Nyheter

Oslo har fjernet nesten 5.000 parkeringsplasser

Oslo kommune fjernet 4.775 parkeringsplasser fra 2016 til 2020. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) er strålende fornøyd

Majoriteten av parkeringsplassene ble fjernet til fordel for sykkeltilrettelegging, skriver ABC Nyheter.

– Jeg er veldig fornøyd med at Oslo er i ferd med å bli en skikkelig sykkelby, sier Berg.

– Noen steder er det nødvendig å fjerne parkeringsplasser for å få plass til bedre sykkeltilrettelegging, tryggere skoleveier, bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og sikring av arealer til blant annet lekeplasser og fortausrestauranter, fortsetter hun.

Kommunen har ikke et konkret anslag på hvor mange parkeringsplasser som er planlagt fjernet i år og fremover.

– Vi jobber utrettelig med å få plass til flere og bedre sykkelveier. Når endringer skjer i byen, vil det alltid være noen som ikke er fornøyd. Det er bred oppslutning om sykkelsatsingen i Oslo, og vi har gode demokratiske prosesser hvor alle involverte kan gi innspill og si sin mening om prosjektene når de planlegges, fremhever byråden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: