Nyheter

I denne bydelen går litt over halvparten av småbarna i barnehage

I Oslo går 9 av 10 småbarn i barnehage, men ikke i disse levekårsutsatte bydelene. En ny brukerundersøkelse forklarer hvorfor.

1 av 6

Inne på Romsås senter står leder for Humlebakken åpne familiebarnehage i Bydel Grorud, Mariann Oppberget, sammen med kollega Monika Breiby Ekeberg. De svarer på spørsmål om barnehagen og hvordan man søker fram til søknadsfristen 1. mars. Dette er det andre året de driver med oppsøkende arbeid i bydelen.

De har vært utenfor helsestasjonen, på Grorud senter og utenfor matbutikker denne uka. Mange av dem som kommer bort, har ikke tenkt på om de skal sende småbarna i barnehagen ennå, eller kjenner ikke til søknadsprosessen. Andre har behov for barnehageplass med en gang, og noen lurer på hvor mange barnehager de bør sette opp på lista.

– Vi opplever at mange syntes det er lettere å spørre oss når vi står her, enn å ringe inn, sier Mariann Oppberget.

Les også: Barnehageopprør: – Jeg er redd forslaget vil føre til at vi går rundt og leter etter feil ved barna (+) 

Artikkelen fortsetter under bildet

Monika Breiby Ekeberg (t.v) sammen med kollega Mariann Oppberget på Romsås Senter. Alle foto: Mina Ræge. 

Lavest deltakelse i bydel Stovner 

De siste ukene har debatten rast om regjeringens nye lovforslag for vurdering av norskkunnskaper i barnehagene. Regjeringen vil lovfeste at barnehagene skal vurdere norskkunnskapene til alle barn før de begynner på skolen, men forslaget møter massiv motstand fra ansatte og i fagmiljøet.

I 2019 Oslo gikk 9 av 10 småbarn i barnehage, men ikke i de levekårsutsatte bydelene på østkanten. Dette gjelder særlig de yngre barna.

 • Bydel Stovner har aller lavest barnehagedeltakelse for barn i alderen 1–2 år.
 • Bare 54 prosent av 1–2-åringene i bydelen går i barnehage.
 • På andreplass kommer bydel Grorud med 61 prosent.
 • Totalt i Oslo er barnehagedeltakelsen for 1-2-åringer 83 prosent. 

Utdanningsdirektoratet har et uttalt mål om at det er særlig viktig å rekruttere de yngste barna – ned til 2–3 års alderen – for å gi de så god norskspråklig utvikling som mulig. Barnehagedeltakelsen er derimot høyere blant de eldre barna i bydelene. I bydel Stovner går 84 prosent av alle barn i alderen 3-5 år i barnehage, og i bydel Grorud er de oppe i 89 prosent for denne aldersgruppa.

Les også: Ingen ville lage verktøy for å vurdere om barnehagebarn snakker godt nok norsk (+) 

Økonomiske årsaker 

– Vi har jobba lenge i byrådet for å få flere barn til å begynne i barnehagen – og begynne tidlig i barnehagen. Det er fordi vi vet at det er veldig viktig for barns utvikling og for den språklige utviklinga. Vi er selvfølgelig også opptatt av at det er viktig for integreringen, fordi flere mødre kan komme i arbeid. Vi har jobba mye med å få opp barnehagedekninga i Oslo, og i fjor passerte vi 90 prosent samlet sett, for første gang. Men vi ser at det er veldig stor forskjell på bydelene, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Oslo kommune har i perioden oktober 2020 til januar 2021 intervjuet et utvalg av 45 foreldre som ikke har barn i barnehage, eller som har valgt sen barnehagestart, i fem bydeler med lav barnehagedeltakelse. De fem bydelene er Stovner, Grorud, Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene.

Nå er svarene klare, og foreldrene peker på økonomiske årsaker som en av de største barrierene for å sende barna i barnehagen. 

Ofte er ikke mor i arbeid eller annen sysselsetting, og mange kjenner ikke til gratis kjernetid og andre prismoderasjonsordniger. I tillegg har mange lite kjennskap til hvordan søknadsprosessen fungerer.

Les også kommentar: Norskkurs, matpakke og tur

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) møtte opp på Romsås senter for å høre hvordan rekruteringsarbeidet gikk. 

Mange mener det er for tidlig 

 • Mange av de spurte oppgir at de hadde vurdert en tidlig barnehagestart for sine barn dersom tilbudet var gratis.
 • En del foreldre sier også at de ville valgt tidligere barnehagestart dersom de hadde vært i en form for sysselsetting som utdanning, kurs eller arbeid.
 • I tillegg er det noen som oppgir usikker boligsituasjon som en av årsakene til å ikke sende barna i barnehagen.

