten når det gjelder temaet. Men vi skal gi byrådet en sjanse, sier Stove Lorentzen.

Stove Lorentzen mener at barn og unge ikke er noen ensartet gruppe.

– Noen tåler godt det året vi har hatt, og vil raskt falle tilbake til normalen. Andre igjen som ikke hadde det så greit før pandemien heller, har fått dette forsterket, og vil slite mer. Men ingen er uenig i at det trengs en ekstra innsats i tiden fremover, avslutter Høyre-politikeren.Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist