Nyheter

Vaksinestrategien endres – Oslo og andre områder med høyt smittetrykk får flere koronavaksiner

Regjeringen endrer vaksinestrategien og vil skjevfordele vaksiner geografisk til områder med høyt smittetrykk.

Drammen 20210121. 
Torsdag startet vaksinasjonen av innbyggere i Drammen som er over 85 år og som ikke bor på sykehjem.
I Drammenshallen fikk 150 personer og cirka 40 helsepersonell sin første koronavaksine godt hjulpet av rundt 35 ansatte fra forskjellige virksomheter i kommunen.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Endringen er i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å ha en beskjeden skjevfordeling.

En slik fordeling innebærer at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt. Det er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

– Dette gjelder bydelen Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse tirsdag.

Behovet dekkes ved at de rundt 300 kommunene som har hatt færrest innlagt på sykehus, får en reduksjon i antall vaksinedoser på 3 prosent.

– Det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike beregninger. Jo mindre forskjellene er, jo større usikkerhet. Men samlet sett mener FHI nå at den beste faglige anbefalingen de kan gi, er å innføre en beskjeden skjevfordeling, sier Høie.

Helseministeren fremhever at fordeling av vaksiner er et svært faglig spørsmål. Derfor velger regjeringen å legge stor vekt på FHIs anbefaling.

Ikke mindre smittespredning

At enkelte bydeler i Oslo og noen kommuner i Viken får en større andel av vaksinedosene, vil ikke ha effekt på smittespredningen, ifølge helseministeren.

– En geografisk skjevfordeling nå vil ikke ha effekt på smittespredningen og vil derfor ikke føre til at kommuner som får mer vaksine, kan lette raskere på tiltakene, sa Høie på pressekonferansen.

Den effekten vil vi ikke se før en betydelig del av befolkningen er vaksinert, ifølge helseministeren. Årsaken er at mye av smitten skjer i de yngste aldersgruppene.

– Før vi får flere vaksinedoser senere i vår, vil ikke vaksinering ha mye å si for selve smittespredningen, sa Høie.

Færre dødsfall

En geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid kan sannsynligvis gi netto helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste anbefaling om vaksinestrategien.

Mer til Oslo

I anbefalingen tar FHI til orde for at særlig Oslo bør få flere vaksiner.

– Våre matematiske modeller peker på at en geografisk skjevfordeling av vaksiner til Oslo vil føre til flere sparte liv på nasjonalt nivå, det vil si at antall sparte liv i Oslo (på grunn av ekstra tilførte vaksinedoser) vil være flere enn antall tapte liv i kommunene utenfor Oslo (på grunn av tap av vaksinedoser), heter det i anbefalingen.

FHIs analyser viser at det kan bli mellom 15 og 30 prosent reduksjon i sykehusinnleggelser på nasjonalt nivå om vaksinering i Oslo prioriteres.

Fram til nå har vaksinene blitt jevnt fordelt over hele landet.

FHI viser til at de nye virusvariantene er på frammarsj, særlig i Oslo der særlig den britiske virusmutanten har fått fotfeste. Den regnes som mer smittsom.

Beskjeden skjevfordeling

FHI har utarbeidet flere løsninger med ulik grad av skjevfordeling. Men fordi modellene er usikre, samt at en skjevfordeling kan skape problemer for områder av landet som da får færre vaksiner, anbefaler FHI å gå inn for en beskjeden løsningen.

Så langt har det blitt satt nesten en halv million vaksiner i Norge. Rundt 160.000 personer er fullvaksinert.

Fra uke 10?

– Av praktiske årsaker vil en eventuell geografisk skjevfordeling av AstraZeneca-vaksinen tidligst være mulig fra uke 10, og fra uke 11 for mRNA-vaksinene, heter det.

Dette omfatter Pfizer/Biontec- og Moderna-vaksinene, og det skyldes at en stor andel av dosene er satt av til dose to, og at det tar tid å endre vaksinelogistikken.

Ifølge vaksinasjonskalenderen som beskriver hvor mange vaksinedoser vi vil kunne få til Norge i løpet av de neste månedene, vil alle over 65 år ha fått første dose vaksine i midten av april.

– Det betyr at vi sannsynligvis vil ha størst gevinst av å realisere geografisk skjevfordeling raskt, skriver FHI i sin anbefaling.

Lettet

Vaksiner til smitteutsatte områder som Oslo, vil komme hele landet til gode, mener Raymond Johansen. Han er lettet over anbefalingen om skjevfordelte vaksiner.

– Byen har vært sosialt nedstengt i snart fire måneder, og befolkningen og lokalt næringsliv tar hver dag et stort nasjonalt ansvar for å stoppe videre spredning av viruset, sier byrådslederen i Oslo til VG.

Johansen, som opplyser at Oslo har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uka, mener at flere vaksiner til hovedstaden kan føre til at samfunnet kan åpnes opp raskere.

Undersøkelse

I en spørreundersøkelse som Kantar har utført for TV 2, svarer 59 prosent at de mener de mest folkerike og smitteutsatte kommunene bør prioriteres i en ny vaksinestrategi.

I dag deles vaksinene ut til kommunene basert på folketall, uavhengig av smittenivå. Men det kan komme endringer tirsdag på regjeringens pressekonferanse om vaksinestrategien framover.

«Stor uro»

Samtidig har 26 ordførere fra Møre og Romsdal innstendig bedt helsemyndighetene om ikke å gå inn for en geografisk skjevfordeling.

– Vaksinestrategien må ikke endres, skriver ordførerne i et brev som ble sendt til blant annet Folkehelseinstituttet (FHI) i februar.

I brevet skriver ordførerne at de med stor uro har vært vitne til «det sterke presset sentrale, befolkningstette områder i Norge retter mot Storting, regjering og helsemyndigheter».

Fakta om den nye vaksinestrategien

* Tirsdag 2. mars kunngjorde regjeringen endringer i strategien for hvem som skal prioriteres for å få koronavaksine.

* Dette vil ikke kunne skje umiddelbart, men Folkehelseinstituttet jobber med å endre fordelingsnøkkelen.

* Vaksinene skal nå fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner.

* Fram til nå har de vært fordelt etter andel personer som er 65 år eller eldre.

* I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom man endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene.

* Endringen FHI anbefaler, tilsier at seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre.

* Folkehelseinstituttet vurderer at dette vil føre til færre sykehusinnleggelser og mindre risiko for dødsfall.

* Det vil komme flere vaksinedoser til Norge framover, deriblant en stor ladning rundt påske.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.