Nyheter

Utbrudd med mutert virus på Ullevål sykehus

Ullevål sykehus i Oslo har fått et utbrudd med mutert virus på ortopedisk avdeling. Sykehuset vil komme med informasjon om omfanget senere.