Nyheter

Regjeringen trosser FHI – åpner for mer hjemmeskole på gult nivå

Regjeringen åpner for mer hjemmeundervisning på skolene, også når det ikke begrunnes med smittevern. FHI har kritisert forslaget.

Av Marius Helge Larsen

Forskriftsendringen betyr i praksis at skolene kan ta i bruk hjemmeskole, også når smittevernnivået er på gult.

– Undervisning på skolen skal fortsatt ligge til grunn for opplæringen på gult nivå i trafikklyssystemet. Samtidig ser vi at enkelte skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for litt mer handlingsrom i organiseringen av undervisningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Det åpnes for at skoler som over tid har problemer med mye fravær hos elever og lærere som følge av pandemien, kan lene seg mer på hjemmeundervisning.

Regjeringen understreker at det kun gjelder når hensynet til «elevenes samlede opplæring gjør det nødvendig, og dersom det er pedagogisk forsvarlig.»

Kritikk fra FHI

Forlaget ble kritisert da det var ute til høring, blant annet av Folkehelseinstituttet (FHI).

– FHI kommer med høringssvar fordi vi mener endringene vil skade det nåværende tiltaksregimet og påføre ungdom en tiltaksbyrde som er større enn nødvendig, skrev FHI i sitt høringssvar.

Instituttet understrekte at hjemmeskole forringer kvaliteten på undervisningen og rammer barn og ungdom uforholdsmessig.

Les også: Oslo–skolene: – Det er vanskelig fordi vi i utgangspunktet så for oss et lys i enden av tunnelen

I tillegg ble det stilt spørsmål ved hvilke problemer man egentlig prøvde å løse, og det ble antydet at bekymring for smitte blant lærere kunne være noe av grunnen.

– Vi skjønner godt at mange ansatte i skolene er slitne og bekymrede. Vi frykter imidlertid at det nå er de bekymrede stemmene som i for stor grad setter dagsorden i offentligheten og sosiale medier, skrev FHI.

– Vi har ingen grunn til å tro at lærere er mer utsatt for smitte gjennom jobben enn andre yrkesgrupper.

Les også: Lærere bekymret for smitte når skolene går til gult nivå

Sårbare barn

I høringen kom det også bekymringer om hvorvidt de sårbare barna blir godt nok ivaretatt.

– Denne bekymringen deler jeg, men det er avgjørende å understreke at sårbare barn og unge skal ha et fysisk tilbud på skolen uavhengig av tiltaksnivå. Vi vet at trygge, gode lærere som følger elevene over lang tid, er viktig for alle elever, også de sårbare elevene. Slik har det vært under hele pandemien, og slik skal det fortsette å være, sier Melby.

Hun sier at den nye forskriften tydeliggjør at hovedregelen er opplæring på skolen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.