Nyheter

Lærerne er utålmodige: – Smittevern-veilederne er laget for en annen tid

Store deler av Oslos elever er nå i hjemmeskole fram til påske, men ny smittevernveilder for gult og rødt nivå kommer ikke på plass før påske.

Elever ved Fagerborg skole i bydel St. Hanshaugen på vei inn fra friminuttet under gult nivå. Utdanningsforbundet venter i spenning på nye smittevernveildere, og mener dagens veileder ikke gjør det mulig å holde avstand.

Under mandagens pressekonferanse kom byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, med et kraftig spark til regjeringen og kunnskapsminister Guri Melby.

Thorkildsen mente hjemmeskole for elever i Oslo i stor grad kunne vært unngått om regjeringen hadde satt i gang en revidering av smitteverntiltakene i skolen og barnehagene tidligere.

– Skolene har forholdt seg til et system som har gitt opptil 150 nærkontakter for elever som går på studiespesialiserende på videregående, og opptil 100 nærkontakter for elever på ungdomstrinnet under gult nivå. Mange lærere har langt flere. Systemet har ført til mye frykt, og økt risikoen for større smitteutbrudd og omfattende karantener, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Dette har Utdanningsforbundet påpekt i lang tid. De mener dagens smittevernveiledere for gult og rødt nivå – ofte omtalt som trafikklyssystemet – på skolen og i barnehagen er svært problematiske.

– Ikke tilpasset

– Dagens smittevernveileder er laget for en annen tid. De er ikke tilpasset dagens situasjon med det britiske mutantviruset som operer i samfunnet, både innenfor og utenfor skole og barnehage. Vi har påpekt dette i lang tid, og er glade for at byråden er enig med oss. Nå må nasjonale myndigheter ta ansvar, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Skjefstad Andersen peker på at barnehager og skoler ikke er bygd med hensyn til smittevern, og at det mange steder er liten plass.

– Da fungerer ikke dagens smittevernveiledere, vi mener hele smittevernregimet må tilpasses den nye situasjonen og være tydeligere, sier Skjefstad Andersen

Onsdag 10. mars måtte alle skoler og barnehager i Oslo gå over til rødt nivå. Men rødt nivå var ikke nok til å stanse smittespredningen. Sist uke satt over 5000 elever i karantene, og den britiske mutanten dominerer. Dermed ble det bestemt at alle videregående skoler og ungdomsskoler skal gå over til hjemmeskole over internett fra onsdag. Det samme skal 5–7. trinn på ungdomsskoler i alle østkantbydeler unntatt Østensjø og Nordstrand.

– Nivåene har fungert veldig ulikt fra skole til skole. Barnehager og skoler har ulike rammefaktorer og ulike forutsetninger for å kunne følge smittevernveilederne, som størrelsen på skolen, antall barn og elever, antall ansatte og tilgang på vikarer, sier Skjefstad Andersen.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriver i en e-post at de i de skal bygge videre på de gode erfaringene de har, samtidig som de må gjøre noen nødvendige endringer.

– Basert på tilbakemeldinger fra organisasjoner og kommuner handler dette om å tydeliggjøre smitteverntiltakene og praktisering, ikke behov for endringer i trafikklyssystemet som sådan, skriver hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

Leder av Utdanningsforbundet i Oslo, Aina  Skjefstad Andersen.

Sikter på nye veiledere til påske

Ifølge Thorkildsen ble de lovet at de nye smittevernveiledere skulle komme på plass sist fredag, men prosessen er blitt skjøvet på.

– Jeg synes det er veldig uheldig. Det nye systemet er helt nødt til å komme på plass før påske. Å fortsette med digital hjemmeskole utover den perioden vi har satt, vil ha store konsekvenser. Vi ønsker jo å starte opp igjen på rødt nivå etter påske. Da må vi ha et oppdatert system på plass, ellers så tror jeg veldig mange vil bli veldig redde, sier hun.

Dagens smittevernveiledere for skolen og barnehagen fikk en liten oppdatering 2. mars, og det jobbes fortsatt med å få på plass nye nasjonale veiledere.

– Folkehelseinstituttet jobber nå med en gjennomgang av smittevernveilederne, basert på innspill fra sektor. Det er et omfattende arbeid og det er for tidlig å si når det blir ferdig, men vi håper å ha det klart til påske, sier kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet Martin Siewartz Nielsen.

Fristen for å levere skriftlige innspill gikk ut sist uke, og direktoratet har gått gjennom alle innspillene. Arbeidet ligger nå hos Folkehelseinstituttet som jobber med å utforme revisjonen av de nasjonale smittevernveilederne

– Jeg mener vi har tid til å vente på at fagmiljøene får gjort den jobben de skal gjøre. Det som er viktig for meg er at de første tilbakemeldingene vi har fått er at det først og fremst er tydeliggjøring av trafikklyssystemet som er aktuelt, ikke en omleggelse av systemet, skriver kunnskapsminister Guri Melby (V) i en e-post.

Utdanningsforbundet skriver i sitt innspill at dagens gule nivå og røde nivå ikke fungerer. De ønsker strengere tiltak på begge nivå og påpeker at tiltakene ikke kan formuleres som noe som “bør” praktiseres.

Ikke mulig med skole hver dag

Lærerne skriver videre at det er mer fornuftig å organisere skolen slik at de yngste barna får hver på skolen annenhver dag, i stedet for noen timer hver dag. Skolebyråden tror elevene må belage seg på mer digital hjemmeundervisning.

– I et nytt system tror jeg ikke vi kommer unna mer bruk av digital hjemmeskole, slik det ser ut nå. Da blir det utrolig viktig at de som ikke kan ha skole hjemmefra får komme på skolen. Vi står i en situasjon nå, der vi må velge mellom en rekke dårlige alternativer. Men en ting er sikkert: Vi kan ikke sende elevene fra klasse til klasse, og blande kohorter gjennom en hel uke, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Hun tror det blir viktig å fokusere på at elevene må tilhøre en fast kohort som de må holde seg til. Hun håper likevel at de får kommet raskt i gang med hurtigtesting av elevene og ansatte i videregående- og ungdomsskolen, som har hatt aller mest hjemmeskole. Det samme gjelder bruken av munnbind, og hurtigtesting av ansatte i grunnskolen og barnehagene.

Informasjon til alle yrkesgrupper

Også leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal mener det er viktig at oppdaterte smittevernveiledere kommer på plass. Fagforbundet organiserer alle ansatte fra renholdere til miljøterapeuter i skolen og barnehagen, med unntak av lærere i skolen.

– For våre medlemmer har det vært viktig at hver og en forstår hva de ulike tiltakene i trafikklyssystemet betyr. Vi har fått tilbakemeldinger på at det har vært utfordrende å gjennomføre i praksis og det må komme ut tydeligere og mer presis informasjon til alle yrkesgrupper. Det forutsettes et godt samarbeid mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiver og de lokale smittevernmyndighetene. Vi ønsker at den nye justeringa skal gjøre det enklere for ansatte ute på arbeidsplassene å gjennomføre alle smitteverntiltak, sier Sundal.