Nyheter

Brudd på grenseverdien for svevestøv i Oslo i fjor

I fjor ble grenseverdien for svevestøv brutt i Oslo for første gang siden 2013. Miljødirektoratet sier at det fortsatt er viktig å jobbe for mindre veitrafikk.

– Svevestøv gir fortsatt dårlig luftkvalitet i flere norske kommuner. Derfor er det viktig å fortsette arbeidet med å redusere veitrafikken og utslippet av svevestøv, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

De foreløpige dataene for luftkvalitet i norske byer og tettsteder i 2020 viser at det var brudd på grenseverdien for svevestøv i Oslo og Lørenskog. Grenseverdiene er minimumskrav til kvaliteten på utendørslufta.

Svevestøv består av små, luftbårne partikler. Typen som dannes ved mekanisk slitasje fra for eksempel asfalt, bremser og dekk, kalles veistøv. Svevestøv dannes også i forbrenningsprosesser, som eksos fra biler eller vedfyring.

Selv om elbiler er eksosfrie, understreker Miljødirektoratet at utfordringen med svevestøv ikke blir løst med økende andel elbiler, fordi alle kjøretøy sliter på asfalt og dekk.

– Tiltak som gir mindre trafikk og mer sykkel og gange, fører til renere luft fordi det blir mindre svevestøv og annen type luftforurensning. I tillegg blir det mindre utslipp av klimagasser og bidrar til bedre folkehelse, sier Ellen Hambro.


Mer fra Dagsavisen