Nyheter

Bydelen har høyest smittetrykk, men kun 100 vaksinedoser går til bydel Stovner denne uka

Smittetrykket fortsetter å øke i levekårsutsatte bydeler på Oslo øst. Denne uka får Oslo 1200 nye doser til sine innbyggere, og bare 100 av dem går til bydel Stovner. Nå vil Robert Steen endre strategi for dem under 75 år.

Bilde 1 av 2

Smittetrykket er fortsatt høyest i bydelene Stovner, Alna og Grorud. Søndag varslet byrådet enda en ny nedstegning av Oslo – denne gangen fram til 15. mars. Likevel endrer ikke Oslo vaksineringsstrategi for de eldste. Vaksinedosene fordeles fortsatt etter aldersgrupper, ikke etter smittetrykk. Det vil nå Robert Steen endre på for dem under 75 år.

– Her mener jeg vi må prioritere dem som bor i levekårsutsatte områder med høyt smittetrykk. Det er i områder med høye fjell det er fare for snøskred og steinras, og det er i områder med høyt smittetrykk det er fare for å bli smitta. Alder er ikke lenger den mest utslagsgivende komponenten for alvorlig sykdom og dødelighet for denne gruppa, og da må vi prioritere etter høyt smittetrykk, helsebyråd Robert Steen (Ap). 

– De menneskene som bor trangest, som jobber i førstelinja og har lav lønn, har også dårligere helse og er mer utsatt for diabetes, overvekt, muskel- og leddsykdommer og andre sykdommer som gjør dem mer utsatt for et alvorlig sykdomsforløp.

Når det gjelder personer med underliggende sykdommer og helsepersonell mener han fortsatt man bør følge nasjonale retningslinjer.

Les også: Disse kommunene har hatt mest koronasmitte

Får kun 100 doser

Bydel Ullern er en av bydelene med eldst befolkning, flest vaksinerte og lavest smitterykk. Bydel Stovner har flest smittede, men får ikke flere vaksinedoser av den grunn.

Denne uka får Oslo kommune 1200 nye doser til byens innbyggere. Bare 100 av dem går til bydel Stovner. Disse vaksinene går til bydelens befolkning i alderen 84–75 år. 

De aller eldste er langt på vei ferdigvaksinert. De fleste vaksinene går i dag til eldre i alderen 84–75 år, som er nummer 3 i køen. Neste gruppe ut er aldersgruppa 65–74 år – og det er denne gruppa Robert Steen klart mener bør prioriteres annerledes.

I likhet med resten av landet, har Oslo kommune hittil prioritert etter alder. Slik prioriteres befolkningen:

  • 1. Beboere på sykehjem
  • 2. Alder over 85 år
  • 3. Alder 75–84 år
  • 4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med visse sykdommer/tilstander:

I Oslo er nesten alle over 85 år fullvaksinert med to doser. Ifølge ferske tall fra Helseetaten i Oslo kommune utgjør det omkring 9400 personer. Hittil er ca. 5500 av byens 84-75-åringer fullvaksinert med to doser. Vaksinedosene framover kommer til å gå til de resterende om lag 20.308 personene i denne aldersgruppa som gjenstår.

Les også: Over 1.200 meldinger om bivirkninger av vaksiner i Norge

Støtter strategien for de eldste 

– Vi støtter den nasjonale fordelingen når det gjelder vaksinering av de aller eldste aldersgruppene og de med underliggende sykdommer. Tallgrunnlaget til FHI og for Oslo kommune viser at det fortsatt er størst risiko for alvorlig sykdom og dødelighet blant det eldste, og derfor mener vi det er riktig at de eldste vaksineres først over hele landet. De svakeste er mest utsatt og bør få vaksine først, uavhengig av hvor de bor, sier Robert Steen.

Bydelene får mellom 60-100 doser hver denne uka, dersom de har uvaksinerte personer i aldersgruppa 84–74 år. Neste uke kommer det flere doser til de som allerede har fått dose én – da får Oslo til sammen 8 812 doser til å sette dose 2, men kun 948 doser til dose 1. Helsepersonell får 1400 i neste uke.

– Bydelen må gjøre seg ferdig med hele aldersgruppa før de går videre til neste aldersgruppe i køen. Hvor mange doser de får avhenger av hvor mange uvaksinerte de har igjen i den aktuelle aldersgruppa, sier kommunikasjonsrådgiver i Helseetaten, Kjartan Sverdrup.

Les også: Ordføreren i Molde lite imponert over smittetrenden i Oslo

– Rettferdighetshensyn 

Robert Steen håper helseminister Bent Høie vil lytte til byrådets bønn om å endre strategi for neste gruppe ut. 

– Bent Høie mener vaksinering etter smittetrykk ikke er helsefaglig godt nok begrunna. Folkehelseinstituttet legger vekt på smittetrykk i sin nye reviderte vaksinestrategi, og jeg håper regjeringen vil lytte til dette, og at de kan støtte tankegangen som vi i Oslo står for. Det er både gode helsefaglige vurderinger bak dette, og ikke minst rettferdighetshensyn.

Steen er lei av at man ikke viser folk nok tillit:

– Helt siden i fjor sommer har det vært skepsis mot at vaksinering kan hindre smittespredning. Man har vist til at det ikke er dokumentert at vaksinerte ikke lenger sprer smitte, og antatt at de vil oppføre seg mindre varsomt etter vaksinering. Når vi ser på land som USA og Israel som har vaksinert store deler av befolkningen, ser vi også at smittetallene raser nedover. Jeg tror folk forstår at vi må fortsette å holde avstand til alle er vaksinerte. Jeg mener derfor at det er god grunn til å prioritere neste aldersgruppe i områder med høyt smittetrykk.

Les også: «Hate, hate, hate Molde by»

Helsepersonell prioritert hele veien

Kritisk helsepersonell har også vært prioritert hele veien. Da man startet med vaksineringen, fikk kommunene sette av inntil 20 prosent av dosene til dem.

Etter at FHI besluttet at eldre over 65 og enkelte i risikogruppa ikke var anbefalt å få AstraZeneca går alle disse dosene til helsepersonell. Denne uka får Oslo kommune ca. 5700 doser med AstraZeneca som skal fordeles til bydelenes helsepersonell. Noen helsepersonell fikk i begynnelsen Moderna og Pfizer, og vil derfor også motta dose to av denne. Til sammen har Oslo kommune levert ut 7878 vaksinedoser til helsepersonell hittil – dette er inkludert dose 1 og dose 2. I tillegg kommer doser bydelene har fått mulighet til å sette av til prioritert helsepersonell, så det reele tallet er nok høyere.

Les også: Reagerer på koronastøtte: – Krisepakken er ikke for boligspekulanter (+)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.