Nyheter

Skolebyråden om skolerapport: – En sterk påminnelse

Barn og unges rettigheter kan ikke settes til side i en pandemi, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) etter å ha lest rapporten fra Oslos mobbe- og elevombud.

Barn som opplever seg stigmatisert som «sårbare barn», henvendelser fra foreldre som ikke tør å ta opp ting med skolen og flere henvendelser om mobbing på mellomtrinnet, er blant funnene som legges fram i årsberetningen til mobbe- og elevombudet i Oslo.

– Vi mener kommunen må være tettere på skolene. Kommunen har et ansvar for å sørge for at systemet setter elevene først, og at veien fra etat til elev er så kort som mulig, sier mobbeombud, Kjerstin Owren om rapporten.

Byråd Inga Marte Thorkildsen mener rapporten viser hvor hardt koronakrisen har rammet barn og unge.

Trenger hverandre

– Dette gjelder ikke bare de sårbare barna. Samtidig er jeg veldig glad for at vi har hatt så sterkt fokus på de barna og ungdommene som har slitt mest, og at dette anerkjennes av ombudene, sier hun.

Saken fortsetter under videoen

Thorkildsen understreker at skole ikke kan erstattes av digital undervisning.

– Barn trenger hverandre, de trenger lek og samvær. Skolen er en enormt viktig læringsarena, men den er også veldig viktig for barn og unges psykiske helse. At vi har holdt skolene åpne så mye som vi har, har vært riktig og viktig, sier hun, og legger til:

– Barn og unges rettigheter kan ikke settes til side i en pandemi – faktisk er rettighetene laget med tanke på krisesituasjoner. Vi må sikre at barn og unge blir behandlet som likeverdige innbyggere, med meninger og kunnskap som teller. Ombudets rapport er en sterk påminnelse om at dette fort kan svikte.

Gratis arenaer

Byråden mener en klar lærdom fra pandemien er at vi trenger en sterk velferdsstat og gode og gratis arenaer for barn og unge.

– Gratis AKS er gull – tenk hvor vi hadde vært uten. Få år før pandemien hadde mange skoler i de hardest rammede områdene nede i 30 prosent AKS-deltakelse, så ble den nær 100 prosent fordi det ble gratis. Og tenk, kort tid før pandemien manglet vi en lærernorm i Norge. Vi har ansatt 900 lærere i Oslo, flest i de områdene som har slitt mest gjennom krisen. Og vi har innført en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten, som tross alt har medført godt over 100 ekstra årsverk, sier hun.

Rapporten fra ombudene konkluderer med at det er et sterkt behov for en krisepakke for unge, noe byråden også har etterlyst fra regjeringen.

– Nå må vi fortsette å styrke de arenaene som betyr mest for barn og unges psykiske helse og læring. Vi skal gjøre alt vi kan for å skape de beste oppvekstvilkårene for barn og unge i vår by, og utjamne forskjeller som denne pandemien har forsterka. Og vi skal sørge for å lytte til hva barn og unge sier er viktigst for dem, sier Thorkildsen.

Hun understreker at hun tross alt er stolt av mye av det Osloskolen har fått til siste året.

– Og det er mye vi kan ta med oss av lærdom. At det ikke har fått enda større konsekvenser å være episenteret for en pandemi i et helt år, kan vi takke dyktige ansatte for, fra ledere via lærere og fagarbeidere til spesialpedagoger, assistenter og kontorpersonell – i skoler, barnehager og AKS. Folk har vist et engasjement og et pågangsmot som inspirerer, og som alle vi som bor i Oslo har blitt sterkt berørt av, avslutter byråden.