Nyheter

8 millioner kroner til ny tilskuddsordning mot rasisme og diskriminering

En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer ble lansert mandag. Ordningen er på 8 millioner kroner i 2021.

– Rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange mennesker fra å delta, bli hørt og bruke sine ressurser i samfunnet på lik linje med andre, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter.

Debatt: «Det er så lett å tenne lys for en som er død. Det er mye vanskeligere å kjempe for de som lever»

Prosjektene skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse i befolkningen for å forebygge rasisme og diskriminering, samt utvikle metoder for å framme mangfold og dialog.

Tilskuddsordningen administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og søknadsfristen er 15. mars.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: