Nyheter

MDG-Lan blar opp millioner: – Skal gjøre det enklere å være fotgjenger

Byrådet vil ha Oslo-folk til å bevege seg mer og bruke beina i stedet for bil. For å få oss til å gå enda mer, lager byrådet nå et nett av snarveier i byen.

Byrådet har satset mye på sykkel- og fotgjengertilrettelegging i Oslo de siste årene. Det nyeste tilskuddet til satsingen er «Snarveiprosjektet», en satsing som handler om å lage flere snarveier rundt omkring i byen.

Behov for oppgraderinger

Behovet for oppgradering av snarveier er veldig stort i Oslo, mener byrådet. Spesielt i ytre by har gående store omveier og velger å lage egne stier gjennom grøntområder. Disse stiene bidrar til å binde stedene bedre sammen, men har for dårlig kvalitet til at de kan brukes hele året. Det er også svært mange eldre gangveier som ikke har blitt vedlikeholdt, men som fungerer som snarveier. I tillegg er det en del regulerte forbindelser som aldri har blitt bygget.

Denne satsingen er for å gjøre det enklere å være fotgjenger.

—  Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel

Bymiljøetaten (BYM) er allerede godt i gang med anleggsarbeidet flere steder, foreløpig i Bydel Østensjø, hvor fem prosjekter er i gang.

– Det som skjer nå er at BYM har igangsatt oppgradering av de fem første snarveiene, og kommer til å prioritere bygging av mange flere rundt om i byen de kommende årene, i hovedsak rundt T-banenettet. Mange potensielle snarveier er kartlagt, og Bymiljøetaten jobber med å gjennomgå de kartlagte snarveiene for å sile ut hvilke som er aktuelt å prioritere fremover, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG til Dagsavisen.

Ferdig i april

Snarveiene som er under bygging er antatt ferdigstilt i slutten av april. I første omgang har BYM valgt å innsnevre det geografiske fokuset til den bydelen (Østensjø), hvor det var flest snarveier kartlagt fra før. Bydel Østensjø hadde også på eget initiativ gjennomført en Facebook-undersøkelse av hvilke snarveier folk ønsker oppgradert. BYM snevret videre inn til Bogerud fordi de så at det var flere gode kandidater i området, og de ønsket å finne snarveier med grunneierforhold for å kunne få til gjennomføring raskt.

I utvelgelsen av snarveier ser BYM i hovedsak på nærhet til viktige målepunkt som T-bane eller skoler, antatt mengde brukere, ut fra slitasje og beliggenhet, tidsbesparelse mot omvei, og gjennomførbarhet i henhold til regulering, eiendomsforhold, teknisk gjennomføring og kostnader.

– Er det ikke et aldri så lite paradoks at dere lager snarveier, samtidig som dere politikere ønsker at vi skal bevege oss mer?

– Det er bra at folk skal beveger seg mest mulig, både til fots og til sykkel. Denne satsingen er for å gjøre det enklere å være fotgjenger. Og vi ser at behovet er særlig stort i ytre deler av byen, hvor det meste av byutviklingen har vært på bilens premisser, sier Lan Marie Berg.

Etter at hun flyttet ut av sentrum har hun selv fått føle frustrasjonen av å måtte gå omveier på grunn av biltrafikk.

Mange steder er det allerede blitt opparbeidet snarveier, ved at folk har lagd stier der over mange år.

– Poenget er å sørge for at det blir bedre opparbeidede snarveier der det er naturlig. Noen steder er det stier fra før, andre steder er det eldre gangveier som ikke er vedlikeholdt, og andre steder bygger vi nytt, sier byråden.

De fire første snarveiene som oppgraderes ligger på Bogerud, i tillegg bidrar BYM til gjennomføring av en snarvei på Ryen i forbindelse med ny gang- og sykkelvei langs Enebakkveien i samarbeid med Statens vegvesen.

  • Snarvei 1 er skolevei fra Rustad borettslag til Rustad skole. Snarveien gir en tidsbesparelse på ca. 10 minutter.
  • Snarvei 2 er skolevei til Skullerud ungdomsskole og snarvei til marka.
  • Snarvei 3 er snarvei til T-bane for boligene rundt, samt forbindelse til Østensjøvannet.
  • Snarvei 4 krysser snarvei 3 og er også brukt som skolevei til Rustad skole.

– BYM er nå i gang med å kartlegge over hele byen hvor det er behov for snarveier. Byrådet har så langt brukt over fem millioner på kartlegging, planlegging og gjennomføring av, sier byråd Lan Marie Berg.

Del av byrådsforhandlingene

Oslo Ap har lenge hatt dette på sin agenda, forteller leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen.

– Ideen kom opp i forbindelse med byrådsforhandlingene for to år siden, og er noe vi har jobbet med siden. Nå er arbeidet med de første snarveiene i gang, sier Frode Jacobsen som er oppvokst og fortsatt bor i området hvor de første gangveien kommer, og kjenner hver eneste sti.

– Dette er særlig viktig for dem som bor i ytre by. Det gjør adkomsten til T-bane, skole og idrettsanlegg enklere og kortere, sier Jacobsen.

Jeg har gjennom et langt liv lært at det er lurt å gjøre lure ting.

—  Frode Jacobsen, leder av Oslo Ap.

Selv tok han initiativ til en ny atkomst inngang da Bøler T-banen stasjon ble oppgradert.

– Den er populær, og gjør at mange kan drøye et par minutter før de står opp om morgenen, sier han med et smil.

Jacobsen mener dette er en viktig satsing for hele byen, og at de fire prosjektene nå bare er starten.

– Jeg har gjennom et langt liv lært at det er lurt å gjøre lure ting. Og dette er definitivt det. Dette er enkle og relativt rimelige tiltak, og en politikk folk skjønner, sier Jacobsen.