Nyheter

Vårens skriftlige eksamener på ungdomsskoler og videregående skoler avlyses

Det blir ingen skriftlige eksamener på ungdomsskolen og videregående skole denne våren. Også mange muntlige eksamener avlyses. Ap mener man burde man gått enda lenger.

Det opplyser Kunnskapsdepartementet mandag.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene i 10. klasse og VG3. Alle privatister får også gjennomføre eksamen, fordi de ikke har annet vurderingsgrunnlag. Andre elever med behov for å gjennomføre eksamen for å få vitnemål eller fag- og svennebrev, samt elevene med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, får også gjennomføre eksamen som normalt.

Debatt: Avlys eksamen, Melby

Innspill for og imot

Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses. Melby sier avlysningene har vært gjenstand for nøye vurderinger, der man har lyttet til mange innspill både for og imot avlysning.

Arbeiderpartiet mener imidlertid at kunnskapsminister Guri Melby ikke går langt nok.

– Det er overraskende at Melby ikke lytter til de faglige rådene om å avlyse eksamen helt, sier utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet til NTB.

– Ikke rettferdig

Han er ikke fornøyd med at Melby velger å beholde muntlig eksamen for elever i 10. klasse og VG3. Bakgrunnen for avlysningen er blant annet at det har vært store forskjeller i undervisningen elevene har fått, på grunn av store ulikheter i lokale tiltak.

– Da blir ikke eksamen rettferdig, sier Tvedt Solberg.

Han mener Melby burde lyttet til instansene som mente muntlig eksamen også burde avlyses av den grunn.

Elevorganisasjonens leder Kristin Schulz sier til NRK at hun er glad for at skriftlig eksamen er avlyst, men er enig med Tvedt Solberg i at også muntlig eksamen burde blitt avlyst.

Viktig motivasjon

Norsk Lektorlag er derimot fornøyd med at regjeringen har bestemt at muntlig eksamen skal gjennomføres for avgangselever både på 10. trinn og siste år i videregående.

Lektorlaget mener dette er en viktig motivasjon for elevene, som får erfaring med å jobbe systematisk fram mot eksamen. For noen elever kan eksamen være en viktig sistesjanse for å få vitnemål.

– Jeg er glad for at Melby har lyttet til Lektorlaget i denne saken. Det er også klokt av Melby å tydelig anerkjenne at balansen mellom standpunktvurdering og eksamen skal opprettholdes, sier leder for Norsk Lektorlag, Rita Helgesen.

Eksamen i grunnskolen og videregående skole ble helt og fullstendig avlyst våren 2020, med unntak av privatisteksamener. Den gangen hadde alle elever i hele landet vært på hjemmeskole gjennom mars og april. I år er det store forskjeller i ulike deler av landet. Elever i Oslo har for eksempel stort sett vært på hjemmeskole siden november.

Fakta om eksamen for ungdomsskolen og videregående skoler i vår

Dette er beslutningen om eksamen på ungdomsskoler og videregående skoler våren 2021:

* Alle skriftlige eksamener avlyses.

* Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses.

* Muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.

* Muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.

* Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.

* Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

* Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen, i settes i uke 23.

* Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22.

* Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Kilde: Regjeringen og Utdanningsdirektoratet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.