Nyheter

Høyre i strupen på byrådet etter kutt: – Et av de viktigste prosjektene vi har for elever i Oslo

Oslo kommune reduserer sommerskoletilbudet med 4.000 plasser, til 17.000. Det bekymrer Høyre, som mener de bør gå motsatt vei etter et år med koronatiltak i skolen.

I fjor ble den ordnære sommerskolen avlyst på grunn av koronasituasjonen. I år håper de å kunne ta imot elever igjen, men færre elever på hvert kurssted og i hver kursgruppe.

Bør fullfinansieres

Dette vil gi plass til færre elever enn tidligere. I 2019 var det 21.000 elever som gikk på sommerskole i år får 17.000 plass.

– Det er 4000 færre enn det var i 2019. Det er et ganske stort kutt egentlig. All den tid vi vet at en del elever har hatt for lite eller dårlig undervisning på grunn av pandemien, er det virkelig på sommerskole man kan slå til for å hjelpe de elevene som trenger den undervisningen, sier bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H) til Dagsavisen.

– Vi har i vårt alternative budsjett fullfinansiert sommerskolen. I en tid med store kunnskapshull, så bør vi styrke dette tilbudet. Ikke svekke det, sier han.

Les skolebyråd Inga Marte Thorkildsens svar lenger ned i saken

Byrådet har siden mars 2020 fått tid til å planlegge hvordan sommerskolen i 2021 skal være, men den tiden har de tydeligvis ikke brukt på dette.

—  Mehmet Kaan Inan (H)

Han er Høyres utdannings og kulturpolitiske talsperson i Høyre.

– Byrådet har siden mars 2020 fått tid til å planlegge hvordan sommerskolen i 2021 skal være, men den tiden har de tydeligvis ikke brukt på dette. Her kunne man laget opplegg for ulike smittescenarioer, da dette prosjektet er et av de viktigste prosjektene vi har for elever i Oslo. Kuttet kan i realiteten bety at 4.000 færre familier får sende barnet sitt på sommerskole, sier Mehmet Kaan Inan.

Mehmet Kaan Inan vil ha flere elever på sommerskolen, enn hva byrådet legger opp til.

Gratis

Sommerskolen er gratis for elevene og arrangeres de to første ukene og i den siste uken av sommerferien.

For elever fra 1. til 7. trinn er det påmelding denne uken, og de kan velge mellom 27 forskjellige kurs i alt fra tegning, svømming, programmering og dans, til fremmedspråk og friluftsliv.

For elever fra 8. til 10. trinn og videregående er det påmelding i begynnelsen av mai.

«Sommerskolen Oslo ønsker å bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. Kursene byr på både faglige fordypninger for dem som ønsker det, og mulighet til å øve mer på grunnleggende ferdigheter for dem som vil øve litt ekstra. Alle kursene våre tar utgangspunkt i ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, IKT, fremmedspråk eller yrkesfag, og mange av kursene kombineres med temaer som språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Vi bruker klasserommet, skolegården, skolens nærmiljø og byen som læringsarena. Hver dag har elevene en økt med fysisk aktivitet, og mange har svømmeopplæring», står det på Sommerskolens nettsider.

Mehmet Kaan Inan mener det er feil vei å gå, og sier at kommunen bør finne løsninger for at alle som ønsker det skal få plass.

– Vi mener byrådet bør fullfinansiere dette, sier Inan.

–Regjeringen har laget en krisepakke for sommerskoler, og jeg forventer at Oslo kommune søker midler fra denne potten. Og siden det blir færre elever i mindre grupper, må det være mulig å se seg om etter andre lokaler, slik at det blir plass til alle, sier han.

Forstår ikke kritikken

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) forstår ikke kritikken fra Høyre-politikeren, og kaller den urimelig og ganske merkelig.

– Jeg er først og fremst veldig letta for at det ser ut til at vi kan gjennomføre en sommerskole i stor skala denne sommeren, i motsetning til i fjor. Samtidig må vi innse at det fortsatt er utfordrende med tanke på smittevern, og sommerskolen må legge opp til et opplegg som omfatter færre elever på hvert sted og med færre elever i hver gruppe. Det betyr at det blir plass til noe færre elever enn tidligere år, men det ser likevel veldig bra ut, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Jeg syns Høyres kritikk er både urimelig og ganske merkelig.

—  Inga Marte Thorkildsen (SV), skolebyråd.

– Jeg har vært livredd for at vi ikke kan gjennomføre vanlig sommerskole i år, heller. Det er krevende å planlegge for noe du ikke vet helt om du får lov til å gjennomføre, og folka i Utdanningsetaten har gjort en kjempejobb. Jeg blir litt trist når Høyre kommer og sier at de nærmest har sittet med hendene i fanget, det er så langt fra sannheten som du kan komme. Opplegget de har laget blir supert, med mange nye fine tilbud, sier skolebyråden.

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)  mener kritikken fra Høyrepolitker Mehmet Kaan Inan er urimelig og merkelig.

Barn og unge har vært gjennom et tøft koronaår, med mye digital hjemmeundervisning, og hvor fritidsaktiviteter er blitt satt på vent.

– Barn og unge i Oslo trenger at vi stiller opp for dem. Det er mange som har det tøft for tida, og mange som ikke kan reise noe sted til sommeren. Oslo har den høyeste arbeidsløsheten siden 2. verdenskrig og mange familier har en vanskelig økonomisk situasjon. Gratis tilbud som sommerskolen, sommerjobber og fritidstilbud for alle der de bor, er viktigere enn noen gang. Derfor skal vi fortsette å bruke mye penger på dette over kommunens budsjetter, i tillegg til pengene vi får fra staten, sier Thorkildsen.Mer fra Dagsavisen