Nyheter

SV fremmer hasteforslag om å avlyse skriftlig eksamen i år

SV mener årets skriftlige eksamener må avlyses på grunn av mye hjemmeskole for mange elever i områder med høyt smittepress.

Av Birgitte Iversen

SV fremmer nå et hasteforslag for Stortinget om å avlyse skriftlig eksamen både i ungdomsskolen og på videregående skole til våren.

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås sier en klassisk skriftlig, nasjonal eksamen vil slå uheldig ut for elever som bor i områder hvor det har vært mye hjemmeskole på grunn av korona, for eksempel Oslo og Bergen.

– Eksamenskarakterene betyr mye for elevene når de skal søke seg til høyere utdanning, derfor må ordningen være lik og rettferdig for alle, sier Fagerås til NTB.

Dagsavisen ung: Avlys eksamen, Melby

Hun sier at ved å avlyse eksamen vil skolene få mulighet til å ha intensiv undervisning mot slutten av skoleåret, når smitten har avtatt.

– Dette vil kunne løfte mange elever og føre til at flere fullfører og består. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan flyttes mot slutten av skoleåret, sier Fagerås.

Les også: Grillet om lønnsfest for skoledirektører

Både Elevorganisasjonen og rektorene i Skolelederforbundet har nå bedt om at årets eksamener avlyses. Begge organisasjonene mener det haster med en beslutning, skriver VG.

I fjor vår ble alle årets eksamener avlyst i videregående skole. Det kullet endte med rekordhøyt karaktersnitt.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.