Nyheter

Oslo-byrådet vil ha justeringer i regjeringens lovforslag om portforbud

Oslo-politikerne er uenige i om det skal være mulig å innføre portforbud som smitteverntiltak. Byrådet ønsker blant annet unntak for hjemløse og rusavhengige.

Oslo 20210123. 
Byrådsleder Raymond Johansen under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Mens byrådet i Bergen tidligere i uken avviste forslaget, har Oslo-byrådet, som onsdag behandler sitt høringssvar, kommet sammen om at kommunen er kritisk til portforbud, men at det stiller seg bak forslaget med flere justeringer og tillegg, skriver Aftenposten.

Regjeringens lovforslag åpner for at portforbud skal kunne tas i bruk som et siste virkemiddel i et scenario der smitten har kommet helt ut av kontroll.

Det understrekes i høringsbrevet at et portforbud kun skal innrettes slik at det ikke «stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte», og at det må gis unntak, blant annet for å sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner. Helsedepartementet og Justisdepartementet antar at det mest aktuelle er et portforbud kveld og natt, for eksempel fra klokka 22-5, heter det i departementenes høringsnotat.

I første omgang gir forslaget regjeringen hjemmel til å innføre portforbud i tre uker, før det kan forlenges med ytterligere to uker.

Oslo-byrådet skriver i sitt forslag at sårbare grupper, som hjemløse tiggere og rusavhengige, bør unntas eller bli skjermet for følgene av et portforbud.

«Dette på bakgrunn av at de enten ikke har fast bopel, at de har behov for å oppsøke nødvendig helse- eller omsorgshjelp, eller kjøpe illegale og legale rusmidler.», heter det.

I tillegg mener byrådet at Justisdepartementet bedre må utrede hvordan barn og unge skal ivaretas under et portforbud, og at bakgårder og fellesarealer i borettslag ikke bør rammes.

Les også: Byrådslederen får støtte fra ordførere i Oslo-regionen – presser på for flere koronavaksiner