Nyheter

Åpner for å la lærere i Osloskolen bruke munnbind

Denne uka sendte Utdanningsforbundet i Oslo brev til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og ba om å få bruke munnbind i undervisning og i barnehagen. Nå får de grønt lys fra byråden.

– Vi er helt enige med Utdanningsforbundet i Oslo om at de som ønsker å bruke munnbind, skal få bruke det, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen.

Før påske kom de nye smittevernveilederne for skoler og barnehager, og i forkant ba Utdanningsforbundet strekt om å få bruke munnbind. Det anbefalte ikke de nye smittevernveilederne, og skuffelsen blant medlemmene var stor. Nå vil byråden åpne for bruk av munnbind i skolen inkludert i undervisningen for dem som ønsker det. Det kan være både når det er vanskelig å holde avstand, og ved henting, levering, i pauserommet og på kjøkkenet i barnehagen.

– Jeg er glad for at byråden har tatt vårt innspill til seg, og nå legger opp til at det er mulig å bruke munnbind i undervisningssituasjonen dersom lærerne ønsker det. Vi hadde også ønsket at ansatte i barnehagen kunne få bruke munnbind sammen med barna, men vi er glad for at de legger noe mer til rette enn det veilederen gjorde, sier leder i Utdanningsforbundet, Aina Skjefstad Andersen.

Snart klart

Byrådsavdelingen og Utdanningsetaten jobber nå i sluttfasen med å utarbeide en fortolkning av de nye smittevernveilederne. I likhet med Utdanningsforbundet synes byråden at flere av formuleringene er for vage.

– De nye smittevernveilederne har fortsatt mange uklarheter, og rom for fortolkninger. Vi jobber med å gjøre det rommet så strengt og tydelig som mulig, sier Thorkildsen.

Hun understreker at de ønsker så strenge smittevernveiledere som mulig, for å unngå en ny nedstengning og dermed mer slitasje på elevens psykiske helse og motivasjon.

– Før vi fikk de nye smittevernveilederne hadde vi ikke regler som tok høyde for den smittsomme mutanten og mange opplevde det som vanskelig å ha så mange nærkontakter på skolen. Både for elever og ansatte føltes det utrygt, sier Thorkildsen.

Leder i Utdanningsforbundet i Oslo ønsker tydeliggjøringen velkommen.

– Vi har ønsket tydeliggjøring og presisering, så at de ser på det nå er vi positive til, og så håper vi at vi inviteres inn i dialog i det arbeidet, sier Skjefstad Andersen.