Nyheter

Seksbarnsmoren ble kastet ut. Nå kjemper hun en kamp mot Nav om hvor familien skal bo

Med det yngste barnet hjemme, fikk 35 år gamle «Ivana» namsmannen på et overraskende besøk. Oppdraget til namsmannen var å kaste ut familien på sju. Nå kjemper kvinnen for å slippe å flytte til ny bydel med barna.

Seksbarnsmoren, som Dagsavisen kjenner identiteten til, forteller at hun opplever seg presset til å flytte til en annen bydel i Oslo. Nav på sin side, lover å hjelpe henne. Les Navs svar nederst i saken

Torsdag hadde kvinnens advokat Ieva Zigure et møte med Nav Stovner, for å diskutere saken. Et møte som kom i stand etter at det ble kjent at Dagsavisen var på saken.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Kastet ut

Kvinnen har bodd i Norge i 10 år, og har hatt forskjellige leieforhold siden da. Leieforhold hun selv har skaffet seg på det private markedet, som er tøft å forholde seg til for en alenemor. Den siste tida har det vært satt søkelys på flerbarnsfamiliers situasjon som vanskeligstilte i Oslos boligmarked. I forrige uke intervjuet Dagsavisen forsker ved OsloMet, Jardar Sørvoll, som påpekte at særlig barnerike familier sliter med å komme inn i boligmarkedet.

Gjennom sin advokat og tolk, Ieva Zigure, forteller kvinnen som kommer fra et krigsherjet land, sin historie som innvandrer og enslig mor til seks barn.

– Faren er ute av bildet, sier kvinnen til Dagsavisen.

Les også: Byrådspartiene stopper ikke utkastelse av barnefamilie

I 10 år har seksbarnsmoren leid forskjellige boliger i Oslo. De siste årene på Vestli. En leilighet hun nå er kastet ut av. Foto: Mina B. Ræge

De siste årene har familien bodd i en leilighet hun har leid av en privatperson.  Utleieren har operert med to leiekontrakter.

– Jeg har hatt en Nav-garanti på 16.000 kroner, som er den offisielle kontrakten. Men utleier vil ha markedsleie, så i tillegg har vi en kontrakt på 4.500 kroner som jeg har betalt rett til ham, sier hun fortvilet.

Fordi utleier viste til en restanse på husleie til Nav og namsmannen, ble hun kastet ut. Advokaten til kvinnen bestrider denne restansen. Kvinnen fikk 10 minutter på å pakke det mest nødvendige, og å få det yngste barnet klart. Men hun ante ikke hvor hun skulle gjøre av seg.

– De var høflige, men veldig bestemte, sier hun.

(Saken fortsetter under videoen)

Fortvilet fikk hun ringt advokaten, som kom og fikk hjulpet henne. Ikke minst med språket. I første omgang dro hun og advokaten de til det lokale Nav-kontoret på Stovner for å få hjelp.

Og da de to eldste kom hjem fra skolen, fant de leiligheten avstengt, og fikk etterhvert beskjed om å komme til Nav-kontoret hvor mor var.

Les også: Har ikke sett sin forlovede på over ett år: Krever handling fra myndighetene

Sårbar og alene

– Der fikk vi vite at Nav hadde visst om utkastelsen i over en uke. Men hadde ikke gitt oss beskjed, sier advokat Ieva Zigure til Dagsavisen.

###

Advokat Ieva Zigure, Foto: Privat

– Hun er en enslig og sårbar kvinne, uten venner eller annet nettverk. Jeg kjenner henne kun som advokat. Jeg er også sosionom, og har tidligere jobbet i Nav, så jeg kjenner systemet, sier hun.

På Nav Stovner fikk kvinnen og familien tilbud om plass på et pensjonat på Frogner. Der fikk hun Nav-garanti først for to netter, og beskjed om å møte på visning i en leilighet på Furuset neste dag.

Les også: Forsker om kommunale boliger: Dette er problemet

Fikk kjeft

Hun og advokaten stilte på visning, noe ikke utleieren gjorde. Så de dro derfra med uforrettet sak.

– Fra Nav fikk jeg kjeft for ikke å ha møtt på visning. men vi var jo der. Jeg følte meg ydmyket, sier kvinnen stille.

Senere var de på visning i leiligheten, som ifølge kvinnen og hennes advokat ikke er egnet som familieleilighet. I hvert fall ikke for en mor og seks barn.

– Leiligheten har to små soverom. Jeg fikk beskjed om at det bare var å sette inn et par køyesenger, og at jeg og to av barna kunne sove i stua, sier hun.

Hun sier at hun føler seg presset til å ta leiligheten, som hun takket nei til onsdag 12.februar.

Senest fredag 19. februar sendte Nav henne et vedtak hvor de fortstatt anbefaler henne å ta leiligheten på Furuset.

– Jeg vil bo i samme bydel som tidligere. Her har jeg plass i barnehage og skole, sier hun  og viser frem et brev far styrer i barnehagen til tre av barna, hvor ett av barna har 18-timer vedtak på spesialpedagogisk hjelp.

«For å ivareta barnas beste anbefaler jeg at familien får bo videre på Vestli nærheten av barnehagen», skriver barnehagestyreren.

