Nyheter

FHI advarte om konsekvenser av nedbemanning allerede i 2017

Nedbemanningen i Folkehelseinstituttet de siste årene førte til at FHI-direktør Camilla Stoltenberg allerede i februar 2017 advarte om konsekvensene.

Av NTB og Dag Høie

FHI har vært gjennom en rekke kutt de siste årene, og da Stoltenberg søndag fikk spørsmål fra VG om hvorfor det er så stor forskjell mellom Danmark og Norge når det gjelder virusanalyse (Danmark bruker tre dager, FHI 13 dager), hadde hun ikke noe svar på det, men pekte på de betydelige kuttene fra 2015 fram til 2019.

Les også: Høie forsvarer FHI-kutt

Ifølge Klassekampen skrev Stoltenberg allerede i februar 2017 et brev til Helse- og omsorgsdepartementet og advarte om at budsjettsituasjonen til FHI gjorde at det var høy risiko blant annet til hvorvidt FHI var i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag.

«Ledelsen mener at det er høy risiko knyttet til å gjennomføre nedbemanning av 120 årsverk i løpet av 2017 og 2018. Risikoen for å nedbemanne strategisk feil, og for ikke å etterleve lovpålagte forpliktelser og utføre samfunnsoppdraget, vil være høy», skrev FHIs ledelse på intranett tidlig i 2017.

– Vi ser at det er en veldig belastning på nøkkelpersonell i FHI. Det er ikke så mange som plutselig kan hoppe inn. I min gruppe har vi fått en ny lege med lang erfaring i smittevern, og det er en drøm, sier Helena Eide, lege i Folkehelseinstituttets smittevernavdeling, til avisa.

Ifølge Dagsavisen, som nylig omtalte overtidsbruken, ble det i 2020 jobbet 41.729 overtidstimer, mot drøyt 3000 i 2019.

Les mer om det her: Jobbet 72.315 timer overtid i Helsedirektoratet og FHI

LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag har lenge advart mot kuttene.

– Mange med verdifull kompetanse tok frivillig sluttpakke, før en siste runde med overtallighetslister og oppsigelser medførte ytterligere nedbemanning, sier hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar.

Les også: Arbeidstilsynet åpner tilsyn om overtid hos FHI

Dagsavisen har skrevet en rekke saker om regjeringens ABE-reform og ostehøvelkuttene i bl.a. Folkehelseinstituttet. Her er noen av dem:

Les også: FHI må kutte hver femte ansatte

Les også: Leger om kutt i FHI: frykter svekket smittevern

Les også: På helsa løs i helseinstituttet

Les også: Helseminister Høie krever raske kutt

Les også om kutt i Helsedirektoratet: – Å si opp de som skal styrke det forebyggende helsearbeidet, er som å hugge av seg foten

Les også: – Det forebyggende helsearbeidet styrkes, forsikrer helseministeren, selv om 310 årsverk blir borte

...og: Millionledere yngler i FHI