Men det er ikke bare økonomiske årsaker. Mange mener det er bedre om barna er hjemme med mor de første årene, og syntes ikke barnehagen er godt nok tilpasset for de aller minste.

Foreldrene er opptatt av at barna skal få et godt liv og en god skolegang, men en del kjenner ikke godt nok til hvilken rolle en barnehage av god kvalitet kan spille for barns sosiale – og språklige utvikling gjennom lek og læring, fastslår undersøkelsen.

Les også kommentar: Du må faktisk lære deg norsk nå, lille venn, for det har Erna bestemt

Må endre hva de kommuniserer

– Foreldre er like uansett hvor de kommer fra. De ønsker at barna skal ha det trygt og at noen skal være glad i dem. Vi må ta foreldrenes bekymring på alvor. Vi må komme i dialog med foreldrene, fordi mange av de møteplassene bydelen tidligere har kommet i kontakt med familiene på, er ikke tilgjengelige på grunn av pandemien. Vi har fått en rapport fra dette prosjektet nå, og vi skal jobbe videre med å finne ut hva som hindrer foreldrene å sende barna i barnehagen, sier Thorkildsen.

Hun peker på at fokus på at barna skal bli mest mulig forberedt til skolestart, kanskje ikke er det viktigste lokkemiddelet.

– Vi må formidle et av våre sentrale mål i Oslo kommune, som er at alle barn skal ha en voksen i barnehagene som er glad i dem, og barna skal vite det. Barn må erfare hver dag at noen heier på dem, og at voksne er til å stole på og bryr seg.

Thorkildsen kan forstå at foreldre velger å ha barna hjemme når de er bekymret for kvaliteten i barnehagen, og mener det er viktig at de derfor får god informasjon om kvaliteten i barnehagen, og svar på spørsmålene sine.

Les også: Kontantstøttebruken nær halvert i Oslo siden 2015

Konkurrerer med kontantstøtten

Hun peker også på kontantstøtten som et problem:

– Vi konkurrer med kontantstøtten. Det gjør det ekstra utfordrende, selv om den bare varer opptil barnet er to år, fordi mange får flere barn og blir værende hjemme. Hvis du først er hjemme likevel, så er det lett å ha det andre barnet hjemme også. Det er vanskelig å velge mellom å betale penger for å sende barna i barnehagen, eller få penger for å bli hjemme. Men det finnes ulike moderasjonsordninger for foreldre med dårlig råd, og vi må sørge for at alle får den informasjonen.

I kommunens undersøkelse fant man også at at tjenester som NAV og helsestasjonen gir for lite tilpasset informasjon og veiledning om barnehagen og prismoderasjonsordninger.

Dette skal byrådsavdelingen jobbe med. Thorkildsen har spesielt tro på at helsesykepleieren som følger familier som er en del av Nye familier-programmet i Oslo kan være en god kilde til informasjon om barnehagen for familien. Familien får hjemmebesøk av en helsesykepleier fra uke 28 i svangerskapet fram til barnet er to år. Tilbudet gis til alle som venter sitt første felles barn, til alle som får barn i Norge for første gang, til adoptivforeldre og til flerbarnsfamilier med utvidet behov.

– De har muligheten til å bygge tillit til familien over tid, som er veldig viktig, sier hun.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Faktaboks: Billigere barnehage

 • Ingen trenger å betale mer enn 6 prosent av familiens samlede inntekt for barnehageplass.
 • Dersom familien har lavere inntekt enn 592 176 samlet før skatt, kan de søke om billigere barnehageplass.
 • Søskenrabatt blir gitt automatisk.
 • Gratis kjernetid er 20 timer per uke. Familiene må betale for timene som går utover dette. Søker man om billigere barnehageplass blir også vurdert til gratis kjernetid. Søknaden må gjentas hvert år.
 • Alle barn fra 2 år og oppover fra familier med en samlet årsinntekt på under 566 100 har rett på gratis kjernetid.
 • For barn i alderen 4-5 år i bydel Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand er grensa på under 656 000.
 • 1. mars er fristen for oppstart i august og september.

---

Hva er billigere barnehage?

 • * Ingen trenger å betale mer enn 6 prosent av familiens samlede inntekt for barnehageplass.
 • * Dersom familien har lavere inntekt enn 592 176 samlet før skatt, kan de søke om billigere barnehageplass.
 • * Gratis kjernetid er 20 timer per uke. Familiene må betale for timene som går utover dette. søker man om billigere barnehageplass blir også vurdert til gratis kjernetid. Søknaden må gjentas hvert år.
 • * Søskenrabatt blir gitt automatisk.
 • * Alle barn fra 2 år og oppover fra familier med en samlet årsinntekt på under 566 100 har rett på gratis kjernetid.
 • * For barn i alderen 4-5 år i bydel Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand er grensa på under 656 000.
 • * 1. mars er fristen for oppstart i august og september.

---