Dagsavisen har fått lese en omfattende SMS-kommunikasjon mellom advokaten og Nav, hvor Nav fastholder at leiligheten på Furuset er mer enn bra nok for familien, og at de anbefaler henne å takke ja til boligen, da de ikke har andre leiligheter tilgjengelig der utleier godtar Nav-garanti.

Les også: Kemal skulle kastes ut av boligen sin. Nå får han forlenget kontrakten med tre år

###

Med seks mindreårige barn, aner ikke moren hvor hun skal bo. Foto: Mina B. Ræge

Barnas beste

I møtet med Nav torsdag 18. februar framhevet kvinnens advokat at kvinnen må bli hørt, og at saker med barn må utredes godt.

– En kan ikke utrede en sak og vurdere hva er barnas beste og alles beste på en time eller to. Behandlingen denne kvinnen har fått  har også konsekvenser for brukeres tillit til nav og integrering. I en slik situasjon hvor bruker slik som denne kvinnen ikke blir hørt men kun presser til noe Nav tror er best, så kan man ikke snakke om samarbeid og barnas beste forsvinner helt, sa advokaten til Dagsavisen etter møtet.

– Nav sa at de skulle ta dette videre men at verden og Nav-regelverket ikke er så ideell som vi ønsker å ha det. Det var et helt ok møte. Men det er slett ikke sikkert møtet vil endre på noe, sier advokaten.

Les også: 172 utkastelser fra kommunale boliger i året

Ønsker kommunal bolig

Kvinnen ønsker nå å leie en kommunal leilighet, da hun ikke ønsker doble kontrakter og måtte betale ekstra rett i lomma til utleier.

– Jeg har søkt om kommunal bolig, og har sett på en privat på Stovner, sier hun.

Der godtok ikke utleier henne med så mange barn og uten inntekt.

I kommunal leilighet vil hun kunne få kommunal bostøtte i tillegg til statlig. Det er en gode de med lav eller ingen inntekt har i kommunale boliger i Oslo.

Men for kvinnen og hennes seks barn er fremtiden uviss.

Nav: – Ønsker å hjelpe familien videre

– Vi er klare for, og ønsker å hjelpe kvinnen og hennes barn, skriver leder av Nav Stovner, Finn-Arild Bystrøm i en epost til Dagsavisen.

Løst fra taushetsplikten

Nav Stovner er forelagt kvinnens historie, og er blitt løst fra taushetsplikten, slik at de kan kommentere denne saken overfor Dagsavisen.

###

Leder av Nav Stovner, Finn-Arild Bystrøm. Foto: Privat

– Kjenner dere dere igjen i måten kvinnen og hennes advokat beskriver saken?

–  Nav kjenner seg ikke igjen i måten advokaten og kvinnen beskriver saken via media. Fra vår side har vi klar en løsning om ny bolig for familien. Løsningen har vært faglig vurdert og funnet som godt nok. Vi har skjønt at advokat og kvinnen ikke er fornøyd med løsningen. Fra Nav sin side er løsningen gjort på bakgrunn av samtaler med parter i saken, informasjon vi har innhentet fra andre faginstanser og våre retningslinjer for saksbehandling i slike saker. I dette ligger det også en skjønnsmessig vurdering av alle kjente fakta i saken. Nav skjønner at løsningen ikke oppleves som optimal for familien, men vurderingen er at løsningen er forsvarlig og innenfor de rammene Nav har i slike saker. Forslag til løsning er der fremdeles og vi er klare til å hjelpe familien videre, svarer Finn-Arild Bystrøm.

Har Dagsavisens interesse for saken fått dere til å se på saken på nytt?

– Nav er opptatt av å ha nok og riktig informasjon i vår saksbehandling. Gjennom løpende dialog med parter og innhenting av informasjon er vi alltid åpne for å endre oppfatning og forslag til løsning, dersom ny informasjon kommer fram. Det har per dags dato ikke kommet fram ny informasjon fra advokaten som endrer Nav sine faglige funderte vurderinger. Dersom advokaten og kvinnen fremdeles er uenig i våre vurderinger og forslag til løsning er de oppfordret til å legge fram slik informasjon for Nav eller klage på vedtaket. Dette er en rettighet man har som part i en sak og som er en del av rettssikkerheten til den enkelte i samfunnet, svarer Nav-sjefen.

I strid med lovverket

Kvinnen hadde en Nav-garanti på 16.000, men siden huseier ville ha markedsleie så har hun en ekstra kontrakt på 4.500 kroner som hun har betalt rett til ham.

– Er dette en praksis dere er kjent med?

– I svaret legger Nav til grunn at advokatens opplysninger om dobbel husleiekontrakt stemmer. Vi har til helt nylig vært ukjent med disse opplysningene. Hadde vi visst om dette tidligere ville vi ha reagert overfor utleier. Vi oppfatter at det advokaten her legger fram av opplysninger kan være i strid med både lovverk og intensjonene med en husleieavtale, skriver Nav-sjefen i sitt svar.

– Hvor går veien videre for familien nå?

– Nav har siden 8. februar hatt en faglig fundert og forsvarlig løsning av bolig klar for familien. Vi er klare for, og ønsker å hjelpe familien videre i denne saken, avslutter Finn-Arild Bystrøm.

Mer fra Dagsavisen