Nyheter

Ahus har fylt opp intensivplassene. Slik forbereder de seg på OUS

Torsdag måtte Ahus la Oslo universitetssykehus overta deres intensivpasienter. Oslo universitetssykehus har ikke mottatt flere pasienter, men forbereder seg likevel på en økning.

– Vi har per nå 15 koronapasienter innlagt på Oslo universitetssykehus (OUS). 8 av dem er på intensiv, hvorav 4 av dem er på respirator. De resterende 7 pasientene ligger på infeksjonsmedisinske poster. Vi har fram til i dag tidlig ikke registrert noen større pågang av pasienter fra Ahus, men arbeider nå med avklaringer og planer inn mot helgen, sier pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Anders Bayer.

Torsdag ble det klart at intensivavdelingen på Ahus var full og trengte avlastning. Ambulansetjenesten har derfor nå ordre om å kjøre akutte syke pasienter med pusteproblemer fra bydelene øst til Oslo universitetssykehus, og ikke til Ahus.

Saken fortsetter under bildet

Skjevfordelt smittetrykk

Det siste døgnet er det registrert 307 smittede i Oslo. Grorud bydel har det høyeste smittetrykket, mens bydelene Ullern og Nordre Aker har det laveste.

– Ahus signaliserer nå kapasitetsutfordringer, men vi har ikke kjent på det trykket ennå. Ahus er lokalsykehus for Groruddalen, og pågangen hos dem viser hvor skjevfordelt smittetrykket har vært i Oslo de siste ukene. Flere av de bydelene som sogner til Ullevål opplever til sammenligning et betydelig lavere smittetrykk, sier Bayer.

Han minner om at da smitten var på det høyeste månedsskifte mars/april i Norge i fjor, hadde OUS 66 koronapasienter og 21 av dem var på intensivavdelingen.

– Da fikk vi kjørt oss, men vi hadde likevel kapasitet til flere.

Forbereder seg på ulike scenarioer

Oslo universitetssykehus har forberedt seg på flere ulike scenarioer framover.

– Dersom det hypotetisk sett skulle blitt overført ti nye pasienter i løpet av helgen, setter vi opp kohorter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. I stedet for at pasientene ligger på hvert sitt isolatrom, blir de plassert i kohorter som gjør at vi kan drive storskala behandling av pasienter med smitterisiko på en god og trygg måte, både for pasientene og våre ansatte. Etablering av slike kohorter har vi god erfaring med, og det kan gjøres ganske raskt, forutsatt tilgjengelig arbeidskraft, sier Bayer.

De har også planlagt for ulike grader av økt belastning.

– Ved stor pågang av koronapasienter vil det kunne få betydning for vår øvrige drift. Da kan det bli aktuelt å utsette planlagte operasjoner. Vi måtte rokere litt om på noen planlagte operasjoner i fjor, men det gikk relativt pent for seg.

Bayer understreker at det er veldig trygt på sykehusene og at andre pasienter ikke behøver å være bekymret for smitte.

– Det er for eksempel farligere ikke å komme til kontroll og oppfølgning for kreftsykdom, enn det er ikke å komme av frykt for å smittes av korona, presiserer han.

Les også: Bent Høie bør forklare vaksineinnkjøpene på en mindre avvisende måte.

Sårbar smittesituasjon

Espen Nakstad, assisterende direktør ved Helsedirektoratet, skriver i en e-post til Dagsavisen at intensivavdelingene i de fire helseregionene foreløpig har «god kapasitet samlet sett».

– Likevel er det ikke tvil om at et økende antall innleggelser raskt vil medføre økt behov for intensivbehandling. Da må sykehusene etter hvert legge om driften, og det kan få konsekvenser for alle de pasientgruppene som ikke har covid-19.

Han beskriver dagens smittesituasjon som «sårbar» og viser til at R-tallet for tida er på 1,3. Det vil si at en smittet person i snitt smitter 1,3 andre.

– Vi ser nå at de tiltakene som hittil har vært tilstrekkelige for å holde de «gamle virusvariantene» i sjakk ikke lenger er tilstrekkelige for de nye og mer smittsomme variantene.

Les også: Sp-topp åpner for russisk vaksine i Norge

Vil ikke sende Oslo-pasienter til andre steder i landet

Dagsavisen har også spurt om hvor lang tid det vil ta før covid-19-pasienter fra Oslo må sendes til sykehus andre steder i landet om R-tallet ikke går ned og smittetallene fortsetter å øke kraftig i hovedstaden.

– Dersom det skulle tilkomme en sterk økning, vil det nok også øke på i andre landsdeler. Derfor kan man nok ikke løse problemet bare ved å flytte pasienter. Man må først og fremst legge om driften for å øke intensivkapasiteten, skriver Nakstad.

På spørsmål om hvor mange pasienter norske sykehus kan ta imot totalt på intensivavdelingene, svarer han:

– Det avhenger av hvor mye annen aktivitet man setter på pause for å omdisponere ressurser til behandling av covid-19-pasienter. Derfor finnes det ikke en eksakt smertegrense for dette.