Nyheter

Senterpartiet nekter å godta dyrere bensin og diesel

Senterpartiet har bestemt seg for å si blankt nei til avgiftsendringer som øker pumpeprisen.

Av Johan Falnes

De siste ukene er Senterpartiet blitt hardt presset i klimapolitikken, og sterke indre spenninger er kommet til overflaten. Men nå har partiets stortingsgruppe forent seg om viktige føringer for veien videre.

Én av disse er at Senterpartiet vil skjerme bilistene fra effekten av økt CO2-avgift.

Det betyr at hvis CO2-avgiften på bensin og diesel går opp, så må andre drivstoffavgifter gå ned. På den måten skal effekten på pumpeprisen nulles ut.

Les også: Så mye kan bensin- og dieselprisen øke med regjeringens klimaplan, ifølge organisasjoner

Ifølge parlamentarisk leder Marit Arnstad kan Senterpartiet være med på å øke CO2-avgiften for noen sektorer.

– Men vi kommer ikke til å være med på å øke CO2-avgiften på en slik måte at pumpeprisen øker, forklarer hun.

Les også: Frp-byks på ny måling - Sp raser

Tredobling

Arnstad begrunner standpunktet med at økt pumpepris rammer urettferdig både geografisk og sosialt.

– Vi vil gjerne oppfordre flest mulig til å ta kollektiv eller kjøpe elbil, men vi kan ikke straffe de som ikke har mulighet til det. Vi kan ikke straffe de som ikke har råd til elbil, og vi kan heller ikke straffe de som bor slik til at de ikke har kollektivtilbud, sier Arnstad til NTB.

Det er regjeringens nye klimamelding som har tvunget Senterpartiet til å ta stilling til saken.

I klimaplanen, som nå er til behandling i Stortinget, varsler regjeringen at CO2-avgiften skal økes til 2.000 kroner per tonn i 2030. Det er mer enn tre ganger så mye som dagens nivå på rundt 590 kroner.

Når det gjelder pumpepris, har Finansdepartementet beregnet at en CO2-avgift på 2.000 kroner isolert sett vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner literen og dieselprisen på 4,76 kroner literen fra dagens nivå.

Arnstad gjør det klart at Senterpartiet i alle tilfeller går mot den foreslåtte tredoblingen.

– Vi mener at CO2-avgiften må vurderes i de årlige budsjettene framover. Det å binde seg til en tredobling er ikke aktuelt, sier hun.

Rotevatn kritisk

Senterpartiet stiller seg likevel bak regjeringens overordnede mål, som er at utslippene skal kuttes med 50–55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Det gleder klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– De blir stående i en spagat der de vil nå viktige klimamål, men samtidig er de mot de viktigste virkemidlene for å nå disse målene, sier Rotevatn til NTB, for anledningen på telefon fra en dieselbil på vei over fjellet.

– Det får bli opp til velgerne å bedømme om de syns det er troverdig eller ikke.

Rotevatn biter seg også merke i at Senterpartiet holder muligheten åpen for at Norge kan bruke kvotekjøp for å slippe å ta hele kuttet på hjemmebane.

– Det er selvfølgelig mulig å betale andre EU-land for å omstille seg i stedet for å omstille vårt eget næringsliv, sier han.

– Men jeg syns ikke det er en veldig god investering.

Kommentar: «Sp kjemper for at fattigfolka skal få kjøre fossilbilene sine i fred. La det ikke være noen tvil»

Kompensasjon

De siste årene har regjeringen valgt å nulle ut effekten av økt CO2-avgift på bensin og diesel ved å kompensere gjennom kutt i veibruksavgiften. I klimameldingen tar regjeringen ikke stilling til om dette skal fortsette, men det påpekes at utslippskuttene vil bli betydelig større hvis man dropper slik kompensasjon.

Senterpartiet mener for sin del at justering i veibruksavgiften er feil metode. Deres forslag er å kutte i avgiften på biodrivstoff i stedet. Det kan øke klimakuttene og redusere pumpeprisen samtidig, mener Arnstad.

– Men hvordan dette kommer til å skje i de årlige budsjettene framover, skal jeg ikke forskuttere.

Kommentar: Dieselbil og populisme

Kan bli forhandlingsspørsmål

Arnstad understreker at det er Senterpartiets primærpolitikk hun nå legger fram.

Hun utelukker ikke at pumpepris kan bli gjenstand for forhandlinger mellom partiene etter valget.

– Det får vi se når valget er unnagjort. Men hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer i en posisjon der vi skal forhandle, så skal vi forhandle om alle områder. Da skal vi forhandle om alt fra kirker til utdanning til klima.

Arnstad er likevel klar på at det ikke er aktuelt for Senterpartiet å inngå noe kompromiss i spørsmålet om CO2-avgift i forbindelse med Stortingets behandling av klimameldingen.

– I klimameldingen er det ikke aktuelt for Senterpartiet å inngå i noe forlik med andre partier som innebærer en forpliktelse om tredobling av CO2-avgiften innen 2030, sier hun.

– Og heller ikke noe forlik som innebærer økt pumpepris?

– Nei, det er heller ikke aktuelt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: